Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období září až prosinec 2020

V období od září do prosince 2020 proběhla dvě jednání předsednictva výkonného výboru SKIP (v září a v prosinci; jednání plánované na 22. 10. bylo zrušeno) a jedno setkání výkonného výboru (v listopadu). Níže najdete přehled nejdůležitějších probíraných bodů

24. 9. 2020

 • Řada projektů SKIP neproběhne; byla podána žádost o změnu čerpání projektu na Ministerstvu kultury, změna byla schválena. Nevyčerpané finance za neuskutečněné projekty budou převedeny na projekt S knížkou do života (Bookstart).

 • V rámci projektu S knížkou do života (Bookstart) jsou připraveny dvě nové sady: pohádková knížka Ivony Březinové a Báry Buchalové pro děti od tří do šesti let a sada pro děti od narození do tří let s leporelem Radka Malého. Distribuce proběhne v listopadu 2020. Vše o projektu najdete na jeho webu a v knihovnických e-konferencích.

 • Slavnostní setkání k 30 letům obnovy SKIP bylo bez náhrady zrušeno.

 • Celostátní setkání seniorů plánované na 29. 9. až 1. 10. na Broumovsku proběhne.

 • Projekty SKIP Týden knihoven a Březen – měsíc čtenářů mají připraveny nové samostatné weby.

 • Hledá se způsob vyhlášení vítězů soutěží Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK.

 • Konference Knihovny současnosti se uskuteční virtuálně v termínu 2. až 4. 11. 2020.

 • Jednání předsednictva výkonného výboru a výkonného výboru se do konce roku přesouvají do online formy.

18. 11. 2020

 • Je třeba pravidelně aktualizovat seznamy členské základny!

 • SKIP od letošního roku využívá službu Dotaceonline.cz. Kontaktní osoby v krajích dostávají měsíční přehledy dotací. Objednáme pokračování i pro rok 2021.

 • Tištěný výtisk Koncepce rozvoje knihoven bude společně s osobním dopisem ministra kultury, Příručkou pro starosty a zastupitele a brožurou Městské knihovny v Praze zaslán všem starostům. V přípravě je zpráva o plnění současné koncepce.

 • Bylo připraveno 23 projektů, na které bude (jako na cyklus mimoškolního vzdělávání) podána žádost o dataci do programu Knihovna 21. století na rok 2021.

 • Vítězové soutěží Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK budou zveřejněni 26. 11. 2020, obdrží diplomy a finanční odměny. Slavnostní ceremoniál proběhne až v roce 2021.

 • Setkání knihovnických seniorů na Broumovsku proběhlo úspěšně. V roce 2021 se uskuteční v Praze.

 • Probíhá přihlašování do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Termín příjmu přihlášek: 31. 1. 2021.

 • V roce 2021 proběhne 12. ročník Března – měsíce čtenářů, a to na téma udržitelnost. V roce 2019 v ČR vznikla pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

10. 12. 2020

 • Hospodaření výkonného výboru SKIP je uzavřeno; bude ještě doposlána část členských příspěvků z regionů. V regionech probíhá kontrola účetnictví.

 • Doporučujeme, aby všichni, kteří se zajímají o projekt S knížkou do života (Bookstart), sledovali konferenci Andersen a web projektu. Děkujeme Knihovně města Hradce Králové, Knihovně města Ostravy a všem ostatním, kteří na projektu spolupracují.

 • Plakáty k Březnu – měsíci čtenářů byly rozeslány do krajských knihoven.

 • Den pro dětskou knihu se v letošním roce neuskutečnil. Akce se Čtyřlístkem přesunuta na rok 2021.

Komentáře k článku