V litevských veřejných knihovnách jsou autisté vítáni

Redakční poznámka: Článek je překladem článku Lithuanian public libraries welcome people with autism zveřejněného na webu Krajské veřejné knihovny Gabrielė Petkevičaitė-BitėPanevėžys (Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library). Text poskytlo Sdružení litevských krajských veřejných knihoven (Lithuanian County Public Libraries Association) a Sdružení litevských městských veřejných knihoven (Lithuanian Municipal Public Libraries Association). Překlad připravila Michaela Kožíšková z Krajské knihovny Karlovy Vary, která je partnerskou knihovnou veřejné knihovny v Panevėžys. Popisovaný projekt je společnou iniciativou litevských veřejných knihoven.

Veřejné knihovny jsou veřejné instituce a měly by být dostupné komukoli. Ve skutečnosti to však neplatí vždy. Rodiče, kteří mají děti s poruchou autistického spektra, se často vyhýbají veřejným místům, protože ve většině případů nejsou tato místa pro jejich děti vhodná. Ale veřejné knihovny v Litvě, včetně Krajské veřejné knihovny Gabrielė Petkevičaitė-Bitė v Panevėžys, říkají, že knihovna je pro každého, a představují jedinečný projekt realizovaný v celé zemi.

Vytváření bezpečného prostředí pro všechny jednotlivce

Od listopadu jsou dveře Krajské veřejné knihovny Gabrielė Petkevičaitė-Bitė v Panevėžys a dalších litevských veřejných knihoven zdobeny barevným logem Knihovna pro každého. To je známkou toho, že knihovna se pro všechny jednotlivce – navzdory jejich odlišnostem a rozmanitosti – stává ještě otevřenějším a přátelštějším místem.

Řada jedinců s poruchou autistického spektra snáze zpracovává informace pomocí vizuálních podnětů. Použití přizpůsobeného textu a obrázků je klíčem k seznámení se s neznámým prostředím a situacemi.

Od roku 2020 mají litevské veřejné knihovny sociální příběhy a plakáty, které pomáhají návštěvníkům s poruchou autistického spektra připravit se na návštěvu knihovny. Sociální příběhy, které návštěvníci najdou na webových stránkách knihovny, jim umožňují seznámit se s knihovními prostory, pravidly a zaměstnanci.

Pro pomoc při zvládání úzkosti, uklidnění a relaxaci byla pro každou z veřejných knihoven připravena speciální sada nástrojů. Skládá se ze senzorických stanů, hmatových, zvukových a vizuálních pomůcek. Kromě toho byla organizována školení zaměstnanců knihovny o tom, jak se chovat k autistickým dětem v knihovně a jak jim pomáhat.

Příklad pro všechny veřejné instituce

V Litvě – podobně jako ve zbytku světa – počet případů autismu roste. Spektrum autismu je velmi široké, nejčastějšími problémovými oblastmi jsou sociální interakce, smyslová citlivost, jazyková a mimojazyková komunikace. Výzkum přesto naznačuje, že jedinci s poruchou autistického spektra považují knihovnu za skvělé místo pro odpočinek, vzdělávání a kvalitní trávení času. V nedávném průzkumu asi 90 procent rodin s autistickými dětmi uvedlo, že by knihovny navštěvovaly častěji, kdyby byly lépe přizpůsobeny jejich potřebám.

Skutečnost, že se litevské knihovny stávají přátelštějšími pro tuto komunitu, je velkým krokem vpřed a dává naději, že ostatní veřejné instituce budou následovat tento krásný příklad.

Knihovny by měly být skutečně pro všechny (zdroj: web veřejné knihovny v Panevėžys, získáno 2021-01-10)

Knihovny by měly být skutečně pro všechny (zdroj: web veřejné knihovny v Panevėžys, získáno 2021-01-10)
Knihovny by měly být skutečně pro všechny (zdroj: web veřejné knihovny v Panevėžys, získáno 2021-01-10)

Projekt Implementace sítě knihoven přátelských k lidem s poruchami autistického spektra a jinými jazykovými a komunikačními poruchami poruchami chování (Implementation of a network of libraries friendly to people with autism spectrum and other language, communication and behavioral disorders) byl financován Ministerstvem kultury Litevské republiky.

Komentáře k článku