Přehlídka knihovních maskotů a skřítků

Proč skřítci a maskoti? Na začátku všeho byla kolegyně Ivana Bičanová z Místní knihovny Babice, členka našeho Klubu tvořivých knihovníků. Psala mi o knihovních skřítcích, které pro knihovnu vyráběla, aby nějakým jiným způsobem přitáhla pozornost dětí jak ke knihovně, tak ke knihám. V praxi se to prý velice osvědčilo.

Tím mi vnukla myšlenku, že bychom mohli zrealizovat přehlídku knihovních maskotů a skřítků, kteří lákají dětské čtenáře. Zcela jistě se velkou měrou podílejí na popularizaci knihovny. Podle mě by mohlo lokální zveřejnění zprávičky o knihovním maskotovi s návštěvností pořádně zahýbat.

Netušila jsem, jak častý je to jev v dětských knihovnách – jestli jich není jen pár a zda to má celé vůbec smysl. Rozdělila jsem si plánované činnosti do několika fází, jejichž výsledky mi měly napovědět, zda pokračovat dál. Pokud by bylo maskotů a skřítků v knihovnách více, co takhle udělat jejich výstavu, minimálně online? Tak jsem po sobě zvládla tři fáze (sběr informací z knihoven, zpracování a zhodnocení odpovědí a sběr fotografií), čtvrtou (vytvoření online výstavy) s velkou pomocí kolegyně Lindy Jansové a pátá fáze (výstava v reálu) mě teprve čeká.

Sběr informací z knihoven

V první fázi šlo o sběr informací o tom, zda maskoty mají, jak je používají a zda jsou ochotné své maskoty a skřítky zapůjčit na krátkou přehlídku, eventuálně vytvořit jejich kopii, poskytnout jejich fotografie či fotografický materiál z knihovnických akcí, který by přiblížil, kde a jak maskota používají.

Chtěla jsem postup trochu zautomatizovat, abych nemusela s každou knihovnou jednat individuálně (na to bych neměla dostatek časových ani fyzických možností). Nejjednodušší cestou, jak tyto informace získat, bylo vytvořit a zveřejnit dotazník, kde by knihovny mohly potřebné informace vyplnit. Dotazník byl zveřejněn od 19. června do 31. července 2020.

Z grafu 1 níže je vidět, jak byly v průběhu času dotazníky otevírány a odeslány. Došlé kompletní odpovědi činí z celkového množství otevřených dotazníků pouze 23 %. Knihovny dotazník otevřely jen ze zvědavosti a pak vyplňování z jakýchkoliv důvodů odsunuly na jindy nebo vyplňování ukončily. V horším případě vyplněný dotazník neodeslaly (i když jsem je k tomu vyzývala). Otevřené a neodeslané odpovědi celkem tvořily 77 % případů otevřených dotazníků. Takový je život.

Graf 1: Přehled návštěv
Graf 1: Přehled návštěv (zdroj: Alena Volková Balvínová)
Zdroj: Alena Volková Balvínová

Zpracování a zhodnocení odpovědí

Následovala druhá fáze, kterou bylo zpracování a zhodnocení došlých odpovědí.

Do přehlídky se přihlásilo celkem 55 knihoven. 27 z nich poslalo v požadovaném termínu fotografie. 23 knihoven přislíbilo, že zapůjčí skutečného maskota či skřítka k výstavě ve výstavních prostorách nebo vytvoří pro účely výstavy jeho kopii, 24 knihoven, že na výstavu poskytnou fotografický materiál či jiné předměty spojené s maskoty či skřítky. Pro výstavu (přinejmenším pro online galerii) by tedy byl dostatek podkladů.

Knihovny mohly blíže popsat realitu v knihovně. Využití maskotů a skřítků je opravdu široké. Můžete se inspirovat níže v části Příklady dobré praxe.

Sběr fotografií

Třetí fází byl sběr fotografií. Pomoc s vytvořením online galerie mi nabídla Linda Jansová. Dohodly jsme se, jak by podklady měly vypadat. Knihovny, které vyplnily dotazník, měly do 30. září 2020 posílat fotografie skřítků či maskotů a další fotografie z akcí s nimi, pokud jim to vnitřní předpisy dovolí. Všechny fotografie měly být v dobré kvalitě, aby se případně daly tisknout i větší fotografie na výstavu, a s potřebnými údaji v názvu.

Vytvoření online výstavy

Poté jsem připravila výběr z došlých fotografií, který obsahoval za každou zúčastněnou knihovnu nejvýše dvě fotografie maskotů či skřítků a nejvýše dvě fotografie z akcí. Linda Jansová vytvořila veřejně přístupnou online výstavu (galerii) na facebookových stránkách SKIP.

Na základě zveřejnění online výstavy se hlásí další knihovny, že by se chtěly připojit. Samozřejmě je to možné, zájemcům bude opět dotazník otevřen a knihovny budou vyzvány k jeho vyplnění a následně k zaslání kvalitních fotografií.

Výstava v reálu?

Vidět maskoty a skřítky v reálu by však bylo ale přece jen zajímavější. A tak mne čeká ještě poslední fáze, která je závislá na tom, zda se mi podaří sehnat vhodné výstavní prostory s vitrínami, ideálně v Praze a ideálně pro rok 2021. Držme si palce.

Příklady dobré praxe

Inspirativní mohou být příklady dobré praxe, jak lze maskota či skřítka v knihovně využít. Některé pasáže v níže uvedeném textu vycházejí právě z odpovědí v dotazníku z první fáze projektu.

Vítání dětských návštěvníků

Vítání u vstupu do knihovny, resp. do oddělení pro děti a mládež představuje pro návštěvníky vítané zpestření.

Znak Mokřinky na budově knihovny (zdroj: Knihovna U Mokřinky Mokré)
Znak Mokřinky na budově knihovny (zdroj: Knihovna U Mokřinky Mokré)

Akvárium s živým želvákem Karlem vítá při vstupu do knihovny (zdroj: Městská knihovna Most)
Akvárium s živým želvákem Karlem vítá při vstupu do knihovny (zdroj: Městská knihovna Most)

Vítání čtenářů v knihovně (zdroj: Městská knihovna Prachatice)
Vítání čtenářů v knihovně (zdroj: Městská knihovna Prachatice)

Dekorace

Může jít např. o dekoraci půjčovny nebo dekorace u novinek v knihovně. Nemusí jít jenom o knižní novinky, ale např. i o nástěnky s novinkami týkajícími se aktivit knihovny. Návštěvníci si jich pak lépe všimnou.

Knihulín jako dekorace knihovny (zdroj: Obecní knihovna Mokrá-Horákov)
Knihulín jako dekorace knihovny (zdroj: Obecní knihovna Mokrá-Horákov)

Domeček pro neviditelného skřítka Knihovníčka (zdroj: Městská knihovna Česká Třebová)
Domeček pro neviditelného skřítka Knihovníčka (zdroj: Městská knihovna Česká Třebová)

Bábrdlinka Kníženka zdobí interiér knihovny (zdroj: Knihovna Boskovice)
Bábrdlinka Kníženka zdobí interiér knihovny (zdroj: Knihovna Boskovice)

Sjednocující grafický motiv

Může jít o logo knihovny, plakátky, pozvánky na akce knihovny, propagační, dárkové a upomínkové předměty, obrázky, ilustrace. Maskot či skřítek provází děti časopisem, které děti samy píší nebo které vydává knihovna, je součástí omalovánek a komiksů vydávaných v knihovně, webových stránek knihovny, blogů, fotoreportáží.

Plakát lákající na web dětského oddělení (zdroj: Městská knihovna Most)
Plakát lákající na web dětského oddělení (zdroj: Městská knihovna Most)

Logo knihovny s Babíkem (zdroj: Místní knihovna Babice)
Logo knihovny s Babíkem (zdroj: Místní knihovna Babice)

Kocour Miloš na propagačních materiálech (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
Kocour Miloš na propagačních materiálech (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)

Maskot Kuře oživuje časopis, který vydávají děti ze čtenářského klubu (zdroj: Obecní knihovna Chocerady)
Maskot Kuře oživuje časopis, který vydávají děti ze čtenářského klubu (zdroj: Obecní knihovna Chocerady)

Účast v soutěžích pro děti

Může jít např. o sbírání razítek na soutěžní kartičku nebo sbírání jednotlivých karet ke karetní hře, zadávání úkolů či otázek dětem, např. přes Facebook, či diplomy nebo ceny pro soutěže s vyobrazením maskota či skřítka.

Diplom pro soutěž v kreslení ilustrací ke knize v MŠ Hořice (zdroj: Knihovna U Mokřinky Mokré)
Diplom pro soutěž v kreslení ilustrací ke knize v MŠ Hořice (zdroj: Knihovna U Mokřinky Mokré)

Karetní hra Knihovníček (zdroj: Městská knihovna Prachatice)
Karetní hra Knihovníček (zdroj: Městská knihovna Prachatice)

Pokud knihovna ještě svého vlastního maskota nebo skřítka nemá, může uspořádat soutěž o nejlepší návrh maskota či skřítka. Na základě vítězného návrhu pak mohou pomoci výtvarnice, knihovnice nebo i šikovné maminky maskota či skřítka vytvořit v trojrozměrné podobě. Děti se pak na něj do knihovny určitě rády přijdou podívat.

Knihomol – vítěz dětské soutěže o nejlepšího skřítka (zdroj: Městská knihovna Frýdlant)
Knihomol – vítěz dětské soutěže o nejlepšího skřítka (zdroj: Městská knihovna Frýdlant)

Seznamování dětí s knihovnou

Může jít o představení knihovny pro mateřské či základní školy v knihovně nebo přímo ve školách či školkách.

Za místního skřítka může být přestrojen živý člověk. Akce s maskoty, skřítky a kostýmy knihovnic bývají pro děti velkým zážitkem. Děti je milují a skvěle s nimi během lekcí spolupracují. Nejde jenom o pasování prvňáčků na čtenáře – děti mohou být pasovány také na pomocníčky skřítka. Znovu se děti s velkými skřítky v jedné knihovně mohou setkat ve druhé třídě (při Klíčování) a občas živý skřítek navštíví některou z knihovnických akcí. Jinak v průběhu roku se umí zmenšit a hlídá knížky v knihovně a pospává v regálech.

Den pro dětskou knihu v roce 2015 (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
Den pro dětskou knihu v roce 2015 (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)

Takto je kocour Miloš stále v knihovně (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
Takto je kocour Miloš stále v knihovně (zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)

Pasování prvňáčků v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)
Pasování prvňáčků v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)

Skřítek Kniháček je v knihovně stále přítomen (zdroj: Městská knihovna Jihlava)
Skřítek Kniháček je v knihovně stále přítomen (zdroj: Městská knihovna Jihlava)

Pasování prvňáčků v roce 2019 (zdroj: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř)
Pasování prvňáčků v roce 2019 (zdroj: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř)

Živý maskot Knišpík pří Klíčování v roce 2013 (zdroj: Městská knihovna Strážnice)
Živý maskot Knišpík pří Klíčování v roce 2013 (zdroj: Městská knihovna Strážnice)

Skřítek může aktivně fungovat jako komunikátor s dětmi prostřednictvím změněného hlasu knihovnice; děti si s ním povídají.

Maskot Jarda při besedě se třetí třídou základní školy v roce 2020 (zdroj: Městská knihovna Jevišovice)
Maskot Jarda při besedě se třetí třídou základní školy v roce 2020 (zdroj: Městská knihovna Jevišovice)

Čtenářské klubíčko v roce 2019 (zdroj: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř)
Čtenářské klubíčko v roce 2019 (zdroj: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř)

Může jít také o statické vystavení skřítka, byť jen po určitou dobu; pak zase aktivně vystupuje.

Knihomol při seznamovací lekci s knihovnou (zdroj: Městská knihovna Frýdlant)
Knihomol při seznamovací lekci s knihovnou (zdroj: Městská knihovna Frýdlant)

Akce v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart)

Největší úspěch u nejmenších dětí má vždy blbnutí – mluvení dětským hlasem, povídání si s dětmi se skřítkem. Skřítci a maskoti mohou zdobit i tematické kufříky a jejich obsah apod.

Celoroční projekty pro školy

Skřítci mohou být součástí celoročních projektů pro mateřské i základní školy, pro předškoláky i školáky (např. akcí pro družiny či projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka). V průběhu celého roku mohou skřítci dětem ukazovat, jak se chovat v knihovně, jak nakládat s knihami, pomáhat při výtvarných dílničkách aj. Při čtení někdy ruší, ale také uklidňuje jednotlivé děti. Paní učitelce i maminkám zadává tipy pro práci ve škole, doma. Je i na certifikátu, které děti na závěr projektu obdrží.

Besedy a různá čtení

Skřítek bývá součástí zahájení akce a průvodcem v průběhu akce. Leckde jej využívají jako vypravěče i při Noci s Andersenem. Následně děti maskota kreslí, větší děti mu čtou. Skřítek může zanechat dětem úkoly, které ony musí plnit.

Besedy mohou být zaměřeny i tematicky – může jít pohádky o skřítcích, o vodnících apod.

Bábrdlinka Kníženka je vždycky součástí zahájení akcí pro děti (zdroj: Knihovna Boskovice)
Bábrdlinka Kníženka je vždycky součástí zahájení akcí pro děti (zdroj: Knihovna Boskovice)

Superstar v roce 2019 (zdroj: Obecní knihovna v Budiměřicích)
Superstar v roce 2019 (zdroj: Obecní knihovna v Budiměřicích)

Loutka Doubravka jako prostředník při lekcích informační výchovy pro nejmenší děti (zdroj: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka)
Loutka Doubravka jako prostředník při lekcích informační výchovy pro nejmenší děti (zdroj: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka)

Skřítek jako negativní postavička

Zajímavé povídání poslala Městská knihovna Mnichovo Hradiště: „Velmi se nám negativní postavička osvědčila, protože nikdo nechce být jako on a děti se předhánějí v ujišťování, že oni se takhle ke knihám nechovají. Někdy při lekcích v jedné uličce schválně naděláme nepořádek, povalíme knížky, nastrkáme tam hračky a papírky od bonbonů a každé dítě tam musí najít jednu věc, která je špatně a opravit nebo uklidit ji. Akce se těší veliké oblibě.“

Pomoc při knihovnických aktivitách

Skřítek s knihovnicí pomáhá dětem vybírat knihy, s knihovnicí vrací a půjčuje knihy. Jen prosté povídání o tom, že skřítek „má prsty" ve všem, co se na dětském oddělení knihovny děje, mívá velký úspěch. Např. že ve skladech úřaduje plachý skřítek, v noci běhá po knihovně a něco chystá, může dětem představit i část knihovnické práce. Někde skřítka využívají pro zabavení mladších sourozenců malých čtenářů nebo než si maminky vyberou knihy.

Skřítek Knihouš (zdroj: Městská knihovna Kyjov)
Skřítek Knihouš (zdroj: Městská knihovna Kyjov)

Kniháčkovo počteníčko v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)
Kniháčkovo počteníčko v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)

Modrá potvůrka (Městská knihovna Kadaň)
Modrá potvůrka (Městská knihovna Kadaň)

Skřítek Knihovníček (zdroj: Knihovna města Ostravy, pobočka Závodní, Ostrava-Hrabůvka)
Skřítek Knihovníček (zdroj: Knihovna města Ostravy, pobočka Závodní, Ostrava-Hrabůvka)

Setkávání čtenářských klubů

Maskoti a skřítci se mohou účastnit setkávání čtenářských klubů.

Setkání čtenářského klubu, včetně maskota, nad tvorbou nového čísla časopisu (zdroj: Obecní knihovna Chocerady)
Setkání čtenářského klubu, včetně maskota, nad tvorbou nového čísla časopisu (zdroj: Obecní knihovna Chocerady)

Informační funkce

Může jít o rozcestníky, informování dětí o významných dnech a svátcích, např. pomocí převlečením skřítka aj.

Skřítek Vavřínek (zdroj: Městská knihovna Bílovec)
Skřítek Vavřínek (zdroj: Městská knihovna Bílovec)

Uklidňující funkce

Skřítek či maskot může plnit roli relaxační pomůcky. Děti si s ním hrají, mají u maskota sraz a zklidní se u něj. Děti se rády nechají ujistit o tom, že všem malým čtenářům pomáhá a je jejich ochráncem. Při besedách si jej rády předávají mezi sebou a drží jej – chtějí s ním mít fyzický kontakt.

 

Setkání se školáky v roce 2019 (zdroj: Obecní knihovna v Budiměřicích)
Setkání se školáky v roce 2019 (zdroj: Obecní knihovna v Budiměřicích)

Venkovní aktivity

Může jít o účast na různých komentovaných akcích mimo knihovnu, např. pálení čarodějnic, hledání bludiček nebo pohádkových bytostí, skřítek může zadávat úkoly, např. co lze využít v místní krajině. Může být i součástí vandrování mimo knihovnu s regionálním dopadem. Příkladem může být i dohoda s místním divadelním spolkem, kdy spolek hraje pohádky pro děti a tyto akce jsou zaštítěny knihovnou a jejím maskotem.

Uspávání broučků v roce 2018 (zdroj: Místní knihovna Babice)
Uspávání broučků v roce 2018 (zdroj: Místní knihovna Babice)

Výlet do Prahy – závěr etapové soutěže v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)
Výlet do Prahy – závěr etapové soutěže v roce 2015 (zdroj: Městská knihovna Jihlava)

Reálné živé zvíře

Jako poslední příklad dobré praxe uvádím méně častý případ, kdy některé knihovny používají jako maskoty živá zvířata.

Např. Knihovna na Vinohradech (Praha 2) má za maskota živou rybičku tlamovce. Hlídá oddělení pro děti a jde všem vzorem, jak být potichu. Bydlí v akváriu na výpůjčním pultu.

V Městské knihovně v Týništi nad Orlicí je živý pískomil, který přitahuje dětské čtenáře.

Maskot Emil (zdroj: Městská knihovna Týniště nad Orlicí)
Maskot Emil (zdroj: Městská knihovna Týniště nad Orlicí)

Do Městské knihovny v Týnci nad Sázavou jednou přišlo kotě a už tam zůstalo. Nazvali jej Kulička, děti ho milují, dospělí čtenáři ho při besedách rozmazlují pamlsky.

Maskot kočička Kulička (zdroj: Městská knihovna Týnec nad Sázavou)
Maskot kočička Kulička (zdroj: Městská knihovna Týnec nad Sázavou)

Opravdu zajímavého knihovního maskota mají v Městské knihovně Most. Jejich živý želvák Karel je velký pomocník při besedách a exkurzích. Když do knihovny přijde celá třída nebo jiná skupina dětí, jako první úkol musí vyjít po schodech nahoru, beze slova najít živé zvíře a u něj v klidu počkat. Berou to jako bojovou hru a nádherně se při tom zklidní a připraví na poslouchání a hraní si v knihovně.

Maskot Karel (zdroj: Městská knihovna Most)
Maskot Karel (zdroj: Městská knihovna Most)

Závěr a zhodnocení dosavadních výsledků

Potěšilo mne, že v necelých 60 % případů knihovny využívají maskota či skřítka aktivně, nejčastěji jako komunikátora při akcích pořádaných knihovnou. Necelých 30 % využívá maskoty a skřítky pouze pasivně (využívají jen jeho statické umístění beze změny) a kolem 11 % knihoven využívá podobu maskotů a skřítků pro informační funkci – rozcestníky, ukazatele aj.

Musím říci, že maskoti a skřítci opravdu pomáhají vylepšit PR knihovny. Mohou vtipnější formou lidem ukázat, co se v knihovně odehrává, a tím změnit názor lidí a jejich pohledu na knihovnu. Knihovna se může více zviditelnit, zvláště využije-li své aktivity s maskoty a skřítky v místních médiích, na webu nebo na facebookových stránkách knihovny.

Všem knihovnám děkuji za spolupráci – za vyplnění dotazníku i za zaslané fotografie, Lindě Jansové za skvělou online galerii a Janě Blümelové za rady, které mi ochotně poskytla.