Týden knihoven 2020 ve stoleté Městské knihovně Čelákovice

Čelákovická knihovna si v letošním roce připomíná sté výročí svého založení. K této příležitosti byla naplánována řada aktivit, z nichž bohužel většina byla vzhledem k epidemické situaci zrušena.

Některé se ale přeci jen uskutečnily. Redesign stávajícího loga a logo ke sto letům knihovny vytvořila výtvarnice a grafička Alice Neugebauerová.

Logo ke sto letům knihovny
Logo ke sto letům knihovny

Ve spolupráci se spisovatelkou Petrou Braunovou a ilustrátorkou Barborou Brůnovou vydala knihovna leporelo – komiks o historii města Čelákovice – městečko u řeky Labe. Komiks budeme předávat žákům prvních tříd ZŠ na konci školního roku při pasování na rytíře Řádu čtenářského.

Komiks o historii města
Komiks o historii města

Komiks vyšel u příležitosti stého výročí založení knihovny
Komiks vyšel u příležitosti stého výročí založení knihovny

Slavnostní křest komiksu jsme ještě v březnu stihli společně s předáním ceny Čtenář roku. Letos jsme vyhodnotili paní učitelky na základě výsledků ankety Nejlepší učitel/učitelka, který/která mě přivedl/přivedla ke čtení. Ta proběhla ve školách i mezi dospělými čtenáři.

Další akcí, která se uskutečnila, byl Týden knihoven. Každoročně je v knihovně vystavena tvorba našich čtenářů a příznivců na různá témata. Uspořádali jsme například výstavy Kniha a její podoby, Retro aneb Jak se žilo za první republiky, Rodinné slavnosti nebo Hračky ze staré skříně a domácí dílny.

Z plánovaných aktivit se uskutečnila především výstava V hlavní roli knihovna. Výstava je v letošním roce složena ze tří částí, jimiž jsou tvorba našich čtenářů a příznivců, práce dětí z místních mateřských škol a výstava ke knize Spolkla mě knihovna.

Tvorbu našich čtenářů a příznivců (na různá témata) v naší knihovně vystavujeme každoročně již od roku 1997. Letos byla výstava zaměřena na vše, co se týká knihy, knihovny nebo knihy, která mě inspirovala v malbě, vyšití obrazu, vytvoření dřevořezby, upečení z perníku atd.

Výstava v oddělení pro dospělé
Výstava v oddělení pro dospělé

Pro práce dětí z místních mateřských škol bylo vybráno stejné téma. Původně (již během ledna) jsme oslovili všechny čelákovické školy, ale v základních školách již vzhledem k jejich uzavření výrobky nestihli vytvořit.

Výstava v oddělení pro dospělé

Výstava v oddělení pro děti
Výstava v oddělení pro děti

Dárek ke stým narozeninám knihovny od Mateřské školy Rumunská
Dárek ke stým narozeninám knihovny od Mateřské školy Rumunská

V souvislosti s výstavou ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy Spolkla mě knihovna se měly v pondělí 5. října 2020 uskutečnit také dvě besedy Kláry Smolíkové pro školy.

Výstava Spolkla mě knihovna v oddělení pro děti
Výstava Spolkla mě knihovna oddělení pro děti

Plánovali jsme, že během října a listopadu budou knihovnu navštěvovat po jednotlivých třídách žáci druhého stupně ZŠ, gymnázia a SOŠ, aby se dozvěděly o historii knihoven podle knih Kláry Smolíkové Spolkla mě knihovna a Pozor, v knihovně je kocour! Všechny akce pro školy v naší knihovně trvají dvě vyučovací hodiny; v tomto případě by se však po cca 60 minutách třídy přesunuly do Městského muzea v Čelákovicích na prohlídku výstavy 100 let knihovny, na které obě organizace spolupracovaly. Muzeum sídlí v bezprostřední blízkosti knihovny a s tímto spojením akcí v obou kulturních zařízeních již máme dobré zkušenosti.

Výstava v muzeu mapuje historii knihovnictví v Čelákovicích a je rozdělena do tří částí. V první z nich se návštěvníci dozví, že již od roku 1864 jsou zde knihovny různých spolků, ale městská knihovna byla založena rok po vydání prvního knihovnického zákona, tj. v roce 1920. Začátkem 80. let 20. století probíhá rekonstrukce a adaptace budovy, kam se knihovna poté stěhuje. Druhá část je věnována činnosti knihovny v současné budově, která se pro čtenáře slavnostně otevřela 1. března 1983. Návštěvníci se dozví, jaké různé akce knihovna pořádá, a výběr z toho, co se během let v knihovně uskutečnilo. Nezapomínáme ani na literáty z Čelákovic známé v celé republice – těmi jsou např. Věra Gissing, rozená Diamantová, Eduard Petiška, Jindřich Hilčr, Michal Černík a Josef Jiří Stankovský. Vzpomínkové fotografie zapůjčené od jejich blízkých, ale i např. jejich oblíbené hračky a další dokumenty si návštěvníci mohou prohlédnout v poslední části výstavy.

Výstava v muzeu

Výstava v muzeu
Výstava v muzeu

Pro zájemce jsme v knihovně připravili kromě výstavy soutěž o drobné ceny s názvem I knihovnice mají svou historii. K současné fotografii mají přiřadit foto z dětství. Každý den tyto fotografie zaujmou řadu lidí a několik se do soutěže už zapojilo. Vyhodnocení proběhne na konci listopadu po skončení výstavy.

Poznáte knihovnice?
Poznáte knihovnice?

Týden knihoven ukončujeme tradičně Dnem otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout také sklady a zázemí knihovny. Prohlídka proběhla i letos (za dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření) a byl o ni velký zájem.

Protože výstava k 100. výročí založení knihovny v čelákovickém muzeu je otevřena do 3. ledna 2021 a v knihovně do 27. listopadu, dá se říci, že letošní Týden knihoven pro naši knihovnu neskončil v pátek 9. října, ale potrvá svým způsobem až do počátku roku 2021!

Budova čelákovické knihovny
Budova čelákovické knihovny

Fotografie z výstavy v muzeu pocházejí z archivu Městského muzea v Čelákovicích, ostatní fotografie z archivu Městské knihovny Čelákovice.

Komentáře k článku