Na valné hromadě středočeského regionu SKIP byly předány ceny Papilio bibliothecalis

Dne 6. dubna 2022 se shromáždilo téměř šedesát knihovnic a knihovníků středních Čech v Národní pedagogické knihovně, díky níž se můžeme setkávat v centru našeho kraje – v Praze. Přijeli na valnou hromadu. Po vyslechnutí výročních zpráv, zpráv o hospodaření a absolvování voleb do regionálního výboru na další období přišel mezi nás pedagog, spisovatel a lektor PhDr. Marek Herman, jehož poslední knížka Máma není služka, máma je dáma získala v Databázi knih v hodnocení čtenářů hezkých 82 %. Jeho zajímavé povídání o výchově každého posluchače potěšilo.

PhDr. Marek Herman
PhDr. Marek Herman

Na valné hromadě
Na valné hromadě

Středočeský knihovnický motýlek za roky 2020 a 2021

Zlatým hřebem dne bylo předání středočeského knihovnického motýlka (Papilio bibliothecalis). Letos bylo toto ocenění předáno dvěma dámám. Za rok 2020 byla za soustavnou přínosnou činnost v oboru, šíření dobrého jména knihovny a knihoven obecně nominována a ocenění získala Lenka Frankovicová, dlouholetá pracovnice kutnohorské knihovny. Nominaci za rok 2021 a ocenění knihovnickým motýlkem získala Soňa Husáriková, která byla téměř celý svůj profesní život dobrým duchem Městské knihovny v Čelákovicích.

Oběma knihovnicím jsem položila tři otázky:

  1. Co Vás přivedlo ke knihovnické profesi?

  2. Co přináší SKIP knihovníkům?

  3. Jaké byly vaše pocity bezprostředně po převzetí středočeského knihovnického motýlka?

Odpovědi Lenky Frankovicové

Vážená paní kolegyně,

velmi ráda zodpovím Vaše otázky, ale nevím, zda jejich uveřejnění vystihne to, co pro mne tento slavnostní okamžik znamenal.

Jaké byly vaše pocity bezprostředně po převzetí středočeského knihovnického motýlka?

Zvláště otázka tři, kdy můj pocit po bezprostředním vyhlášení byl blíže mrtvičnému nebo infarktovému stavu, než radosti z ocenění a dojetí. Ty pocity jsem si vychutnala naplno až po nějaké době. Čest, které se mi dostalo, způsobila, že se mi stalo něco, co mě potká jen mimořádně - na chvíli jsem ztratila řeč!

Co Vás přivedlo ke knihovnické profesi?

Uskutečnění snu? Od dětství jsem milovala knihy a časem jsem cítila potřebu ten krásný svět zprostředkovat i dalším. A tak jsem už od základní školy věděla, čím budu. Začínala jsem skromně, půjčováním vlastních knih spolužačkám. Tyto mé knihovnické začátky byly rázně přerušeny rozhodným nesouhlasem ze strany mé maminky a babičky, zato ale posílily moji touhu stát se knihovnicí. A tou jsem letos čtyřicet pět let. Je krásné, když si svůj sen můžete uskutečnit.

Co přináší SKIP knihovníkům?

SKIP jako silná profesní a stavovská organizace zmůže daleko víc než slabounké hlasy jednotlivých knihovníků. Všichni víme, i když na to občas zapomínáme, čeho všeho se podařilo dosáhnout a dnes je pro nás naprostou samozřejmostí. Zvlášť v době, kdy je potřeba být viděn a slyšen. Panenka sedávající v koutě není dnes v módě.

Lenka Frankovicová
Lenka Frankovicová

Odpovědi Soni Husárikové

Co Vás přivedlo ke knihovnické profesi?

Od osmi let, kdy jsme se přestěhovali z vesnice do Čelákovic, jsem se svou maminkou chodila pravidelně do knihovny a četla a četla. Sousedé si mě pamatují z dětství vždy na houpačce s knihou a kočkou na klíně. Proto byl můj výběr školy v patnácti letech zcela jasný a tak jsem nastoupila na Střední knihovnickou školu v Praze a nikdy jsem svého výběru oboru nelitovala. Spojení knih a lidí, kteří čtou, a prostředí knihovny, to byla pro mě nejlepší kombinace pro celý profesní život.

Co přináší SKIP knihovníkům?

SKIP považuji za významnou jistotu pro knihovníky. Je záštitou pro nás všechny, velkou podporou ve spolupráci knihoven. A hlavně zárukou profesionality, kterou máme možnost díky pořádaným edukačním akcím rozvíjet. V dnešní době rychlého vývoje informatiky je SKIP naší významnou oporou v celoživotním vzdělávání. Velmi si cením pořádání celostátních projektů (např. Březen – měsíc čtenářů, Čtenář roku, Noc s Andersenem, Týden knihoven a dalších). Jejich rozsah a ohlas v médiích napomáhá i nám, v menších knihovnách, se zviditelnit u našich zřizovatelů.

Pro čelákovické knihovnice má SKIP i postavení podložené jeho historií, na níž jsme právem hrdé. V květnu 1995 se v našem městě konal II. celostátní sjezd SKIP ČR, během něhož byla založena Sekce veřejných knihoven.

Jaké byly vaše pocity bezprostředně po převzetí středočeského knihovnického motýlka?

Zažila jsem velké překvapení a radost. Za sebe, za „svůj“ čelákovický kolektiv, který mě nominoval, a za možnost si užít ještě dnes v důchodovém věku společnosti lidí, mezi kterými se cítím více než skvěle. Myslím si, že krásného motýlka, kterého jsem dostala za celoživotní práci v oboru, by si zasloužil každý z nás. Všichni věnujeme naší profesi více času a energie, než je běžné, protože svou práci milujeme a víme, jak je důležitá pro všechny věkové kategorie našich čtenářů, a jak významnou úlohu mají knihovny v kultuře a vzdělávání v naší zemi.

Soňa Husáriková
Soňa Husáriková

Závěrem

Posledním bodem programu byla diskuze a volná zábava. Mnoho se diskutovalo o regionálních funkcích ve Středočeském kraji, v rámci volné zábavy se utužovaly vztahy nebo vznikaly nové. Tato osobní setkání jsou neodmyslitelnou součástí knihovnické praxe.

Jako další společnou akci jsme naplánovali zájezd na celostátní valnou hromadu do Ostravy, v rámci kterého jsme ještě 6. června 2022 navštívili knihovny v Havlíčkově Brodě a Bílovci.

Fotografie pocházejí z archivu středočeské regionální organizace SKIP (SKIP 02).

Komentáře k článku