Videočtení ve Šmidingerově knihovně Strakonice

Jarní měsíce ukázaly, že knihovny se svými čtenáři umějí zůstat v kontaktu, i když jejich fyzické dveře jsou zavřené, a na novou situaci rychle reagovat zavedením nových služeb. Jednou z nich může být videočtení, jak ukazuje příklad Šmidingerovy knihovny Strakonice.

Dva projekty

V době karantény jsme se zapojili do dvou projektů, ve kterých vzniklo celkem devět videí se čtenými pohádkami. Jeden projekt byl založen dětskou divadelní skupinou Forbína, kterou vede při rodinném centru Beruška Pavla Maradová. Do čtení se mohli zapojit nejen děti, ale i dospělí, profesionálové i amatéři. Projekt vznikl ve spolupráci s Martinem Mazuchem ze Strakonické televize a trvá i nadále. Druhý projekt byl iniciován Pavlem Gerčákem.

Pohádky čtou různé známé i neznámé osobnosti Strakonicka. Toto čtení dospělých nejen pro děti nese název Čteme pro radost. Ač byl projekt časově omezen na duben 2020, kdy čtení byla zveřejňována každý den od pondělí do pátku na YouTube a Facebooku, ke zhlédnutí jsou tato videa i nadále po skončení projektu. Videočtení, která pro oba tyto projekty vytvořila naše knihovna, jsou k dispozici na webu knihovny, našich facebookových stránkách i na YouTube.

Jak to vznikalo

Nejdříve jsem byla oslovena, abych se zapojila do jednoho z těchto projektů, v němž měly číst pohádky osobnosti Strakonic. Je to konec konců čest pro knihovníky a knihovnice, že jsou bráni jako osobnosti. Ba co víc – v pořadí jsme dostali výsostné místo: naše video zahájilo celý projekt. Pan starosta četl až druhý den. Takovou nabídku jsme zkrátka nemohli odmítnout.

Máme to štěstí, že máme velmi šikovného IT technika, který si zakládá na všem kvalitně provedeném. Díky němu mohla vzniknout velmi reprezentativní videa doplněná ilustracemi. Ke čtení se připojilo pár dalších kolegyň, i když zpočátku se nikomu nechtělo nést svou kůži na trh. Ale v jednotě je síla, a tak když jsme zjistily, že v tom nebudeme samy, nakonec nás četlo pět.

K druhému projektu jsme přišli shodou okolností – byla jsem oslovena novinářkou paní Maradovou, jestli by můj syn nechtěl natočit videočtení pro jejich projekt – sám a případně i společně se mnou dohromady. Syn nečekaně souhlasil. Jeho požadavek ale byl, aby to bylo kvalitně natočeno, a to naším IT technikem. V té době totiž už bylo na světě video s mým čtením a synovi se moc líbilo. Navrhla jsem to naší paní ředitelce, ta to odsouhlasila a točilo se. Aby nezůstalo jen u jednoho knihovnického dítěte, rozhodili jsme sítě mezi kolegy a získali jsme do projektu ještě dceru jedné naší knihovnice.

Vše šlo jako po drátkách – i díky autorům a ilustrátorům, kteří nám bezplatně poskytli svá díla. V první řadě jde o Michala Černíka, který nám pro ten účel dal k dispozici ještě nevydané Pohádky pro všechny s duší dítěte, a o Gabriela Filcíka, který nám dal souhlas k užití jakýchkoli svých ilustrací.

Děkujeme jak jim dvěma, tak i dalším autorům a ilustrátorům: Ivoně Březinové, Evě Sýkorové-Pekárkové, Olze Černé a Vlastě Baránkové.

Propagace

Videa jsme zveřejnili na našich webových a facebookových stránkách a na našem kanále na YouTube, psali jsme o nich v městském Zpravodajiregionálních novinách. Zároveň videa s dětskými čtenáři byla propagována Strakonickou televizí – tam vznikne zřejmě i DVD. Bude k dispozici pro nemocnici, školy, domovy důchodců apod.

Ke konci srpna 2020 měla videočtení na YouTube celkem 727 zhlédnutí a videočtení na Facebooku 896 zhlédnutí.

Ač byla knihovna v době karantény zavřená, jsme rádi, že jsme našli i tuto formu působení. Radost z toho mají nejen naši čtenáři, ale i nečtenáři a koneckonců i my sami.

Komentáře k článku