Knihovníci Drsného Severu vsadili na vzdělávání

Rok 2020 byl, jaký byl. Plány a vize rychle změnila situace, cyklus vzdělávacích programů v podstatě začal až na podzim. Přesto region SKIP Drsný Sever uskutečnil řadu špičkových vzdělávacích projektů, které mohou být inspirací pro ostatní kolegy. Všechny aktivity proběhly online, což přineslo spoustu výhod i nevýhod. Formu si však momentálně vybírat nemůžeme.

Předně doporučuji lektorku Věru Ondřichovou, specialistku na PR a obecně komunikaci. Její seminář Jak na dobrý text přinesl neuvěřitelné množství zajímavostí i letitým „píáristům“ a mediálním pracovníkům v knihovnách. Lektorka vše dokládá na konkrétních příkladech z  knihoven a její analýzy jsou nejen zajímavé, ale především výborně použitelné v praxi.

Vedle lektorky semináře Věry Ondřichové (mimochodem věřím, že se bude opakovat celá Akademie PR, kterou organizovalo Sdružení knihoven ČR) při našich akcích lektorsky působila řada dalších specialistů. Frekventanti si mohli vyzkoušet rozličné programy, napsat texty, projít sociální sítě, naučit se základ použití fotografií na sociálních sítích apod. Jednalo se o cyklus osmi online setkání, vždy s konkrétním tématem a cílem.

Pro zaměstnance knihoven proběhly semináře týkající se literatury jako takové. Stálicí v Drsném Severu je literární a výtvarný kritik Radim Kopáč, který se věnuje výhradně současné české beletrii (a ví téměř vše).

Další skvělou lektorkou, která se zabývá knížkami pro děti a jejich rodiče, je Marika Zademská, kolegyně knihovnice z Třince. Věnuje se tzv. předčtenářské gramotnosti, motivaci a metodám práce s dětmi předškolního věku a jejich rodiči a knihovníky. Metody práce jsou velmi použitelné např. pro aktivity projektu S knížkou do života (Bookstart) i pro běžné lekce dětských oddělení.

Svět na sociálních sítích čím dál tím více zasahuje do našich životů. Intuitivní pedagog Jan Kršňák mluví o tom, čeho a proč se nebát, o tom, jak vnímají svět na sítích děti, které se do něj narodily, a co jejich rodiče nemohou pochopit a co hlavně nemusí řešit.

Svět na síti byl i tématem semináře Za dveřmi dětského pokojíčku, který pro knihovníky připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dotkl se masivní kampaně, která je zaměřena proti internetovým pedofilům, agresorům a podvodníkům. Seminář pojednával o ztrátě iluzí o dětské nevinnosti, především o mnohých preventivních programech, které zmíněný úřad nabízí.

Práce v knihovně spočívá především v komunikaci se čtenáři a návštěvníky. Jak se v knihovně nezbláznit, jak zachovat v náročných komunikačních situacích chladnou hlavu a štábní kulturu, o tom všem vedla prakticky seminář lektorka Renata Vordová.

Mnohá témata byla pootevřena a v roce 2021 v nich Drsný Sever bude pokračovat. Výhodou online seminářů je skutečnost, že se jich může účastnit větší skupina zájemců odkudkoli, ušetří čas, jenž je jinak nutno věnovat cestování, minimalizují finanční náklady zaměstnavateli a pochopitelně se účastníci vzájemně nenakazí virem.

Nevýhodou je skutečnost, že udržení pozornosti je náročné, chybí přirozené přímé tříbení názorů a interakce s lektorem. Jak jsem již zmínila- formu si vybírat nemůžeme, je lepší absolvovat semináře online než rezignovat na vzdělávání.

Mimo pokračovacích seminářů Drsný Sever hned v lednu 2021 připravuje seminář pro ředitelky a ředitele knihoven Já se z toho zblázním s lektorem Karlem Opravilem, který se zabývá krizovou komunikací.

Nejaktuálnější informace o programech získají zájemci, pokud se přihlásí do facebookové skupiny Drsný Sever.

Důležitou okolností celého cyklu je skutečnost, že financování bylo zajištěno dotací Ministerstva kultury ČR.

Závěrem mi dovolte uvést kontakty na lektory, které mohu doporučit i dalším zájemcům:

Komentáře k článku