Read On: Čti dál! v českém prostředí?

Platforma Read On představuje čtyřletý projekt zaštítěný Evropskou unií. Spojuje mladé lidi napříč Evropou při četbě a učení se kreativnímu psaní. Cílem je snažit se přiblížit literární tvorbu mladým lidem a upevnit jejich vztah k literatuře.

Mladí lidé ne vždy knihovnu aktivně navštěvují, proto je dobré přesunout i samotnou propagaci aktivit tam, kde se se zájmy cílové skupiny protne. Jednoznačně jsou to sociální sítě a někdy i pořádání akcí přímo ve školách. V prvé řadě je důležité zejména umět nalézt a vytipovat takové děti, popřípadě školní třídy vedené aktivním pedagogem, které mají k četbě kladný vztah a chtějí rozvíjet své dovednosti.

V rámci projektu vznikl průvodce, který je zásluhou Knihovny města Ostravy, konkrétně kolegyň Hany Fickové (překlad) a Barbory Hoppové (korektury) z kulturně-jazykového centra American Corner, k dispozici i v češtině. Tvoří jej osm hlavních kapitol:

  • Čtěte více: čtení pro radost ve školách (s. 4);

  • Kreativní psaní: každý mladý člověk je spisovatel (s. 6);

  • Fan fiction: napiš vlastní verzi svého oblíbeného příběhu (s. 8);

  • Youthcast: podcasty a rádia (s. 12);

  • Antologie: tvorba originálních prací a oslava existujících příběhů (s. 14);

  • Passports: příběhy slavných Evropanů (s. 16);

  • Grafické romány a komiksové stripy: jiný pohled na čtení a psaní (s. 18);

  • Ilustrace: propojení kreativního psaní s evropskými ilustrátory (s. 20).

Níže uvádíme několik příkladů aktivit, které považujeme za aplikovatelné v českých knihovnách nebo mimo ně, ale s jejich podporou.

Čtení pro radost

Podstatou je četba jakéhokoli tištěného dokumentu (tj. novin, časopisu, komiksu, knihy) podle volby studentů. Předpokladem realizace jsou dobré vztahy mezi knihovnou a školou a samozřejmě zájem učitele o rozšíření čtenářských dovedností studentů. Iniciátory mohou být učitelé nebo sami knihovníci, kteří sami aktivně nabídnou třídě konkrétní školy zejména vlastní prostor a samozřejmě dokument ke čtení. Projekt může v počátcích lépe fungovat u menších obecních knihoven, které úzce spolupracují s místními školami. V těchto případech má knihovník možnost přiblížit se mladým jako poradce v oblasti literatury ke čtení. Projekt by měl být ideálně dlouhodobý a pravidelný; zaslouží si proto i pečlivou přípravu v grafické formě. Grafické zpracování (logo) – podobně jako například v českém prostředí nálepky v případě projektu S knížkou do života (Bookstart)napomůže sounáležitosti studentů s projektem. Konkrétním efektem aktivity je především zlepšení studentů v práci s textem a jeho porozumění.

Zmíněná aktivita se stala v portugalských a italských školách natolik oblíbenou, že ji přímo zařadili do svých školních osnov. Zde přikládáme pro ilustraci odkaz na mapu zúčastněných škol v rámci Evropy.

Kreativní psaní

Pokud máme nadšené knihovníky a tvořivé náctileté, je u nás i tento nápad z projektu Read On reálně proveditelný. I zde lze propojit hned několik následujících workshopů a vytvořit kontinuální lekce. Pokud vzniknou skupinky v různých knihovnách, mohou své nápady a výtvory sdílet navzájem prostřednictvím vybrané sociální sítě. Například ve Španělsku, Velké Británii či Irsku rozvíjejí mladí svůj talent s profesionálními spisovateli. V českém prostředí však může být ochotným mentorem i knihovník. V zahraničí se osvědčilo dát studentům při psaní svobodu ve výběru témat. Důraz by nebyl kladen na stylistické ani gramatické chyby, ale energie by se soustředila na výhradně kreativitu.

Následující typy práce s textem a tvorbou mohou být přímo zařazeny do jednotlivých lekcí kreativního psaní. Mládež ocení jak rozhled, tak pohledy na tvorbu z různých úhlů.

Oblast kreativního psaní lze rozvíjet různým způsobem. Níže jsou zmíněny tři konkrétní možnosti: fan fiction, komiksy/stripy a ilustrace.

Fan fiction

V případě fan fiction si účastníci sami vyberou svůj oblíbený fiktivní svět, ve kterém si vytvoří vlastní verzi příběhu. V zahraničí je tato verze tvorby velice oblíbená a spolupráce s konkrétním spisovatelem je vždy vítána. Způsob zpracování příběhu je neomezený – fan fiction může být realizována třeba ve verších či ve formě scénáře.

Komiksy/stripy

Komiksy/stripy jsou vhodné pro všechny, kterým se špatně vyjadřuje pomocí slov nebo kteří mají přímo kreslířské nadání vytvořit celý příběh. Pokud se podaří oslovit i další skupiny zabývající se kreativním psaním, osvědčily se soutěže o nejlepší komiks na specifická témata.

Ilustrace

Propojování ilustrace a konkrétního textu je rovněž osvědčeným principem. V zahraničí vznikají třeba soutěže studentů uměleckých škol, kdy jsou výsledkem trojrozměrné práce sestavené na základě textu. V českém prostředí se nabízí propojení s umělci/ilustrátory, kteří naživo na místě vytvoří ilustraci jako předlohu pro příběh a inspirují tak „tady a teď“ účastníky workshopu. Příklady dobré praxe v zahraničí ukázaly, že je však dobré dát účastníkům vždy na výběr, zda chtějí kreslit nebo raději psát.

Klíčem je oslovení mladých lidí

Cílová skupina ve věku od 12 do 19 let je zvyklá trávit svůj čas v digitálním prostředí. Osobní kontakt je však i pro ně stejně důležitý; neměli bychom se tedy zaměřovat výhradně na oslovení přes technologie. Jako funkční se v zahraničí ukázalo kontaktování studentů vysokých škol (nejen knihovnictví nebo uměleckých oborů). Studenti pomohou s propagací konkrétní akce nebo poradí, jakou cestou na mladší generaci zapůsobit. Před osobním setkáváním je důležité připravit přátelské a vstřícné online prostředí, kde budou dostupné základní informace o připravované aktivitě.

Praxe z regionu

Na základě vlastních stáží odhadujeme, že to, co se v praxi nejvíce blíží projektu Read On u nás v moravskoslezském regionu, jsou například akce pořádané v třinecké knihovně. Pro mládež od 13 let je zde Mklub. Knihovníci se zaměřují na fantasy a sci-fi literaturu, pořádají workshopy, hraní deskových her a tematické noci a aktivně spolupracují se spisovateli a osobnostmi veřejného života. Příkladem je o víkendech realizovaný TriCon; naposledy se konal v roce 2019 a byl rozdělen se do tří setkání ročně s různými tématy (Sci-fi, LARP, Book).

Podrobnosti o projektu Read On a aktivitách zapojených organizací

Podrobné informace o projektu Read On naleznete na jeho webu. K dispozici je devět jazykových verzí průvodce (včetně české). Na webu najdete i další dílčí aktivity, které jsme zatím nezmínili, či lze průběžně sledovat jednotlivé organizace zapojené do této platformy:

Je také možné sledovat hashtag #ReadOnEU na Facebooku, TwitteruInstagramu.

Komentáře k článku