Městská knihovna Sokolov v novém

Provoz nové Městské knihovny Sokolov byl slavnostně zahájen 1. září 2020. Nyní knihovna sídlí na adrese Staré náměstí č. 135 a své služby poskytuje na 1 500 m2. Objekt vznikl spojením bývalých domů č. 134 a 135. Knihovní fond činí kolem 100 000 svazků. Knihovna je pověřená výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov.

Hlavní vchod do knihovny
Hlavní vchod do knihovny

Zadní část budovy knihovny
Zadní část budovy knihovny

Zahájení provozu

Na slavnostní zahájení byl pro všechny návštěvníky připraven bohatý program. Nejdříve se pro nejmenší děti konalo divadelní představení pohádky, dále koncert bubeníků z Denního centra Mateřídouška, odpoledne potom vystoupení youtubera a parkouristy Taryho a večer talkshow Hovory W Jiřího Wericha Petráška.

Slavnostní otevření nové knihovny

Slavnostní otevření nové knihovny
Slavnostní otevření nové knihovny

Zahajovací program s Tarym přilákal řadu diváků
Zahajovací program s Tarym přilákal řadu diváků

Jiří Werich Petrášek a Hovory W
Jiří Werich Petrášek a Hovory W

Stručná historie

Sídlem Městské knihovny Sokolov byl od roku 1960 sokolovský zámek, jehož polovinu (1 000 m2) měla knihovna pronajatou od místního muzea. Prostředí zámku mělo pro knihovnu samozřejmě romantickou atmosféru, ale vzhledem k problematičnosti jakýchkoliv zásahů do historické budovy, nutnosti jejich konzultace s památkáři a také ke skutečnosti, že knihovna nebyla majitelem objektu, byly jakékoliv případné větší úpravy téměř neuskutečnitelné.

V roce 2003 se po zániku okresů stalo zřizovatelem do té doby okresní knihovny město Sokolov. Brzy potom se již začalo mluvit o tom, že by bylo třeba pro knihovnu postavit novou budovu – jednak proto, že stávající prostory již nevyhovovaly požadavkům pro poskytování moderních služeb, ale také proto, že by i muzeum potřebovalo více prostoru, neboť zámek je hlavní turistickou zajímavostí města. Pro město byl zpracován projekt na stavbu zcela nové budovy na místě bývalé Okresní hygienické stanice. K realizaci tohoto projektu však nakonec nedošlo. Dalším místem, o kterém se v souvislosti s novou knihovnou uvažovalo, byla budova zrušené Základní školy v Sokolovské ulici. Ani tento záměr nakonec nebyl realizován.

V roce 2015 přišlo vedení města s myšlenkou rekonstruovat dva domy na Starém náměstí a vybudovat zde novou moderní knihovnu. Tím by se zároveň napomohlo větší návštěvnosti této lokality. Ačkoliv se po nabytí domů č. 134 a 135 na Starém náměstí začala v roce 2015 plánovat rekonstrukce těchto objektů na knihovnu, k její realizaci došlo až v roce 2018. Stavba začala v březnu 2019, měla trvat 365 dnů a bylo na ni plánováno 30 milionů Kč.

Stavba měla být sice dokončena již v polovině března 2020, ale v jejím průběhu docházelo ke zpoždění. K dalšímu skluzu došlo také kvůli březnovému vyhlášení nouzového stavu a nakonec byla nová budova knihovny dokončena až v červnu. Během letních prázdnin se postupně vyráběl a zařizoval interiér a stěhoval se knihovní fond.

Prostorové dispozice knihovny

Budova má tři patra. V přízemí je umístěna čítárna, studovna, zvuková knihovna a dva přednáškové sály (jeden s kapacitou 72 míst a druhý, určený pro menší akce, s kapacitou 25 míst). Pro veřejnost je zde také na osmi PC zajištěn přístup k internetu. Oba sály se dají uzavřít od prostor knihovny a se sociálním zázemím a kuchyňskou linkou pronajímat.

Pohled do vestibulu
Pohled do vestibulu

V prvním patře se nachází oddělení pro dospělé, kde jsou dostupné knihy a audioknihy. K dispozici čtenářům je také celoprosklená čítárna a individuální studovna.

Čítárna a studovna
Čítárna a studovna

V oddělení pro dospělé nechybí ani zimní zahrada
V oddělení pro dospělé nechybí ani zimní zahrada

Druhé patro patří oddělení pro děti a mládež, které je rozdělené na dvě části, pro malé děti (baby zone) a pro teenagery (teen zone). K dispozici jsou zde čtyři PC. Ve druhém patře se nachází i menší sál na akce pro školy a školní družiny.

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež

Teen zóna
Teen zóna

Ve třetím patře je umístěna administrativní část knihovny – ředitelna, ekonomické oddělení, oddělení zpracování knihovních fondů a oddělení regionálních funkcí.

Zhodnocení

Čtenářům a návštěvníkům nová knihovna nabízí větší prostor s moderním zařízením a bezbariérovým přístupem. Celkově je mnohem více knih ve volném výběru. Veřejnosti jsou též k dispozici tři přednáškové sály. Pro ubytování lektorů lze využít i služební byt, který je umístěn v přízemí knihovny.

Zaměstnanci v nové budově získali mnohem lepší a modernější sociální i pracovní zázemí; na každém patře je k dispozici i kuchyňka s myčkou nádobí (kromě oddělení pro dospělé, kam se již dispozičně nevešla).

Knihovnice před novou budovou
Knihovnice před novou budovou

Nová budova Městské knihovny Sokolov zatím funguje pět měsíců, ale protože převážnou část této doby máme kvůli pandemii koronaviru zavřeno, prozatím nemůžeme dobře zhodnotit návštěvnost. Z reakcí čtenářů, kteří k nám přišli, ale můžeme usoudit, že se jim nová knihovna líbí a že jsou v ní spokojeni.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Sokolov.

Komentáře k článku