Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období červen až srpen 2020

18. 6. 2020

 • Koronavirová omezení ovlivňují hospodaření SKIP – hospodářka Alena Kvasničková bude mít velkou práci dát vše do pořádku – rozpočet bude vypadat jinak, akce se ruší, přesouvají na podzim nebo do elektronické podoby.

 • Zájezd do francouzských knihoven byl přesunut na rok 2021.

 • Pracovní skupina pro projekt S knížkou do života (Bookstart) připravila na rok 2021 dvě nové sady: sadu určenou nejmenším dětem od narození do tří let a pokračující sadu pro děti tří až šesti let (objednávání na rok 2021 bylo uzavřeno v polovině července a znovu bude otevřeno v lednu 2021). Vše o projektu je k dispozici na webu https://www.sknizkoudozivota.cz/ a v knihovnických e-konferencích.

 • Předávání informací ze služby Dotaceonline.cz funguje, vítána je zpětná vazba.

 • Soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku proběhnou. Pravidla pro nominace i hodnocení byla pro tento rok upravena. Proběhne i soutěž MARK.

 • Konference Knihovny současnosti, která měla proběhnout v září v Olomouci, se uskuteční virtuálně v termínu 2. až 4. 11. 2020. Pracuje se na platformě, na které akce proběhne.

20. 8. 2019

 • Hospodářka SKIP A. Kvasničková seznámila se stavem hospodaření. Zálohy na odvody členských příspěvků ze všech regionů byly připsány na účet výkonného výboru SKIP. Některé plánované projekty se neuskuteční, u těch, které proběhnou, žádáme o rychlé vyúčtování ihned po jejich realizaci.

 • Linda Jansová informovala o novému webu SKIP. Web je připraven, spuštění je předběžně plánováno na přelom roku. Je důležité aktualizovat celkový seznam kolektivních členů SKIP (podívat se podle regionů na seznamy, které jsou teď zveřejněny na webu; aktuální seznamy posílat předsedovi; tato činnost je očekávána každoročně).

 • Nový termín Noci s Andersenem byl stanoven na 9. 10. 2020; termín byl oznámen v konferenci Andersen. Připravuje se aktualizace webu.

 • Týden knihoven a Březen – měsíc čtenářů budou mít nový samostatný web. Jde mj. i o to, aby si knihovny mohly samy vkládat akce a aby bylo možné vyhledávání akcí podle různých kritérií.

 • Na 7. 10. 2020 (v rámci Týdne knihoven) je plánováno předávání státních cen Knihovna roku v Zrcadlové kapli za přítomnosti ministra Zaorálka, bude se předávat cena MARK, Městská knihovna roku a certifikát Bezbariérová knihovna.

 • Slavnostní setkání k 30 letům obnovení SKIP je plánováno na 30. 10. 2020 od 10 hodin v Městské knihovně v Praze.

 • Započaly přípravy programu výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP (18. a 19. 11. 2020, Písek).

Komentáře k článku