Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v kralupské městské knihovně

kralupské městské knihovně jsme nastoupili do již rozjetého vlaku a do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jsme se zapojili v roce 2013. Během několika let se v dětském oddělení na akcích v rámci projektu vystřídaly stovky dětí téměř ze všech základních škol. Moc nás těší, že díky tomuto projektu se některé z nich staly našimi čtenáři.

Každý rok kolegyně z dětského oddělení připravují pro dvě třídy prvňáčků program rozdělený do tří částí. Při prvním setkání se děti seznámí s provozem knihovny, s podmínkami půjčování, mohou si prohlížet knížky a samozřejmě také prověříme jejich znalosti ze světa pohádek. Další návštěvu zajišťujeme profesionály, kteří se věnují psaní dětských knih nebo práci s dětmi. Několikrát děti pobavila Helena Kriglová se svým báječným programem o vzniku a cestě knížek ke čtenáři. Podařilo se nám navázat spolupráci se spisovatelem a hudebníkem Markem Srazilem. Při jeho vystoupení děti zpívají, cvičí, malují, prostě nejsou chvilku v klidu. Spisovatelka Markéta Harasimová zábavnou formou děti seznámila se svou knihou Z deníku kočičky Ťapičky, navštívil nás také spisovatel Ivan Karas a Luboš Pavel. V květnu nebo počátkem června na prvňáčky čeká poslední návštěva knihovny, slavnostní pasování, při kterém je vyzkoušíme ze čtení a psaní, společně složíme krásný slib, předáme jim knihy určené výhradně pro účastníky projektu a drobné dárky.

V roce 2014 s Helenou Kriglovou
V roce 2014 s Helenou Kriglovou

V roce 2015 při pasování
V roce 2015 při pasování

V roce 2017 s Markem Srazilem
V roce 2017 s Markem Srazilem

V roce 2018 s Markétou Harasimovou a kočičkou Ťapičkou
V roce 2018 s Markétou Harasimovou a kočičkou Ťapičkou

Pouze dvakrát za dobu naší účasti v tomto projektu nastala situace, že jsme nepasovali prvňáčky, ale již zkušené žáčky druhých tříd. Právě v roce 2013 se pasování přesunulo do nového školního roku z důvodu povodní, které Kralupy zasáhly v červnu. Dokončení projektu tenkrát zkomplikovalo pouze pár dní.

Jak všichni víme, rok 2020 akcím pro děti nepřál téměř vůbec. V jarních měsících jsme vzhledem k uzavření škol a knihoven museli zrušit všechna plánovaná setkání. Ale díky příznivé situaci během prázdnin jsme se poslední týden v srpnu spojili s třídními učitelkami a domluvili termíny na září. Vlastně jsme ani nedoufali, že budou mít o návštěvu knihovny zájem. Jenže situace se opět začala měnit téměř každý den. Jedna z kralupských škol musela do karantény, přicházela nová opatření. Abychom projekt stihli zrealizovat, dohodli jsme se pouze na dvou návštěvách v průběhu jednoho týdne. A tak jsme již podruhé pasovali druháčky, kteří si mohli užít vyprávění spisovatele Luboše Pavla. Ten představil dětem své knihy, nechybělo ani zpívání, hra na kytaru a kouzelné ztvárnění postav z několika pohádek. I přes roušky jsme poznali, že setkání vlka s Karkulkou děti pobavilo a rozesmálo. Koncem týdne proběhlo pasování, které jsme přizpůsobili situaci. Děti od nás dostali opět pěknou knížku a drobné dárky, které jim budou připomínat slavnostní vstup do světa knih.

V roce 2020 s rouškami
V roce 2020 s rouškami

I když poslední ročník v naší knihovně neprobíhal podle tradičního scénáře a děti byly ošizeny o jednu návštěvu, věříme, že jakákoliv podpora čtenářství je důležitá, že soustavná práce s dětskými čtenáři, byť i krátké setkání s knihou a s knihovnou, v nich probouzí zájem o čtení a literaturu. A projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka tomu podle našich zkušeností hodně napomáhá již dlouhou řadu let.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou.

Komentáře k článku