Tematická hra Orebité v třebechovické knihovně

Od 1. září 2020 do 28. března 2021 probíhá v Heldově městské knihovně v Třebechovicích pod Orebem tematická hra Orebité. Původně byla naplánována na 3. února až 25. září 2020, ale kvůli koronavirové krizi ji v této době nebylo možné v úplnosti realizovat.

Jedná se o několikaměsíční etapovou hru inspirovanou lokální historií. Knihovna se tak připojuje k řadě místních organizací, které v roce 2020 a 2021 pořádají v Třebechovicích pod Orebem akce připomínající šest set let husitství. Hra je určena pro všechny věkové kategorie, měla by tak podpořit mezigenerační vztahy. Zúčastnit se mohou i neregistrovaní uživatelé knihovny, čímž bychom rády podpořily komunitní život města. Zapojit se do hry Orebité je možné v knihovně, a to kdykoliv během termínu konání.

Leták ke hře Orebité
Leták ke hře Orebité

Informacemi poskytovanými v knihovně se snažíme účastníky hry motivovat k plnění různých úkolů – jak přímo v dětském oddělení, tak v různých částech města, která připomínají husitství a souvisejí s ním. Jako odměnu za splněné úkoly získávají hráči keramické groše, vyrobené v tradiční třebechovické hrnčířské dílně.

Vyvrcholením hry bude trh naplánovaný na neděli 28. března 2021. Zde budou moci hráči nastřádané groše směnit za pestré zboží a různé výrobky. Trh předchází nejatraktivnější části městských oslav, tedy Bitvě u Třebechovic. Půjde o ukázku zbraní a středověkého válečnictví, včetně vozové hradby, šermířských střetů a dalších aktivit.

V rámci středověkého trhu v knihovně proběhne od 14 hodin ukázka husitských zbraní, oblečení a stručné přiblížení husitské doby. Ukázka se uskuteční ve spolupráci s historickou skupinou Tesák z Hradce Králové zabývající se tímto středověkým obdobím.

Tématem hry chceme připomenout výročí husitství a jeho vztah k Třebechovicím, upozornit na památky a místa ve městě, která s tímto hnutím souvisejí, zviditelnit knihovnu, přilákat do ní i nečtenáře, díky vhodně zvoleným úkolům podpořit čtenářskou gramotnost a v neposlední řadě zatraktivnit čtení a knihy.

Vozová hradba v třebechovické knihovně
Vozová hradba v třebechovické knihovně

Původně hra začala již v únoru 2020 a vzbudila velký zájem. Do soutěže se během prvního měsíce přihlásilo 60 účastníků, kteří nasbírali přes 360 grošů. Pevně věříme, že omezení kvůli koronaviru neoslabila chuť hráčů, a pokud to situace dovolí, od ledna 2021 začnou opět pilně plnit úkoly a střádat groše.

Obrazový doprovod pochází z archivu Heldovy městské knihovny Třebechovicích pod Orebem.

Komentáře k článku