Předseda EBLIDA Ton van Vlimmeren se stal rytířem

Dne 7. června 2021 EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení), jíž je SKIP členem, oznámila, že její předseda Ton van Vlimmeren byl pasován na rytíře Řádu dynastie oranžsko-nasavské. Dekorován byl náměstkyní primátora Utrechtu Anke Kleinovou.

Řád existuje od roku 1892. Ocenění získávají jednotlivci, kteří výrazně přispěli k rozvoji společnosti. Další podrobnosti najdete na webu EBLIDA a také v tweetu oceněného:

Gratulaci k získání tohoto významného ocenění za SKIP zaslal jeho předseda Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a na oplátku od oceněného obdržel osobní poděkování za zaslané blahopřání.

Komentáře k článku