Městská knihovna Mělník nově v Domě služeb

Městská knihovna Mělník od roku 1981 sídlila ve vile Karole, historické památkově chráněné stavbě, která byla prvotně určena k bydlení. Pro knihovnu a její provoz tedy nebyla úplně nejvhodnější. Přesto její přestěhování do vily z Masarykova kulturního domu tehdy pro knihovnu představovalo zásadní zlepšení jejích prostorových podmínek. Od té doby se několikrát objevila myšlenka, že by si knihovna zasloužila rekonstrukci nebo spíše úplně nové prostory. Ale posledním impulsem se stala nutnost provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace.

Město Mělník nabídlo objekt ve svém vlastnictví, který byl kdysi postaven jako Dům služeb. Nachází se uprostřed města, je u něj parkoviště a zastávka městské hromadné dopravy a celkově je výrazně lépe dostupný než vila Karola. Ta sice stojí na krásném místě, na vyhlídce na Říp a České středohoří a je součástí pohledu na zámek a chrám sv. Petra a Pavla ve směru od Labe. Možnost parkování u knihovny ale nebyla žádná.

Přízemní prostory v Domě služeb mají v současné době pronajaté malé obchody, ale většina prvního patra byla prázdná. A právě tento prostor se město rozhodlo využít pro knihovnu. Přístup je sem bezbariérový a bylo možné vytvořit jeden společný prostor pro všechna oddělení – na rozdíl od vily Karoly, kde čtenáři museli zdolávat schody do oddělení pro děti a do studovny.

Město nás požádalo, abychom oslovili několik architektů, kteří by připravili studii jako podklad pro výběrové řízení. Tady jsme využili Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, vytipovali jsme zrekonstruované knihovny v podobně velkých městech a některé knihovny jsme také navštívili. Město nakonec vybralo architekta Ing. arch. Tomáše Hořavu, který na výstavbě nebo rekonstrukcích knihoven již pracoval.

Projekt se několikrát upravoval. Původně počítal s rekonstrukcí celého patra, ale nakonec byla akce rozdělena na dvě části. Rekonstrukce té menší, kde by měl být např. i konferenční sál, byla odložena. Na opravu také ještě čeká fasáda a zároveň s ní by měla být vyměněna okna a budova by se měla zateplit. Vlastní rekonstrukci pak provedla stavební společnost Guttenberg, s. r. o., nábytkem knihovnu vybavila firma Prosto interiér, s.r. o.; samozřejmě obě spolupracovaly i s dalšími firmami. Pan architekt Hořava po celou dobu stavbu pravidelně navštěvoval a především při výrobě nábytku s firmou často řešil a dolaďoval detaily.

S krabicemi připravenými na stěhování v původním dětském oddělení ve vile Karole (říjen 2020)
S krabicemi připravenými na stěhování v původním dětském oddělení ve vile Karole (říjen 2020)

Při stěhování – všude krabice a balíky, tady v budoucí studovně
Při stěhování – všude krabice a balíky, tady v budoucí studovně

Při stěhování, tentokrát v části pro děti
Při stěhování, tentokrát v části pro děti

Nyní má knihovna k dispozici velký a otevřený prostor s centrální pultem. Přesto je na první pohled vidět, která část je určena dětem a která dospělým čtenářům. V části pro děti je barevnější nábytek, regály pro nejmenší jsou nižší a jsou přidány i různé herní prvky. Na tuto část navazuje i malý sálek, který je primárně určen pro besedy pro školy. Určitě ho budeme využívat i pro akce pro veřejnost, případně ho pronajímat pro akce dalších organizací. Postupně ho vybavujeme technikou, takže doufáme, že z akcí budeme třeba i vysílat (jen co nám to epidemiologové dovolí).

Pohled přes hlavní vstup k centrálnímu pultu – je na nás dobře vidět
Pohled přes hlavní vstup k centrálnímu pultu – je na nás dobře vidět

Pohled k pultu ve vstupní části
Pohled k pultu ve vstupní části

Vpravo od vstupních dveří jsou umístěny časopisy a jsou tu místa ke čtení a prohlížení
Vpravo od vstupních dveří jsou umístěny časopisy a jsou tu místa ke čtení a prohlížení

Beletrie – máme dlouhé uličky a dlouhé průhledy, zde k dětské části
Beletrie – máme dlouhé uličky a dlouhé průhledy, zde k dětské části

Studovna s pohodlnými křesílky
Studovna s pohodlnými křesílky

Pohled z části pro dospělé směrem k té dětské
Pohled z části pro dospělé směrem k té dětské

Na rozhraní mezi částí pro děti a pro dospělé je příhodně umístěn Klub, který má samostatnou místnost. Ve vile Karole v něm probíhaly odpolední výtvarné a literární programy pro děti. Postupně jsme v něm začali pořádat i akce pro seniory (angličtina, konzultace k obsluze PC). Počítáme s tím, že v Klubu bude i trénování paměti a další akce, které se nedají uskutečnit přímo v prostoru knihovny, protože by se rušily s vlastním provozem.

Mimo hlavní výpůjční pult je v části pro děti i v části pro dospělé info pult, kde čtenářům poradíme při výběru literatury nebo s nimi třeba vyřídíme požadavek na meziknihovní výpůjční službu. V případě potřeby mohou sloužit jako další výpůjční místo.

Změna to bude nejen pro naše čtenáře, ale i pro nás knihovnice. Zmizí striktní rozdělení na oddělení pro dospělé, pro děti a na studovnu, které bylo dáno prostorovými možnostmi vily Karoly. Všechny knihovnice se tak budou muset orientovat v celém fondu, nejen ve svém oddělení. V neposlední řadě nás čeká mnohonásobně větší prostor, takže toho více nachodíme a tajně doufáme, že si tím zlepšíme i fyzickou kondici.

Pro nás jako zaměstnance knihovny i pro naše čtenáře jde o velkou změnu. V tuto chvíli se těšíme z nového, velkého a moderního prostoru, na který si zvykáme. Těší nás i lepší zázemí pro zaměstnance, na které ve vile Karole prostě nebylo místo. Až provoz se čtenáři ale ukáže, jaké to bude.

Bohužel nám zatím nebylo moc přáno se se čtenáři potkávat. Hned na začátek ledna jsme měli naplánován slavnostní Týden knihovny a v novém (jako náhradu za říjnový Týden knihoven, o který jsme přišli kvůli balení a stěhování). Měli jsme připravené akce pro děti, autorské čtení, setkání s učiteli mělnických škol. Akce kvůli protiepidemickým opatřením nemohla proběhnout, zatím jsme ji proto odložili jako celek a pokusíme se ji uskutečnit v náhradním termínu. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Autory fotografií jsou Jitka Nováková a Hana Lumpeová z Mělnického kulturního centra, o.p.s., jehož je knihovna součástí, a architekt Tomáš Hořava.

Komentáře k článku