Ocenění knihovníků Libereckého kraje za rok 2021

Liberecký region SKIP již poosmé uděloval ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

Ocenění bylo uděleno při příležitosti jednání regionální valné hromady SKIP Libereckého kraje, která se uskutečnila v úterý 29. března 2022 ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Pět nových nositelek ocenění obdrželo diplom a dárky, které věnoval jak regionální výbor SKIP Libereckého kraje, tak samotný Liberecký kraj.

Nominovaní a ocenění

Nominováni byli:

  • Vladislava Jahelková (Obecní knihovna v Hlavici);

  • Pavlína Bláhová (Místní knihovna v Habarticích);

  • Michaela Holmerová (Městská knihovna Harrachov);

  • Jan Kozák (Krajská vědecká knihovna v Liberci);

  • Miroslav Filanda (Krajská vědecká knihovna v Liberci);

  • Alena Vedralová (Městská knihovna Lomnice nad Popelkou);

  • Dana Zpěváková (Městská knihovna Jablonné v Podještědí);

  • Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa);

  • Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna v Liberci).

Nositelkou ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2021 v kategorii neprofesionální knihovny se stala Vladislava Jahelková z Obecní  knihovny v Hlavici a v kategorii profesionálních knihoven získala ocenění Knihovnice Libereckého kraje 2021 Dana Zpěváková z Městské knihovny v Jablonném v Podještědí.

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získala Alena Vedralová z Městské knihovny Lomnice nad Popelkou. Rozhodnutím regionálního výboru byla mimořádně Cena za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji udělena rovněž Daně Kroulíkové z Městské knihovny v České Lípě a Blance Konvalinkové z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

O oceněných

Vladislava Jahelková, vítězka ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2021 v kategorii neprofesionálních knihoven, v hlavické knihovně působí pouze krátce, přesto ji pozvedla na moderní a útulné místo komunitního setkávání. Navázala úzkou spolupráci se školou, spolky, účastní se aktivit obce, zřídila v Hlavici knihobudku a roznáškovou službu. Nominaci zaslala přímo starostka obce Hlavice Štěpánka Sichrovská, která nesmírně oceňuje nadšení i pracovní nasazení Vladislavy Jahelkové.

Zleva: Květa Vinklátová, Jitka Šedinová a Vladislava Jahelková
Zleva: Květa Vinklátová, Jitka Šedinová a Vladislava Jahelková

Dana Zpěváková, vítězka v kategorii profesionálních knihoven, v knihovně v Jablonném v Podještědí pracuje od roku 2008. Ač v knihovně působí sama, pořádá zde velké množství akcí, věnuje se zejména práci s dětskými čtenáři – mezi řadou úspěšných aktivit nelze nezmínit například vydávání dětského časopisu Žurnálek, který sama s dětmi připravuje. Spolupracuje se školami a místními spolky, podporuje komunitní život města a četbu v každém věku. V loňském roce knihovna v Jablonném oslavila 100 let od svého založení, a je dobře, že k tomuto pěknému jubileu může Dana Zpěváková přidat i toto ocenění.

Alena Vedralová, nositelka Ceny za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji, ve službách lomnické knihovny kontinuálně podporovala čtenářskou gramotnost dětí, otevřela jim dveře do světa knih a spoluvytvářela kvalitní kulturní klima v Lomnici nad Popelkou. Právě z maličkostí a díky osobní angažovanosti dokázala vybudovat komunitní knihovnu tak, jak ji dnes známe, což z ní činí i velký vzor pro novou nastupující generaci knihovníků.

Dana Kroulíková a Blanka Konvalinková jsou osobnosti, které významným způsobem ovlivnily a stále ovlivňují úroveň knihovnictví v Libereckém kraji. Jejich profesní dráhy jsou částečně propojeny; ostatně obě byly do jara 2022 členkami regionálního výboru SKIP Libereckého kraje. Dana Kroulíková je ředitelkou Městské knihovny v České Lípě, Blanka Konvalinková byla až do roku 2021 ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Obě výše uvedené dámy mají za sebou velmi úspěšnou profesionální dráhu. Obě byly a jsou nejenom pracovní, ale též morální oporou mnoha svým kolegům v knihovnách regionu i v celé republice, proto jim ocenění Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji nepochybně patří.

Zleva: Květa Vinklátová, Alena Vedralová, Blanka Konvalinková, Dana Zpěváková, Dana Kroulíková a Vít Richter
Zleva: Květa Vinklátová, Alena Vedralová, Blanka Konvalinková, Dana Zpěváková, Dana Kroulíková a Vít Richter

Závěrem

Ocenění předávala Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, radní pro řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a předsedkyně SKIP Libereckého kraje Mgr. Jitka Šedinová. Všem nositelům titulu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku 2021 upřímně gratulujeme!

Redakční poznámka: Přehled všech dosud udělených ocenění najdete na webu SKIP v sekci Ocenění.

Fotografie pocházejí z archvu liberecké regionální organizace SKIP. Další fotografie jsou k dispozici na Rajčeti.

Komentáře k článku