Pražskou knihovnicí 2021 se stala PhDr. Květa Hartmanová

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Dne 9. prosince 2021 byla na online předvánočním setkání členů pražského regionu SKIP udělena cena Pražský knihovník / Pražská knihovnice 2021. Její nositelkou se stala PhDr. Květa Hartmanová.

Ta v létě 2021 další etapu lidského života a to důchodovou. Však si jí také zaslouží!

Po klasickém kolečku vzdělávání – základní škola, gymnázium – se rozhodla pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně pro obor s tehdejším názvem Knihovnictví a vědecké informace. A už při studiu se projevil její zájem o kulturu, historii, architekturu a také se ukázala jako zdatná organizátorka a „stmelovatelka“ kolektivu. Po absolvování v roce 1981 začala její pracovní kariéra: od tehdejší Státní knihovny ČSSR přes knihovnu katedry Knihovnictví a vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, knihovnu v ÚVTEI – OBIS pro informatiku, knihovnu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy až ke knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tady v letech 1997–2009 zúročila získané zkušenosti a zanechala výraznou pracovní stopu. Starala se o webové stránky knihovny, počítačovou síť, zůstalo po ní velké množství katalogizačních záznamů a hlavně vymyslela a realizovala projekt Virtuální umělecká knihovna a projekt Oborová brána Umění a architektura ART (to jsou ty stmelovací tendence i v pracovních kolektivech různých knihoven). Posledním pracovištěm byla knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde spravovala webové stránky knihovny, měla na starosti digitální knihovnu a i tady stmelovala projektem Oborová brána Právo.

Volný čas věnovala hlavně Čapkům. Od roku 1992 je členkou Společnosti bratří Čapků, v letech 2001 až 2016 byla členkou jejího výboru. V roce 2018 iniciovala vznik Spolku přátel Památníku Karla Čapka a krátce byla jeho předsedkyní. I ve SKIP patří k dlouholetým členům, průkazku má od roku 1997.

Kdo Květu jen trochu zná, ví, že je společenská, ochotná pomoci, nezkazí žádnou legraci. Můžete ji potkat v divadle, kině, na koncertě, na výstavě, přednášce nebo na výletě doma i v zahraničí (jen u moře moc ne).

Mimochodem nezahálí ani v důchodu; koncem letošního léta spustila web Výstavy pro knihovny zdarma. Nově se také stala členkou Klubu tvořivých knihovníků SKIP.

PhDr. Květa Hartmanová
PhDr. Květa Hartmanová

Další podrobnosti o oceněné najdete v jejím hesle ve Slovníku českých knihovníků.

Průběh online vyhlášení ocenění si můžete připomenout v nahrávce na YouTube:

V textu byl využit nominační text, který připravila PhDr. Hana Nová. Fotografii poskytla PhDr. Květa Hartmanová.

Komentáře k článku