Novopacké pasování na čtenáře v prazvláštní době

Pasování na čtenáře bývá v Městské knihovně Nová Paka vyvrcholením půlroční spolupráce prvňáčků a knihovny.

Jak vše obvykle probíhá

Obvykle v lednu se děti z prvních tříd poprvé dostaví do knihovny a společně s knihovnicí odhalí první tajemství o knihovně. Další návštěvy následují vždy po měsíci. Při každé návštěvě zjistí nějaké nové informace o knihovně.

Při posledním setkání v květnu dostávají děti pozvání na královskou slavnost, kde se setkají i s panem králem. V tento slavný den se děti shromáždí společně se svými rodiči a blízkými před knihovnou a očekávají, co se bude dít. Po přivítání jsou všichni přítomní seznámeni s tím, jak bude královská slavnost probíhat.

Nejprve přijde na řadu drobný kulturní program, který si děti připravily pod vedením paní učitelky. Poté za znění slavnostních fanfár předstoupí před přítomné král Abecedník I. společně s královnou Abecedkou, rytíři a dvorními dámami. Král vyzve děti k tomu, aby dokázaly, že se opravdu naučily číst. Musejí tedy přečíst krátkou pohádkovou otázku a odpovědět na ni. Všechny děti se tohoto úkolu většinou zhostí vcelku bez problémů a král je tedy může přijmout mezi rytíře Království knížek – pasovat je na čtenáře a čtenářky. Meč k tomuto účelu máme krásný a velmi ostrý. Jako odměnu děti získávají průkazku do knihovny, pasovací listinu, záložku a krásnou knížku z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Na závěr se ještě všechny děti s králem, královnou a jeho družinou vyfotografují a za zvuku fanfár královský dvůr odchází. Pro děti to bývá opravdu nevšední zážitek a rodiče jsou pyšní na své děti a na to, co se za jeden školní rok naučily.

A jak to bylo v roce 2020

V roce 2020 vše začalo slibně. V lednu se první třídy ze ZŠ KomenskéhoZŠ Husitská v Nové Pace vzorně dostavily do knihovny, v únoru naše společné odhalování tajemství knihovny pokračovalo a pak byl najednou konec. Vládní nařízení ze dne na den nedovolovala dětem chodit do školy, a tak se pečlivě připravený plán začal hroutit. Do knihovny se školní třídy už do konce roku nedostaly. O prázdninách jsme se s třídními učitelkami domluvili, že pokud to bude jen trochu možné, pasování se uskuteční hned v září.

Nikdo tomu moc nevěřil, ale raději jsme předem stanovili, že slavnosti budou druhou a třetí středu v září. Vládní nařízení byla z počátku vlídná, ale postupně přitvrzovala. Jednali jsme s učitelkami o možnosti uskutečnit předávání před budovou knihovny, protože uvnitř by nás mohl být jen omezený počet a navíc bychom museli mít roušky.

Na plánování nebylo mnoho času, ale improvizace je pro nás motivující a velmi zábavná. Náš pan král a jeho družina se museli přizpůsobit novému scénáři, bylo nutno na rychlo zakoupit novou techniku pro reprodukci hudby a vymyslet, jak v omezených podmínkách vše zrealizovat. Trochu jsme měli strach u hluku z ulice, z blízké vlakové zastávky, z počasí, z reakce rodičů i samotných žáků, ale i případných kolemjdoucích.

Ráno v den prvního odpoledního pasování jsme zjistili, že část našeho královského dvora je ze třídy, kde všichni museli do karantény. Pasování jen s králem a královnou by nebylo ono, a tak díky rychlé pomoci paní učitelky z místní pedagogické školy se nám podařilo vytvořit větší královskou družinu. Budoucí paní učitelky z druhého ročníku střední školy se velmi narychlo učily, co budou mít při slavnosti za úkol.

Měli jsme velké štěstí na počasí, na děti i rodiče. Vše proběhlo k našemu překvapení velmi dobře. Nikdo nemusel mít na obličeji roušku a venkovní slunné počasí bylo okouzlující a atmosféra velmi vlídná.

Kdo si ani trochu nepochvaloval odpolední velmi teplé slunečné počasí, byl královský pár a jeho družina. Slunce našim účinkujícím svítilo po celou dobu téměř tří hodin přímo do obličeje. Odpasovat dvě třídy za jedno odpoledne je náročné uvnitř budovy a venku je to ještě náročnější. Jak trefně poznamenala paní královna: „Po zádech mi stéká čůrek potu, doufám, že to není vidět...“ Vidět to nebylo, naše kostýmy jsou z dost neprodyšné látky. Stát na přímém slunci a tvářit se královsky je velký hrdinský čin.

Uvádění mezi čtenáře je vskutku slavnostní
Uvádění mezi čtenáře je vskutku slavnostní

Vlastní pasování
Vlastní pasování

S královským doprovodem i novými knížkami
S královským doprovodem i novými knížkami

Novopečení rytíři Království knížek
Novopečení rytíři Království knížek

I druhé slavnostní odpoledne další týden proběhlo v přátelské atmosféře a za svitu pálícího slunce.

Při pasování
Při pasování

Každý z rytířů má svou knížku
Každý z rytířů má svou knížku

Námořnická třída
Námořnická třída

Kromě knížek jsou nezbytnou výbavou i záchranné kruhy
Kromě knížek jsou nezbytnou výbavou i záchranné kruhy

Jsme velmi rádi, že jsme mohli pasování uskutečnit, i když za mírně dramatických podmínek. Vše se nakonec podařilo. Rozzářené dětské oči a dojetí rodičů jsou tou největší odměnou. V každém případě doufáme, že v roce 2021 snad vyjde náš osvědčený scénář a improvizace již nebude třeba.

Autorem fotografií je Jan Šmákal.

Komentáře k článku