Německo: Otevřený dopis knihovníků poslancům za zrovnoprávnění elektronického půjčování

Dne 22. ledna 2021 zahájil Německý svaz knihoven (Deutscher Bibliotheksverband, dbv) novou kampaň ve svém letitém úsilí dosáhnout zrovnoprávnění elektronického půjčování, a to všech e-knih, jež jsou k dispozici na trhu, s půjčováním tištěných knih.

Němečtí knihovníci poukazují na to, že knihovny získávají možnost poskytovat e-knihy často jen s ročním odstupem a mnohdy vůbec ne. Uvádějí příklad, kdy z renomovaného žebříčku bestsellerů beletrie a věcné literatury časopisu Der Spiegel nelze získat licence pro elektronické půjčování knihovnami pro 70 % titulů.

Ve svém otevřeném dopise poslancům Spolkového sněmu vyzývají, aby do připravované novely autorského zákona, který má (obdobně jako v ostatních státech Evropské unie včetně České republiky) do června 2021 provést evropskou směrnici 2019/790 o autorském právu na digitálním jednotném trhu, byla zahrnuta rovněž úprava elektronického půjčování (e-lending). Opírají se přitom o rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který umožňuje, aby členské státy zavedly do svého práva úpravu elektronického půjčování, které by bylo obdobou půjčování fyzické knihy (čtenář by si stáhl e-knihu ze serveru knihovny na svůj počítač, a to na základě zásady „jedna e-kniha – jedna elektronická výpůjčka“). Právním problémem nicméně je taková zákonná úprava, která by do tohoto oprávnění zahrnula všechny e-knihy, které jsou na trhu dostupné.

Otevřený dopis úvodem podepsala celá řada vedoucích představitelek a představitelů knihovnictví v Německu. Během několika dní se k nim připojilo více než tisíc knihovnic a knihovníků.

Další podrobnosti najdete v článku #BuchistBuch: Gleiches Recht für E-Books in Bibliotheken; o aktivitě informují také německá média, např. server Heise.de. Ta se mimochodem aktuálně vyjadřují např. také k dopadům uzavření knihoven v Berlíně.

Komentáře k článku