Nositelkou Ceny českých knihovníků se stala PhDr. Jarmila Okrouhlíková

Dne 1. října 2021 byla na jednání výkonného výboru SKIP, které se konalo v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, slavnostně předána Cena českých knihovníků PhDr. Jarmile Okrouhlíkové, významné osobnosti české knihovnické obce, která v roce 2021 oslavila neuvěřitelné 80. narozeniny.

Profesní kariéra PhDr. Jarmily Okrouhlíkové (8. října 1941) je spjata s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a především jeho knihovnou, kam nastoupila v roce 1963 a od roku 1991 ji přes dvacet let řídila.

Vedle řady dalších aktivit spojených s knihovnictvím se podílela na projektech v Národním programu retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR (VISK 5), Národním programu digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru (VISK 7) nebo ve Virtuální umělecké knihovně.

Publikovala řadu článků detailně analyzujících problematiku muzejních knihoven, které významně pomohly k ukotvení statutu těchto knihoven ve znění zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Je autorkou publikace Sto let UPM – Uměleckoprůmyslového muzea Praha, v níž zpracovala historii muzea.

Další podrobnosti o oceněné najdete v jejím hesle ve Slovníku českých knihovníků.

Nominaci podal Ing. Jaroslav Kostecký, ředitel Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jménem kolektivu knihovny.

K získání ocenění PhDr. Jarmile Okrouhlíkové pogratuloval i Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP
K získání ocenění PhDr. Jarmile Okrouhlíkové pogratuloval i Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP

PhDr. Jarmila Okrouhlíková, nejnovější nositelka Ceny českých knihovníků
PhDr. Jarmila Okrouhlíková, nejnovější nositelka Ceny českých knihovníků

K ocenění upřímně gratulujeme!

Při zpracování článku byl využit text nominace na ocenění. Fotografie pořídila Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku