Sekce Bezbariérové knihovny v roce 2020

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami už od roku 2019 nese jméno Bezbariérové knihovny. Přejmenování sekce zpřehlednilo to, co je posláním sekce a co se nám v roce 2020 dařilo naplňovat – hledat a oceňovat bezbariérové knihovny, zpřístupňovat materiály o přístupnosti, propagovat téma v knihovnách.

V roce 2020 vstoupily do procesu certifikace tři poměrně velké knihovny. Vše se kvůli omezením, které přinesla pandemie covidu-19, časově posouvalo, protože některé indikátory je možné hodnotit jen při provozu knihovny s jejími čtenáři a uživateli. Objevily se také body, které knihovny splňovaly jen částečně a k dosažení plného ocenění je bylo nutné ještě dopracovat. Za sebe mohu říci, že zmíněné knihovny udělaly velký krok už v momentě, kdy se k hodnocení přihlásily, a ještě větší v okamžicích, kdy aktivně reagovaly na drobné úpravy, které byly k dosažení certifikátu ještě třeba. Velmi si toho vážíme a jejich odvahu a vytrvalost přejeme všem dalším knihovnám, které uvažují o svém posouzení z hlediska přístupnosti.

Od počátku roku 2020 přibyly ke knihovnám, které se mohou pyšnit oceněním Handicap Friendly, dvě nové knihovny, které jsou zároveň prvními nositelkami ocenění v kategoriích Handicap Friendly pro tělesné postižení a Handicap Friendly pro sluchové postižení:

Oběma knihovnám patří ocenění také za odvahu a za skvělý tým pracovníků, vedený ředitelkami těchto knihoven, PhDr. Šárkou Kašpárkovou z Knihovny Kroměřížska a Mgr. Blankou Konvalinkovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci (libereckou knihovnu vedla do konce března 2021, kdy ji na postu vystřídala PhDr. Dana Petrýdesová, pozn. red.).

Na jaře 2021 navázalo hodnocení Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která si v roce 2020 zažádala o posouzení přístupnosti, ale opět kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné některé indikátory zhodnotit. Hodnocení bylo úspěšně dokončeno v dubnu 2021; knihovna získala certifikát Handicap Friendly pro oblast přístupnosti knihovny k osobám se zrakovým postižením.

V roce 2020 se nám dařilo hodnotit knihovny i díky finančnímu příspěvku SKIP, který se velkou měrou podílel na částce 5 000 Kč, které je stanovena pro hodnocení jedné knihovny. Finance byly použity na pokrytí nákladů s certifikací, na níž se podílí tým hodnotitelů. Finanční podpora ze strany SKIP pokračuje i v roce 2021, což může být motivační i pro další knihovny.

O tom, že je téma přístupnosti knihovnických služeb stále aktuální, a to nejen pro osoby se specifickými potřebami, ale pro všechny, kteří v této nestandardní době nemohou knihovny využívat naplno, jsme se přesvědčili všichni. Určitý návod, na co se zaměřit při tvorbě strategie pro přístupnou (přístupnější) knihovnu, nabízí série článků pro časopis Čtenář, kterou od roku 2020 garantují členové sekce. Za poslední měsíce jste si v nich mohli přečíst o tom, jak přesně probíhá proces certifikace knihovny, zaměřili jsme se na základní dokumenty knihoven po formální i obsahové stránce, na potřebné úpravy webových stránek knihovny a na organizace, které zastřešují osoby se specifickými potřebami a mohou knihovně být v řadě indikátorů nápomocny. V dalších tématech pro časopis Čtenář pokračujeme i v roce 2021, ale kromě nich nabízí sekce a její členové také konzultace všem knihovnám, které o zhodnocení přístupnosti uvažují.

Aktuálnost naplňování Standardu Handicap Friendly se projevila i v požadavcích na žádosti o grant z programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století, čehož si velmi ceníme a věříme, že do budoucna bude více knihoven, které budou oceněny certifikátem Handicap Friendly.

V roce 2020 se sekce také podílela v pořadí již na třetím průzkumu o přístupnosti českých knihoven. Průzkumu se zúčasnilo 449 knihoven, převážně veřejných, malou část tvořily vysokoškolské a galerijní a muzejní knihovny. Zpráva z průzkumu je dostupná na portálu Informace pro knihovny.

V následujícím období nás čekají nové výzvy. Jaké? To možná ani sami nevíme. Doba je proměnlivá. Určitě se ale těšíme na další knihovny, které budou žádat o posouzení své přístupnosti osobám se specifickými potřebami.

Intenzivně také pracujeme na dalších příručkách z oblasti přístupnosti – v oblasti interkulturního knihovnictví a v oblasti přístupnosti knihoven pro rodiny s dětmi.

Komentáře k článku