Vzpomínka na PhDr. Michala Lifku

Při vzpomínání na PhDr. Michala Lifku (28. října 1932 až 17. března 2021) bych ráda navázala na článek o Jaroslavu Kuncovi1.

Michal byl léta vedoucím poměrně početného oddělení analytické bibliografie Státní knihovny, později Národní knihovny v Praze. Jako výkonný redaktor se podílel na vydávání řady Bibliografického katalogu ‒ Články v českých časopisech. Navázal tak na koncepci a organizaci zpracování článků Jaroslava Kunce. Šlo o náročnou činnost, žádná mechanizace a automatizace, ale psací stroj a tzv. jazyky, na které se v několika kopiích psaly bibliografické záznamy. Následovaly důkladné korektury, revize a razítkování velkým razítkem, od kterého kolegyně často bolívaly ruce a záda.

Michal vždy s úsměvem a dobrou náladou chodil mezi námi, prohodil několik příjemných vět nepostrádajících laskavý humor. Zajímal se o své kolegy a kolegyně a bylo cítit, že nejde o formalitu.

Je to přesně ta věc, co dnes v mnoha profesích chybí – laskavý a lidský přístup, zájem o druhého. Ráda vzpomínám na tuto dobu. I o to víc vzpomínka bolí. Když budete mít chvíli, podívejte se do modrých sešitů článkové bibliografie.

Po těchto modrých sešitech následovala další etapa vývoje článkové bibliografe2.

Michalova pracovna tak, jak si ji všichni pamatujeme (autor ilustrace: Ivan Anděra)
Michalova pracovna tak, jak si ji všichni pamatujeme (autor ilustrace: Ivan Anděra)

  • 1. KÁDNEROVÁ, Jiřina. Jaroslav Kunc, zakladatel české článkové bibliografie. In: XXII. KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ: 6.–810. 2019 [online]. [Hradec Králové]: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020, s. 56–65 [cit. 2021-03-28]. ISBN 978-80-7052-153-3 (PDF). Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-final.aspx
  • 2. LIFKA, Michal. Článková bibliografie v nové podobě. Informační bulletin Národní knihovny v Praze. 1992, 3(4), s. 13–14.

Komentáře k článku