Online seminář Videokonference jako nástroj pro vzdělávání v knihovnách

Dne 11. srpna 2020 se uskutečnil online seminář Videokonference jako nástroj pro vzdělávání v knihovnách s Evou Cerniňákovou, vedoucí Knihovny Jabok a doktorandkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Organizátorem akce byl SKIP Praha ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Finančně byla akce podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. 

V kalendářním roce zaměřeném na téma vzdělávání nás všechny zaskočila koronavirová epidemie. Mimo mnoha jiných změn došlo také k výraznému nárůstu využívání hromadných videohovorů. V rámci tohoto semináře, který se sám touto formou uskutečnil, jsme se věnovali technickým i organizačním záležitostem, jež jsou spojeny se vzděláváním prostřednictvím videokonferencí.

Přednášející se podělila o své praktické zkušenosti z realizace online vzdělávání a výuky např. na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické nebo v Národní knihovně ČR.

Postupně byla probrána různá specifika realizace online vzdělávacích akcí pro uživatele knihoven. Nejprve byly představeny různé typy online vzdělávání a typy videokonferenčních softwarů. Prakticky byly využity různé nástroje, které mohou přispět k obohacení výkladu či většímu zapojení účastníků. Společně byly zhodnoceny výhody a nevýhody videokonferencí, abychom se silnými stránkami i možnými riziky mohli pracovat.

Lektorka mluvila také o psychologických aspektech videokonferencí; jde především o chybějící neverbální komunikaci či nervozitu. Na praktické ukázce v podobě předtočené scénky účastníci hodnotili chyby v online etiketě.

Na toto téma navázala část zabývající se technickými podmínkami a zázemím. Stěžejní je samozřejmě dobré připojení, doporučuje se např. umělé osvětlení, přednášející by měl mít velmi kvalitní mikrofon a webkameru. Neměli bychom zapomenout na záložní krizový plán. Lektorka se dále zaměřila na samotnou přípravu a vedení konference, především na rozdíly oproti běžné vzdělávací akci, jaké instrukce navíc jsou třeba atd.

Nezapomnělo se ani na osoby se specifickými potřebami. Lektorka dala účastníkům tipy, jak udělat vzdělávací akci přístupnou a lépe stravitelnou i pro lidi, kteří by s ní jinak mohli mít nějaký problém.

Eva Cerniňáková se s účastníky shodla, že v nějaké podobě je možné v rámci online vzdělávání realizovat téměř všechny vzdělávací aktivity. Více se lektorka v prezentaci zaměřila např. na chat, sdílené dokumenty, rychlé hlasování, samostatnou práci i práci ve skupinách, kreslení, kvízy a testy či hry. Na závěr byly uvedeny online akce, které je možné organizovat v knihovnách. 

Online semináře, pro který jsme využili nástroj Jitsi Meet, se zúčastnilo přibližně 40 knihovnic a knihovníků z celé ČR.

Zpětná vazba na seminář byla velmi pozitivní. Jako velmi přínosný ho vyhodnotilo téměř 40 % respondentů z řad účastníků, za spíše přínosný dalších 56 %. Většinu z nich na seminář přilákalo téma online komunikace. Účastníci oceňovali především praktické využití doporučení, zaujaly je možnosti synchronní a asynchronní komunikace. Většina účastníků se chystá alespoň něco zavést do praxe. Online forma semináře účastníkům vyhovovala. Jak v evaluačním formuláři uvedl jeden z respondentů: „Celý online seminář byl velmi profesionálně a důsledně připravený, lektorka Eva Cerniňáková zvládla vše s přehledem a navíc se stálým úsměvem na rtech.”

Na YouTube je dostupný videozáznam z akce, který zpracovali Linda a Václav Jansovi:

K dispozici je i prezentace lektorky.

Online seminář volně navázal na seminář Vzdělávání 350 let po Komenském s Miroslavem Hřebeckým, jenž se konal 3. června 2020.

Komentáře k článku