Setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou 2020

Letošní, už šestnáctý ročník setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou (17. až 19. září 2020) probíhal kvůli pandemii covidu-19 za nestandardních podmínek. Přípravy začaly už v říjnu 2019 a na realizaci se vedle hostitelky – Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice (Knihovny roku 2018) – podílely také Sekce veřejných knihoven SKIP, Knihovna Petra Bezruče v OpavěMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Ústřední téma odborného programu znělo Cesty proměn (knihovny v průběhu posledních desetiletí). Program byl doplněn návštěvou Knihovny Petra Bezruče v Opavě, Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice a jejích poboček (Kamenec, Loděnice, Štemplovec) a Městské knihovny Krnov.

Původně plánovaný program musel být v průběhu příprav a také během konání akce několikrát operativně změněn. Tato akce je dlouhodobě mezi knihovníky oblíbena a nemá problém s účastí. Celkový počet zúčastněných bývá ještě navýšen knihovníky z blízkého okolí, kteří se zúčastňují odborného programu a exkurze do hostitelské knihovny. Také v letošním roce bylo přihlášeno 48 osob a na odborný program se přihlásilo 20 knihovníků (v minulosti jich bývalo kolem 50). Situace se proměňovala podle šíření koronaviru a postupně se někteří zájemci začali odhlašovat. Nedostavili se ani všichni lektoři, někdo onemocněl, jiný měl vzhledem k pandemii zákaz služebních cest. Omluvily se také zástupkyně Větrného Jeníkova, které měly představit svou obec a knihovnu (Knihovnu roku 2019), kde se od 16. do 18. září 2021 uskuteční příští setkání. Bylo tedy třeba improvizovat a knihovnu představili společně Bc. Pavel Zajíc (člen hodnotitelské komise soutěže Knihovna roku) a Mgr. Irena Brezovic (vedoucí útvaru veřejných knihoven Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod).

Navzdory uvedeným potížím se akce uskutečnila a byla zdařilá. Setkání bylo zahájeno v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, kde knihovníky nejdříve přivítala ředitelka knihovny Mgr. Zuzana Bornová, následovala prezentace Mgr. Zbyňka Kotziana Region Opava se představuje. Krátký pobyt v opavské knihovně zakončila prohlídka jednotlivých oddělení. Následovala návštěva zámku Raduň a návrat do Opavy, kde byli účastníci ubytováni a kde na ně čekal večerní program. Významné osobnosti regionu přiblížili Libor Hřivnáč a Dobroslava Klusáková. Úplný závěr večera pak patřil Miroslavu Bláhovi, který promítl vytvořené DVD (to také všichni účastníci obdrželi) a zavzpomínal na loňské setkání ve Křtinách.

Společná fotografie (17. září 2020, Opava)
Společná fotografie (17. září 2020, Opava)

Druhý den proběhl v hostitelské obci v Holasovicích. Po celou dobu byli všem vlídnými průvodci starosta Ing. Václav Volný a knihovnice Helena Dehnerová. Odborný program byl mírně upraven, ale v zásadě naplněn. Nejprve se knihovníci seznámili s obcí Holasovice a bohatou činností její knihovny, následovaly prezentace o činnosti knihoven v okolí (Úvalno, Dolní Životice, Vřesina, Bolatice). Zájem u přítomných vzbudila nejen přednáška PhDr. Víta Richtera na téma Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027, ale hlavně velmi oceňovali, že i když je vysoce pracovně vytížen, našel si čas mezi venkovské knihovníky přijet (nechyběl téměř na žádném setkání za celých šestnáct let). Po obědě program pokračoval komentovanou procházkou obcí a návštěvou výše zmíněných poboček holasovické knihovny. S historií regionu a celého Slezska se účastníci měli možnost seznámit v Muzeu Slezský venkov. Večer byl věnován neformální výměně zkušeností, ochutnávání krajových specialit a došlo i na zpěv při kytaře.

Poslední den byl zaměřen na poznávání krás okolí. V obci Úvalno přivítal knihovníky starosta Radek Šimek a provedl je obcí, zvláštní pozornost byla věnována návštěvě staré rychty a fary. Posledním cílem setkání byla návštěva Městské knihovny Krnov.

Setkání umožnilo poznat zajímavé a inspirativní formy knihovnické práce. Vedle zmíněného DVD mohli zájemci nahlédnout do klasických kronik, jež po celá léta dokumentují zajímavé osobnosti, místa a knihovny, které knihovníci měli příležitost potkat a navštívit.

Nezbývá než na závěr poděkovat všem, kteří se na organizaci letošního ročníku akce podíleli, a pozvat všechny zájemce na setkání, které se uskuteční v příštím roce ve Větrném Jeníkově.

Autorem fotografie je Miroslav Bláha z Místní lidové knihovny Kostomlaty pod Milešovkou.

Komentáře k článku