Literární soutěž Střípky z Ráje

Práce s regionální literaturou je velmi specifická a mezi čtenáři většinou docela oblíbená. V našem případně se jedná především o region Turnov (Turnovsko), potažmo o Český ráj. Regionální literatura bývá často chápána především jako literatura odborného či popularizačního charakteru a trochu se pozapomíná na krásnou literaturu. V tomto příspěvku upozorníme na literární soutěž, kterou můžeme hodnotit jako zvláštní typ práce s regionální literaturou.

Na jaře 2016 tiskárna Apromotion oslovila turnovskou knihovnu s nápadem uspořádat soutěž, kterou by podpořila náš region – Český ráj – a upozornila na něj. Výsledkem se stala literární soutěž, kterou jsme zaměřili na autory starší patnácti let.

Na základě hlasování na internetu dostala soutěž název Střípky z Ráje. Byly také stanoveny dvě žánrové soutěžní kategorie – poezie a próza. Téma zůstalo volné. Autoři mohli poslat práce do obou kategorií; byl stanoven rozsah do deseti normostran u prozaických textů a do čtyř normostran u poezie. Další podmínkou bylo, že zaslané texty musely být napsány česky a muselo se jednat o původní díla, která ještě nebyla vydána knižně.

Logo soutěže Střípky z Ráje
Logo soutěže Střípky z Ráje

Soutěž byla vyhlášena 3. října 2016 a příjem prací byl ukončen 28. února 2017. Poté zaslané texty obdrželi porotci. Nikdo však nečekal, že přijde tolik příspěvků! Ano, bylo to pro nás velmi milé překvapení, poněvadž do soutěže dorazilo neuvěřitelných 272 textů (138 poezie, 134 próza). Z každého kraje přišlo několik prací; nejvíce z Prahy, Středočeského a Libereckého kraje. Střípky z Ráje se tak staly celonárodní literární soutěží!

Každá sekce měla čtyři porotce. Předsedkyní v žánru prózy byla známá spisovatelka Iva Pekárková, kterou doplnili čeští spisovatelé Václav Kahuda, Ondřej Hník a začínající regionální autorka Lenka Vydrová. Předsedou v žánru poezie byl významný básník a spisovatel Jiří Žáček, kmotr turnovské knihovny. Dalšími porotci byli básníci z Libereckého kraje: Pavlína Skálová, Marek Sekyra a Vladimír Vacátko. Poněvadž každé literární hodnocení je velmi subjektivní, snažili jsme se, aby jednotliví porotci zastupovali různé literární směry a soutěž tak získala na zajímavosti. U většiny prací se však porotci bodově shodli na ocenění. Každý z nich hodnotil na škále od jedné do deseti, přičemž deset bodů bylo maximum. Bodování předsedů obou žánrových kategorií mělo dvojnásobnou váhu. Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. června 2017.

První ročník – slavnostní vyhlášení výsledků
První ročník – slavnostní vyhlášení výsledků

První ročník – křest sborníčku
První ročník – křest sborníčku

Druhý ročník byl vyhlášen 1. prosince 2017, znovu ve dvou soutěžních kategoriích, jimiž byly poezie a próza, a opět pro autory starší patnácti let. Oproti prvnímu ročníku však došlo k několika změnám. Téma nezůstalo volné, ale protože jsme chtěli soutěž ještě o něco více přiblížit našemu regionu, stal se jím Český ráj (mohlo se však jednat o zcela volnou asociaci). Změnili jsme také počet porotců. Každou kategorii hodnotili tři porotci se stejnými hlasovacími právy. Porotci se v bodování opět poměrně shodovali. V sekci próza zasedala porota v tomto složení: spisovatelka Martina Bittnerová (též kmotra turnovské knihovny), překladatelka a spisovatelka Bára Gregorová a literární vědec Vlastislav Hnízdo. Básnickou část poroty tvořili básnířka a překladatelka Marie Iljašenko, básník a redaktor Ondřej Hanus a spisovatel Radek Malý. Soutěžící mohli svá díla zasílat do 30. dubna 2018. Zřejmě vzhledem k zadanému tématu přišlo příspěvků podstatně méně: 25 do kategorie poezie, 24 děl prozaických. I 49 prací však obsáhlo pestrou paletu autorských stylů a nabídlo kvalitní díla. Poté měli naši porotci několik měsíců na hodnocení a následně jsme během Týdne knihoven v říjnu 2018 slavnostně vyhlásili vítěze druhého ročníku této literární soutěže.

Druhý ročník – slavnostní vyhlášení výsledků
Druhý ročník – slavnostní vyhlášení výsledků

Třetí ročník literární soutěže byl vyhlášen v neděli 6. října 2019 při 5. ročníku Netradiční knihovny v Turnově. Opět se soutěžilo v kategoriích poezie a próza a soutěž byla určena pro autory starší patnácti let. Tentokrát nebyl tématem pouze region Český ráj (znovu zcela volná asociace), ale také knihovnictví, neboť turnovská knihovna v roce 2020 slaví neuvěřitelných 200 let od svého vzniku.

Třetí ročník – výzva k účasti v soutěži
Třetí ročník – výzva k účasti v soutěži

Stejně jako u předchozího ročníku jsme zůstali u celkového počtu šesti porotců. Každou kategorii hodnotili tři porotci se stejnými hlasovacími právy. Navíc patronem třetího ročníku se stal spisovatel, scénárista a hudebník Jaroslav Rudiš, jenž pochází z Českého ráje. V sekci próza zasedala porota v tomto složení: spisovatelka Iva Procházková (kmotra turnovské knihovny), literární publicista a spisovatel Marek Dobrý a redaktor a jablonecký spisovatel Štěpán Kučera. Básnickou část poroty tvořili básnířka a překladatelka Marie Iljašenko, básnířka a turnovská knihovnice Pavlína Lodeová a liberecký básník Julius Benko. Soutěžící mohli svá díla zasílat do 30. dubna 2020. Nakonec dorazilo 49 literárních děl, což znamenalo, že třetí ročník se v počtu přihlášených prací vyrovnal druhému. Konkrétně se jednalo o 26 soutěžních prací v kategorii poezie a 23 děl prozaických. Slavnostní vyhlášení jsme museli kvůli pandemii koronaviru zrušit. Zakončení soutěže proběhlo tedy pouze online cestou a vítězným autorům byl poštou zaslán sborníček nejlepších prací. Ten vydáváme z každého ročníku a je doplněn o malby z Českého ráje od regionálního autora Jiřího Lodeho. Sborníčky jsou tak zajímavým doplněním regionálního fondu, zejména ty ročníky, které mají stanovené pevné téma našeho kraje.

Třetí ročník – výsledková listina
Třetí ročník – výsledková listina

 

Třetí ročník – obálka sborníčku
Třetí ročník – obálka sborníčku

Obrazový doprovod pochází z archivu Městské knihovny Antonína Marka Turnov.

Komentáře k článku