Kurz Senioři píší Wikipedii a Wikiklub v Knihovně města Plzně

V roce 2015 jsem se dozvěděla o záměru spolku Wikimedia ČR zapojit do tvorby Wikipedie seniory. Nadchla mě myšlenka uspořádat kurz Senioři píší Wikipedii i u nás v Knihovně města Plzně. Kontaktovala jsem Vojtěcha Veselého, který je členem spolku Wikimedia ČR, kde působí jako lektor a podílí se na programech Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii.

Domluvili jsme se a první naše setkání bylo jednodenní a proběhlo v červnu 2015 v Centru robotiky, které nám poskytlo plně vybavenou učebnu. Sešlo se deset nadšenců a čtyři hodiny, které jsme spolu strávili, byly málo. Celý proces jsme prolétli letem světem a nestačilo to ani k tomu, abychom s editací Wikipedie vůbec začali.

Až v roce 2017 se nám podařilo uspořádat plnohodnotný kurz Senioři píší Wikipedii. Domluvila jsem se s dalším členem spolku Wikimedia ČR Janem Macurou, zkušeným wikipedistou, který nás celým šestitýdenním kurzem provedl. K ruce mu byl další výborný wikipedista Adam Hauner. Účastnicemi kurzu byly většinou bývalé knihovnice, které jsou zvyklé texty doplňovat citacemi a získání důvěryhodných zdrojů pro ně není problém. Cílem každého kurzu je, aby každý účastník vytvořil alespoň jeden nový článek, který na Wikipedii zatím chyběl. To se nám podařilo, vzniklo deset hodnotných článků a Wikipedie získala nové šikovné wikipedistky. Ne všechny vydržely, ale většina pokračuje i dnes.

Já jsem poté v Národní knihovně ČR absolvovala seminář Jak učit seniory psát Wikipedii a dalších kurzů se účastním jako pomocný lektor.

V pořádání kurzů jsme pokračovali i v následujících letech; v roce 2018 se nám podařilo kurzy naplnit dokonce dvakrát. V roce 2019 jsme požádali o spolupráci Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM a uspořádali kurz přímo v jejich prostorách. Dohromady našimi kurzy prošlo asi 30 účastníků; naprostá většina z nich kurz dokončila, ale jejich zájem o rozšiřování Wikipedie skončil s kurzem samotným.

Kurz Senioři píší Wikipedii v roce 2018 (foto: Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)
Kurz Senioři píší Wikipedii v roce 2018 (foto: Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)

Účastníci kurzu Senioři píší Wikipedii v roce 2018 (foto: Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)
Účastníci kurzu Senioři píší Wikipedii v roce 2018 (foto: Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)

Wikipedisté, kteří prošli plzeňským kurzem, se setkávají po celý rok kromě léta přibližně každé tři týdny v tzv. Wikiklubu, kde je přítomen alespoň jeden zkušený lektor. Mají možnost konzultovat problémy, na které při editaci narazí, a inspirovat se při volbě témat. Schůzky jsou pro mnohé z nich motivací k další práci.

Wikiklub v Plzni v roce 2018 (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Wikiklub v Plzni v roce 2018 (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Spolek Wikimedia ČR také pořádá akci Seniorské Wikiměsto. První akce se konala v Broumově a druhé Wikiměsto jsme v září 2019 zorganizovali v Přešticích. Tato akce je primárně určena pro účastníky kurzů Senioři píší Wikipedii a těch se do Přeštic sjelo osm ze všech koutů republiky. Partnerem nám bylo místní muzeum Dům historie Přešticka. Zajímavá témata ke zpracování nám vybral Michal Tejček z přeštického muzea, který nám zajistil písemné zdroje, provedl nás městem i samotným muzeem. Účastníci se rozdělili na editory a wikifotografy. Výsledkem jejich práce jsou desítky nových článků věnovaných regionálním osobnostem, sídlům, památným stromům, kulturním památkám, vodním tokům nebo událostem; další články byly vylepšeny a rozšířeny. Vznikla více než tisícovka fotografií zachycujících Přešticko, která byla nahrána na Wikimedia Commons. Účastníci nepolevili ve svém úsilí ani po svém odjezdu domů a všechna rozpracovaná témata dokončili.

Účastníci Seniorského Wikiměsta v Přešticích v roce 2019 (foto: Jan Macura, Wikimedia ČR, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Účastníci Seniorského Wikiměsta v Přešticích v roce 2019 (foto: Jan Macura, Wikimedia ČR, převzato z Wikimedia Commons, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

V roce 2020 nám epidemická situace nepřála. Kurz Senioři píší Wikipedii jsme zahájili dokonce dvakrát, ale vždy proběhla jen úvodní lekce a pak jsme museli kurz ukončit. Zájemců máme stále dost a těšíme se, až nám situace dovolí znovu se scházet.

Komentáře k článku