Frýdecko-místecký Festival čtení se představuje

Akce a projekty na podporu čtenářství připravují téměř všechny knihovny. Frýdecko-místecká knihovna pořádá – s mottem Čtu – čteš? Tak se přidej! – vždy v listopadu týdenní Festival čtení. Jeho cílem je v co největší míře zapojit děti, studenty i dospělé do čtení a čtenářských aktivit.

Plakát, který zval na Festival čtení v roce 2019
Plakát, který zval na Festival čtení v roce 2019

Kampaň je vyhlášena s dostatečným předstihem, aby se děti, učitelé, knihovníci a další veřejnost mohli připravit. V daném týdnu se pak čtou nejrůznější příběhy, na nejrůznějších místech, nejrůznějšímu publiku. Tvoří se ankety na téma čtení, v diskuzích účastníci zjišťují, jak a co četli rodiče či prarodiče. Školní děti čtou ve škole, v přírodě, starší děti předčítají mladším spolužákům, připravují dramatická čtení. V rámci literárních výletů navštěvují místa, kde žili osobnosti literatury. Čte se na dětském oddělení v nemocnici, doma s rodiči či prarodiči a někteří ukazují knihy také svým zvířecím kamarádům.

Doprovodné akce

Městská knihovna Frýdek-Místek, která festival vyhlašuje a zastřešuje, pořádá řadu doprovodných akcí. Velmi oblíbené je scénické čtení v rámci projektu LiStOVáNí, na besedy zve knihovna současné dětské spisovatele, pořádá workshopy pro děti i dospělé, představuje texty regionálních autorů. Knihovnice čtou v mateřských školách nebo družinách.

Jako jednu z nejzdařilejších akcí hodnotí děti i učitelé interaktivní přednášku a dílnu historického knihtisku pořádanou Studiem bez kliky. Roman Prokeš a Pavlína Wolfová děti zábavnou formou seznámili s historií tisku a písma. Využili vlastnoručně sestavenou funkční repliku historického dřevěného lisu ze 17. století, kterou si děti v závěru mohly vyzkoušet a na památku si odnesly vytištěnou první stranu Bible kralické.

Pavlína Wolfová a Roman Prokeš ze Studia bez kliky
Pavlína Wolfová a Roman Prokeš ze Studia bez kliky

Nezbytnou pomůckou je tiskařský lis
Nezbytnou pomůckou je tiskařský lis

Děti pozorně naslouchají
Děti pozorně naslouchají

Proběhla také beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou na téma básniček, hádanek a pohádek z její tvorby. Děti si nadšeně hrály se slovy a přesmyčkami.

Zuzana Pospíšilová v akci
Zuzana Pospíšilová v akci

Nechyběly ani stetoskopy
Nechyběly ani stetoskopy

S knížkou Uf, oni přistáli
S knížkou Uf, oni přistáli

Super den s Milošem Macourkem připravila pro své páťáky paní učitelka. Podle mapy měly děti za úkol najít dům, v němž bydlel Miloš Macourek. Po nezbytném fotografování dále plnily zajímavé úkoly za pomoci knih pana spisovatele, které si s sebou vzaly.

U domu Miloše Macourka
U domu Miloše Macourka

I s jeho knížkami
I s jeho knížkami

Spisovatelka Lenka Rožnovská přijela představit svou knihu Mobilmánie v pohádkové říši.

Spisovatelka Lenka Rožnovská
Spisovatelka Lenka Rožnovská

Čertovské čtení
Čertovské čtení

Lenka Rožnovská s účastníky besedy
Lenka Rožnovská s účastníky besedy

Učitelé gymnázia po celý týden četli pro studenty i učitele každý den o velké přestávce. Posluchači slyšeli úryvky například z knih Lafcadia Hearna, Ivana Sergejeviče Turgeněva, Karla Michala a dalších autorů.

Závěrem

Své aktivity si účastníci vymýšlejí, připravují a realizují sami podle svých možností a kreativity. Jediným úkolem je činnost zdokumentovat a dokumentaci zaslat do knihovny. Zde se všechny nápady zpracují do fotogalerie a vznikne tak pěkná výstava přímo v knihovně. Lze si ji prohlédnout i na webových stránkách festivalu.

Nápad na první ročník vznikl v souvislosti s přípravou oslav 750 let města v roce 2017 a od té doby probíhá každý rok. Nutno podotknout, že v roce 2020 se festival z důvodu epidemie nemohl uskutečnit, ale už nyní připravujeme další ročník.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Frýdek-Místek.

Komentáře k článku