Actionbound – využití geolokační aplikace v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Úvod

Umět se podívat do minulosti, projít se po místech, která už neexistují, zažít realitu jinak – obohacenou, rozšířenou a propojující, prožít fikci o trochu více na vlastní kůži… Ať už to nazveme jakkoli, jedná se jistě o jeden z velkých snů lidstva – a ten se v posledních letech začíná stále více plnit. Knihovny zprostředkovávají výlety do jiných světů „odjakživa“, ale nejsou tak ambiciózní, aby se pouštěly přímo do jejich tvorby (zatím). Není však náhodou, že právě roku 2021, v průběhu lockdownu, jsme se odhodlali ke koupi licence Actionbound a pustili se do tvorby geolokačních her.

Co je to Actionbound?

Actionbound je aplikace stejnojmenné německé společnosti určená k hraní a tvorbě interaktivních hledaček – „boundů“. Hráč je veden pomocí GPS lokátoru k určenému místu a po jeho nalezení mu aplikace nabízí další informace a aktivity. Za nalezení místa a splnění úkolů sbírá hráč body.

Úkoly mohou být povinné nebo dobrovolné a dělí se do několika kategorií, které lze nápaditě kombinovat: Modul kvíz má pět variant: napsat odpověď, vybrat správnou odpověď, seřadit hodnoty/pojmy, tipnout si hodnotu a doplnit slova do prázdných míst. Modul mise vyžaduje po hráči jeho vlastní aktivitu: natočit video, udělat fotografii, napsat text nebo nahrát zvuk. Dalším samostatným úkolem je nalezení QR kódu přímo v terénu a je zde i možnost vytvořit anketu a nechat uživatele hlasovat (např. o jejich nejoblíbenější knize).

Jedná se vlastně o takovou „šipkovou cestu za pokladem“ v chytrém zařízení. Podobných aplikací je na trhu více, přičemž Actionbound zaujme především svou variabilitou a jednoduchým a vstřícným rozhraním nejen pro uživatele, ale především pro tvůrce. Výbornou funkcí je i možnost vidět okamžitě výsledky a získat rychle zpětnou vazbu.

Aplikaci je možno stáhnout v zařízení s Androidem i iOS. Vámi vytvořené „boundy“ mohou být veřejné, ale také soukromé pro osobní potřebu (v tomto případě je aplikace zdarma). „Boundy“ se vytvářejí přímo ve webovém rozhraní.

Webové rozhraní aplikace (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)
Webové rozhraní aplikace (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)

Actionbound ve vsetínské knihovně

Rok 2021, který byl plný nejrůznějších omezení, nás stejně jako ostatní přiváděl k neobvyklým nápadům. Když se nemůžeme scházet a nelze pořádat žádné akce, připravíme něco, co si budou naši čtenáři moci užít sami, při tom ale na nás budou myslet a vyvětrají se na čerstvém vzduchu. V únoru 2021 jsme tedy pořídili licenci pro Actionbound – skvělý nástroj s intuitivním ovládáním a možnostmi, které „sváděly“ k vtipnému využití. Naší cílovou skupinou se staly starší děti a rodiny, a abychom dali najevo poslání naší instituce, nadchli jsme se pro nápad přiřadit místům ve Vsetíně výborné dětské knihy.

V březnu 2021 jsme vytvořili první „bound“ – Seekorku. Maskota jsme našli v sympatickém ptáčku, který bydlí v knihovně a hledá (rozuměj „seek“) knižní portály. Kolega výtvarník Seekorku nakreslil a my mezitím vybírali ty nejlepší knihy, vymýšleli zábavné úkoly a vytvářeli příběh o statečném ptáčkovi, který se ze všech sil snaží najít cestu domů.

Maskot hry (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Maskot hry (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

Pro ilustraci musím dodat, že Vsetín není město se zachovalým historickým centrem a památek je zde opravdu málo. Stejně jako jinde je i ve Vsetíně řada hezkých, úplně obyčejných míst, takže je těžké určit, zda nás při tvorbě naší první geolokační hry nejdříve napadaly knihy, k nimž jsme hledali vhodná místa, nebo místa, k nimž jsme pak hledali vhodné knihy. Výsledek ale byl:

  1. domov důchodců a kniha Dědečkův velký útěk;

  2. psí útulek a kniha Gump;

  3. řeka a kniha Řeka, která teče pozpátku;

  4. nenápadný památný strom s knihou Strom naděje;

  5. odlehlé garáže a kniha Tajemný Skellig;

  6. místní střední škola pojmenovaná podle vynálezce Josefa Sousedíka, k níž byla přiřazena kniha Prašina;

  7. hřbitov a První kniha hřbitovní.

Ukázky z hry Seekorka v mobilním rozhraní (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)
Ukázky z hry Seekorka v mobilním rozhraní (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)

Ke každé knize byla doplněna obálka, poutavá ukázka a zábavný úkol. Seekorka dostala vlastní plakáty, a pokud hráči navštívili všechna místa, mohli si do knihovny přijít pro drobnou odměnu.

Zkušenosti z praxe, postřehy

Náš první „bound“ neměl určenou trasu – místa bylo možné navštívit v libovolném pořadí. Předpokládali jsme, že si lidé udělají několik výletů (celkově by totiž měla trasa více než 15 km), ale časová náročnost spíše uživatele odrazovala. „Bound“ jsme tedy záhy přepracovali – přibyly další knihy a místa, která jsme soustředili do zajímavých přesně vytyčených tras kolem sídlištních knihoven, a některé ukázky z knih jsme převedli do zvukové podoby, aby si je mohli hráči na daném místě pohodlně poslechnout.

Nyní máme ve Vsetíně tři samostatné „boundy“ Seekorky s přesně vymezenými trasami, z nichž každá měří cca 3,5 km. Hráči mají motivaci dokončit celou trasu najednou, a pokud je hra zaujme, jdou i na další. Hru jsme soustředili na prázdniny 2021, a kdo prošel všechny tři trasy, byl zařazen do slosování o ceny. „Boundy“ ale zůstaly přístupné i dále a za necelý rok „působení“ našich Seekorek jimi prošlo 74 hráčů.

Plakát ke hře Seekorka (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Plakát ke hře Seekorka (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

Slosování (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Slosování (zdroj: Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

Aplikaci Actionbound jsme nabídli i do menších knihoven okresu Vsetín. Využili toho především v nedaleké Ratiboři, kde se aplikace výborně osvědčila při pořádání tematických tras. Místní knihovna vytvořila Velikonoční výpravu, letní Putování se strašidly a podzimní Stezku odvahu s tipy na strašidelné knihy. Díky cílené komunitní propagaci a hodnotným cenám od obce měly všechny tyto počiny vysokou návštěvnost, celkově jimi prošlo 157 hráčů.

Plakát lákající k velikonočním dobrodružstvím (zdroj: obec Ratiboř)
Plakát lákající k velikonočním dobrodružstvím (zdroj: obec Ratiboř)

Plakát ke hře Prázdninové putování za strašidly (zdroj: obec Ratiboř)
Plakát ke hře Prázdninové putování za strašidly (zdroj: obec Ratiboř)

Plakát ke hře Stezka odvahy (zdroj: obec Ratiboř)
Plakát ke hře Stezka odvahy (zdroj: obec Ratiboř)

Ve Vsetíně jsme zatím zkoušeli další možnosti využití. V zábavném Manga kvízu jsme upustili od geolokačního principu – celý kvíz si mohou uživatelé vyplnit z pohodlí domova – „bound“ si tak můžete vyzkoušet i vy sami.

Zúčastněte se Manga kvízu! (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)
Zúčastněte se Manga kvízu! (zdroj: https://en.actionbound.com/, získáno 2022-04-28)

Výpravu do historie jsme si dopřáli v „boundu“ věnovaném (Ne)zaniklým vsetínským hostincům. Toto téma jsme měli již zpracováno v papírové podobě; zájemcům jsme tak nabídli jeho elektronickou podobu.

„Boundy“ jsme vyzkoušeli i na Noci s Andersenem, kdy jsme pro čtyři skupinky dětí vytvořili čtyři kratičké trasy s úkoly. Aplikace umožnila dětem zábavné a efektivní přesouvání mezi jednotlivými stanovišti a my jsme měli okamžitě po skončení hry jejich výsledky. Tvorba krátké trasy/výpravy pro uzavřenou skupinu se velmi osvědčila a lze říci, že aplikace Actionbound je vhodná i pro střediska volného času či skautské oddíly.

Shrnutí

Actionbound je propracovaná aplikace, která má velký potenciál v turistickém ruchu, ale využívají ji i vzdělávací a paměťové instituce, které chtějí „své“ téma obohatit a ozvláštnit. A co bychom Vám doporučili, kdybyste se odhodlali k vlastní tvorbě? Nenuťte své hráče přemýšlet; především děti jsou na mobilech zvyklé málo číst a složitější pokyny jim dělají potíže. Mějte cíl, a pokud to lze, připravte na trase skutečná překvapení a poklady – propojení virtuálního a skutečného světa se osvědčilo. A i když bychom byli rádi, aby odměnou byly zážitky, zajímavé informace a procházky, ukazuje se, že „opravdové“ odměny stále motivují.

Komentáře k článku