Seminář Digitální transformace ve vzdělávání dospělých

Dne 10. září 2020 se v hotelu Troja v Praze uskutečnil regionální seminář Digitální transformace ve vzdělávání dospělých. Seminář pořádal Dům zahraniční spolupráce, konkrétně tým stojící za platformou EPALE.

Seminář byl zahájen úvodním slovem zaměstnankyně Domu zahraniční spolupráce Daniely Krtičkové, která také představila platformu EPALE. Mnozí knihovníci tuto elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě, na které najdeme mnoho podkladů a která může být významným zdrojem informací i pro vzdělávající knihovníky, již znají. Velmi atraktivní je nabídka bezplatných elektronických kurzů pro vzdělávání dospělých. K dispozici je online kurz lektorského minima pro začátečníky, který má 37 lekcí, a také navazující kurz zaměřený na distanční a blended vzdělávání; ten se skládá z 29 lekcí. Kurzy jsou velmi dobře zpracované a již samotnou účastí se zájemci seznamují s nejrůznějšími pomůckami pro vzdělávání dospělých. Krátké texty, videa, ukázky i podkladové materiály přispívají k atraktivnosti kurzu a příjemnému zážitku ze vzdělávání.

V dalším příspěvku Lucie Kelblové a Petry Ševčíkové jsme byli informováni o novinkách v programu Erasmus+. Knihovny si mohou podávat žádosti v programu mobility zaměřeném na vzdělávání dospělých. Nově je také možné požádat o akreditaci instituce a následné podávání žádostí je tím zjednodušeno.

Branislav Frk, expert na vzdělávání dospělých, který se také podílel na tvorbě online kurzů EPALE, ve svém příspěvku informoval o transformacích v této oblasti. Na něj navázal Tomáš Langer, další odborník v této oblasti. Zhodnotil charakteristiky online výuky a dal účastníkům základní doporučení k přípravě obsahu i techniky a k samotné realizaci výuky. Upozornil například na to, že by při online výuce měl lektor komentovat veškeré kroky, které probíhají na obrazovce, jak důležité je zapojení účastníků nebo jak zrádná může být technika.

Lektor Branislav Frk během svého příspěvku (foto: Kateřina Nekolová, Národní knihovna ČR)
Lektor Branislav Frk během svého příspěvku (foto: Kateřina Nekolová, Národní knihovna ČR)

Další prezentaci si připravily Kateřina Šádová a Jaroslava Haľková, které nabízejí podporu v oblasti blended learningu. Lektorky představily jednoduché a stručné schéma faktorů, na které bychom se měli při kombinování online a prezenční výuky zaměřit.

Poslední příspěvek byl tak trochu z jiného soudku. Psycholog a kouč Petr Skalník velmi energicky promluvil o současné době, o důsledcích koronavirových opatření na naší psychiku i možnostech, jak se nepříznivým vlivům postavit. Tím byl seminář skvěle zakončen, aniž bychom tušili, že o pár dní později už by podobná vzdělávací akce nebyla uskutečnitelná.

Vizuálně zaznamenané poznámky (technikou označovanou jako sketchnoting) ze semináře (zdroj: Visual Coach)
Vizuálně zaznamenané poznámky (technikou označovanou jako sketchnoting) ze semináře (zdroj: Visual Coach)

Podklady ze seminářů najdete na webových stránkách programu Erasmus.

Komentáře k článku