Zašívárna – klub pro mládež v hodonínské knihovně

Město Hodonín ve spolupráci s vedením Městské knihovny Hodonín představilo v září 2019 projekt Zašívárna zaměřený na věkovou skupinu od 13 do 26 let. Myšlenkou tohoto projektu je nejenom kvalitní naplňování volného času dětí a mládeže, ale také pomoc mladým občanům při hledání cesty k literatuře a dalším možnostem vzdělávání – navíc formou, která může být i zábavná.

Městská knihovna jako místo pro trávení času

Většina mladých lidí si pod pojmem knihovna (potažmo městská knihovna) představí pouze regály a pulty sloužící k půjčování a vracení knih. Proto bylo třeba mladým lidem představit městskou knihovnu i z jiné stránky – přiblížit jim ji jako místo, kde mohou trávit svůj volný čas, a to nejen ve spojitosti s literaturou, ale také k setkávání s přáteli či navazování nových přátelství. Mohou tu nacházet společná témata, zájmy, získávat nové informace, účastnit se různých soutěží a turnajů nebo po náročném školním dni jen tak relaxovat.

Zaujmout dnes mladé lidi něčím novým, originálním není vůbec jednoduché. Kolikrát sami nevědí, jak trávit svůj volný čas a většinou tak zasednou doma mezi čtyři zdi ke svým počítačům.

Zašívárna má těch stěn daleko víc, samozřejmě obrazně řečeno. Autoři projektu Zašívárna vidí v případě společného, klubového setkání řadu pozitiv: jedinečnou možnost osobního kontaktu s vrstevníky, sdělení poznatků, nápadů, originalitu prostředí, ale také třeba objevení krásy světa literatury.

Vznik klubu Zašívárna

Městská knihovna Hodonín pečuje o všechny své čtenáře. Pořádá různé programy a aktivity se zaměřením na naučná, poznávací, ale také zábavná témata. Pro mládež věkové hranice od 13 do 26 let však chyběla inspirace. Čím tuto věkovou skupinu zaujmout? Právě proto vznikl projekt Zašívárna.

Průzkumem mezi stávajícími návštěvníky cílené věkové kategorie (žáky základních škol a studenty) byly mapovány zájmy a především nápady mladých lidí. Projekt se poté mohl dát do pohybu a realizovat přímo na míru.

Dne 5. září 2019 byl v Městské knihovně Hodonín slavnostně otevřen klub pro mládež s příznačným názvem Zašívárna. I když název zavání „zašitím se“, zájemci jej mohou navštěvovat v pracovní dny, v určenou otevírací dobu, ale v době, kdy neprobíhá školní výuka. Vstup do klubu je zdarma.

Vchod do Zašívárny
Vchod do Zašívárny

Jak Zašívárna vypadá a funguje

Zašívárna je specifické, vyhrazené místo, které vzniklo přestavbou nevyužitých prostor knihovny. K dispozici je nejenom naučná literatura k různým studijním oborům, literatura pro teenagery, povinná četba, ale také komiksy, fantasy a sci-fi literatura. Mladí lidé zde najdou také periodika, která jsou tematicky zaměřena pro mládež, např. herní časopisy.

V Zašívárně však nejde pouze o čtení; je v ní i možnost pořádání společenských her či hraní stolního fotbálku, který je ve velké oblibě. Zašívárna pořádá i herní dny, turnaje ve zmíněném fotbálku, kurz fotografování; nově jsme zavedli i promítání filmů.

Stolní fotbálek a herní křesla s televizí
Stolní fotbálek a herní křesla s televizí

Pohodlné „lehací bunkry“, sedací pytle a herní křesla vybavená reproduktory, které jsou součástí vybavení místnosti, nabízí posezení, odpočinek, relaxaci. K dispozici je mj. i televize a herní konzole.

Herní koutek
Herní koutek

Lehací bunkry
Lehací bunkry

Nechybějí ani sedací pytle
Nechybějí ani sedací pytle

Barevnost a celkový design interiéru byl řešen ve spolupráci se studenty ze studentského parlamentu. Cílem bylo, aby prostor nepůsobil zastarale, ale vyhovoval požadavkům dnešní mládeže, aby se zde cítili dobře. V klubu proto převládá černá a zelená barva, zdi jsou vybaveny plochami, na které lze psát křídou a jsou snadno omyvatelné. Na plochách stěn je vždy napsána informace o nadcházejících akcích. Jsou na nich také vypsána pravidla pro návštěvníky klubu.

Stěna pravidel
Stěna pravidel

Na dodržování těchto pravidel a celkový chod klubu dohlíží jeden ze zaměstnanců hodonínské knihovny. V jeho kompetenci je zároveň i pořádání akcí v klubu.

Propagace klubu

Nedílnou součástí projektu Zašívárna je také zacílení na mladé lidi, kteří doposud o existenci klubu neslyšeli a nevědí o možnostech, jež jim nabízí.

Vzhledem k tomu, že hlavním komunikačním kanálem dnešní mládeže jsou sociální sítě, se městská knihovna snaží kromě propagačních plakátů informovat i tímto způsobem. Pravidelně informuje občany prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, jako jsou Facebook nebo Instagram. Informuje o všech akcích, které probíhají i které jsou v plánu pro věkovou kategorii od 13 do 26 let, tedy pro ty, pro něž je projekt Zašívárna určen.

Od svého otevření eviduje Zašívárna pravidelné návštěvníky.

Inspirace i pro další knihovny?

V době pandemie koronaviru v ČR a období vládou nařízených omezení jsme zaregistrovali reakce těch, kteří se už naučili do Zašívárny docházet – všichni se těšili na uvolnění omezení a znovuotevření klubu. To je pro autory projektu a všechny zaměstnance knihovny vlastně vzkaz, že klub má svůj smysl a mohl by fungovat i v jiných městech, v jiných knihovnách.

Autorem fotografií je Michal Veselý z Městské knihovny Hodonín.

Komentáře k článku