Projekt Děti čtou dětem v Městské knihovně Vyšší Brod

Ráda bych vás ve zkratce seznámila s projektem Děti čtou dětem, který vznikl v Městské knihovně Vyšší Brod a o kterém jsem zpočátku netušila, že „přežije“ neuvěřitelných osm let.

Jak to vše začalo? Na besedách pro děti jsem zapracovávala vstupy, kdy jsem sama četla ukázky z knih. Občas se podařilo nalákat nějaké z dětí, ale znáte to, většinou jsou to, pokud se jedná o čtení nahlas a ještě před spolužáky, stydlíni. A tak se pomalu začala rodit myšlenka na projekt, v němž by četly všechny děti. Otázka byla, jak to vše uchopit. A tady vstoupila do hry spolupráce s učiteli základní školy. Myšlenka, aby se starší děti scházely s mladšími nad stránkami knih, se mohla plně rozvinout až ve spolupráci s nimi. Má představa byla taková, že se na společném čtení sejdou žáci z druhého stupně se žáky z prvního stupně. Jedinou podmínku, kterou jsem měla, bylo to, že číst měli všichni, nejen ti nejlepší. Knihy budou vybrány a zpracovány na základě spolupráce učitele s dětmi, účast na čtení bude dobrovolná a vlastní čtení proběhnou kvůli lehčí organizaci ve škole (knihovna je malá). Každá třída připraví čtení, které může být obohaceno hrou na hudební nástroje, obrázky, dramatizací, prezentacemi, hrami či různými úkoly, vše podle vlastního výběru.

A ono se podařilo. S učiteli jsme konzultovali výběry knih. Vděčné byly knihy s pohádkami známé z večerníčků. Zazněly i báje a pověsti, četlo se např. z knihy Čarodějka Winnie, Mach a Šebestová nebo Děti z Bullerbynu, a dokonce se jednou četla i Polednice. Doplňkové aktivity ke čtení si již většinou vybírali žáci sami. Čtení doplnily hra na hudební nástroje, scénky v převlecích, prezentace, videa, hraní pexesa, různé úkoly a hádanky, kreslení obrázků nebo výroba záložek. I když zprvu nebylo čtení určeno prvňáčkům, brzy se přidali i oni – četlo se pro mateřinku. Začínali jsme v měsíci březnu (měsíci čtenářů), ale postupně se četlo i během dubna a května. Scházeli jsme se převážně ve škole, popř. v mateřince, ale zkusili jsme se sejít i v klášterní zahradě (to mělo velký úspěch).

2. A čte deváťákům (2013)
2. A čte deváťákům (2013)

2. A čte pro 4. A bajky (2016)
2. A čte pro 4. A bajky (2016)

6. A čte 1. A  o Křemílkovi a Vochomůrkovi – nechyběla ani hudební vložka (2016)
6. A čte 1. A  o Křemílkovi a Vochomůrkovi – nechyběla ani hudební vložka (2016)

6. A čte pro 1. A – obrázky na pohádkové náměty (2016)
6. A čte pro 1. A – obrázky na pohádkové náměty (2016)

Společné čtení ve dvojicích ve 3. A (2017)
Společné čtení ve dvojicích ve 3. A (2017)

5. A čte 3. A z knihy Pipi Dlouhá Punčocha (2017)
5. A čte 3. A z knihy Pipi Dlouhá Punčocha (2017)

2. A vybarvuje podle textu (2017)
2. A vybarvuje podle textu (2017)

4. A čte z knihy Mach a Šebestová – skládání hlavních postav (2018)
4. A čte z knihy Mach a Šebestová – skládání hlavních postav (2018)

5. A čte 3. A o řemeslech (2019)
5. A čte 3. A o řemeslech (2019)

Setkávání byla velmi nabíjející, alespoň pro mě. Zpětná vazba od dětí, které se podílely na čtení, byla úžasná a mohla jsem pozorovat, jak se děti ve svém projevu v průběhu let zdokonalují. Ony velmi rychle zjistily, že číst nahlas není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, ale tuto výzvu zvládly skvěle. Úžasná byla jejich tvořivost, která čtení zpestřila. Za jejich skvělou práci je vždy čekala malá odměna v podobě malých knížek z nakladatelství Triton, časopisů nebo scénického čtení z projektu LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.

Na závěr musím jen konstatovat, že se za celou dobu trvání projektu uskutečnilo 37 setkání, ve kterých se nad knihou sešlo 1 445 dětí. Mé velké poděkování patří nejen pedagogům, kteří se byli ochotni do tohoto projektu zapojit a pracovat s dětmi trochu jinak, ale zejména dětem, které pouhou myšlenku pozvedly na skvělá setkání.

Pokud se budete chtít s projektem seznámit blíže, informace o všech našich setkání najdete na webových stránkách knihovny v odkazu Projekty – Děti čtou dětem. A pokud budete mít chuť něco podobného zkusit, neváhejte!

Autorem fotografií je Romana Ouředníková z Městské knihovny Vyšší Brod.

Komentáře k článku