Knihovna ve Valašském Meziříčí je již rok v nových prostorách

Proč vůbec nové prostory pro knihovnu? Začněme od začátku.

Valašskomeziříčská knihovna sídlila v historické budově Krásenské radnice již od roku 1924. Jak šel čas, budova prošla několika rekonstrukcemi. Ta poslední proběhla v letech 1986–1989 a díky ní mělo naše město z architektonického pohledu nádhernou knihovnu pro dospělé včetně čítárny. S odstupem času a s přicházejícími informačními technologiemi i s novým směřováním knihovny ke komunitní práci jsme si však stále více uvědomovali, že malá historická budova je pro činnost knihovny limitující. V Krásenské radnici jako památkové budově nemohl být instalován výtah, úzké strmé schodiště dělalo problém seniorům i lidem s handicapem, nebyla možnost řádně u knihovny zaparkovat, natož knihovnu zásobovat zbožím. Oddělení pro dospělé bylo zaplněno knihami, chyběla zde odpočinková místa, návštěvníci si neměli kam sednout. Poptávka po veřejném internetu byla větší než naše nabídka počítačových stanic. Oddělení pro děti bylo umístěno 300 metrů od knihovny v pronajatých prostorách. Chyběl prostor pro mladé. Akce pro veřejnost jsme pořádali jen po zavírací době čítárny nebo jsme byli nuceni čítárnu pro čtenáře k jejich nelibosti uzavřít.

Krásenská radnice – oddělení pro dospělé
Krásenská radnice – oddělení pro dospělé

Krásenská radnice – čítárna
Krásenská radnice – čítárna

Když jsem se v roce 2005 stala ředitelkou knihovny, pustila jsem se hned do řešení problému, jak získat větší prostory pro knihovnu, jak udělat knihovnu bezbariérovou a jak dostat nejlépe všechna oddělení pod jednu střechu. Vůbec jsem netušila, jaký to bude běh na dlouhou trať – hledání vhodných prostor, počítání metrů, konzultace dispozic řešení. Možností, kam knihovnu umístit, bylo během uplynulých let teoreticky několik. Uvažovalo se o prostorách ve školách, v budově bývalého soudu, zvažovala se i přístavba ke Krásenské radnici. Později se uvolnila dvě horní podlaží v kině Svět (prostory bývalých restaurací Malta a Admiral). Volných městských prostor pro stávající knihovnu, která měla plochu pro veřejnost jen 550 m2, již nebylo moc. A my jsme potřebovali naši situaci řešit.

V roce 2015 se začaly rýsovat možnosti rekonstrukce budovy kina z evropských dotací v rámci výzvy Rozvoj infrastruktury komunitních center. A to byla příležitost pro knihovnu. Především díky podpoře z vedení města Valašského Meziříčí byl sestaven tým, který začal na přípravě podkladů pracovat. Pprojekt Knihovna jako komunitní centrum, který počítal s umístěním všech oddělení knihovny do budovy kina, se jevil na první pohled slibně. Od začátku jsme však upozorňovali vedení města, že prostory bývalých restaurací nejsou pro činnost knihovny dostačující především z hlediska velikosti plochy. Abychom se do kina vešli a mohli plně rozvinout komunitní práci, se kterou se v projektu počítalo, potřebovali bychom prostory větší. Ale kde, když v prvním patře je sál kina a v přízemí soukromí nájemci? Řešila se i možnost opravit budovu kina jen pro část knihovny. Přestěhovat jen jedno oddělení knihovny (oddělení pro děti) by ale neřešilo problémy, se kterými jsme se potýkali v Krásenské radnici; navíc by to bylo provozně i ekonomicky náročnější.

A jaká byla naše vize projektu Knihovna jako komunitní centrum v budově kina? Nezaostávat za trendy v moderním knihovnictví. Dělat to, co by knihovny měly dělat, plus něco navíc. Takže neměly chybět půjčovny pro děti i dospělé, čítárna a větší prostor pro mladé, odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, herní koutek pro nejmenší děti, stanice veřejného internetu, počítač se softwarovou lupou pro nevidomé a slabozraké. V plánu byla navíc počítačová učebna, klubový sál, který bude sloužit jako prostor pro přednáškovou činnost, besedy a dílny i jako malé artové kino. Součástí komunitního centra měla být také sociální služba, která pomůže začlenit handicapované a jinak sociálně vyloučené (nezaměstnaní, rodiče na mateřské dovolené, menšiny) do veřejného života. Budova se měla stát bezbariérovou jak pro návštěvníky kina, tak knihovny, vybudován by měl být výtah. Centrum mělo být otevřeno v pracovní dny od dopoledních do večerních hodin plus víkendový provoz.

A tohle vše naštěstí (byť po různých peripetiích) vyšlo. Vize našeho projektu byla naplněna skoro do posledního puntíku. Z budovy kina se stalo komunitní centrum, ve kterém sídlí tři samostatné organizace – naše knihovna (je zároveň i správcem budovy), kino ValmezObčanská poradna Pod křídly; přidanou hodnotou je i restaurace, která sice není součástí projektu komunitního centra, ale místo se pro ni v budově našlo. Z pohledu zřizovatele naší knihovny, tedy města Valašské Meziříčí, se jednalo o největší investici za posledních deset let dosahující částky bezmála 76 milionů korun bez DPH. S financováním pomohla dotace ve výši 18 milionů korun. Z původních 550 m2 se prostory knihovny navýšily na 930 m2.

Budova komunitního centra
Budova komunitního centra

Do knihovny docházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolektivy pořádáme ročně na 400 vzdělávacích lekcí a exkurzí. Pro veřejnost pořádáme ročně přes 50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení na počítačích, kroužku programování. Další akce jsou pořádány organizacemi, které sídlí ve Valašském Meziříčí či okolí (ADRA Klub zdraví, Centrum pro rodinu, Zdravé město). V roce 2019 do naší knihovny přišlo přes 120 000 návštěvníků. Máme přes 4 000 registrovaných čtenářů.

Oddělení pro děti
Oddělení pro děti

Spolupracujme s Domovem seniorů, Diakonií, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Naše nabídka je pestrá – půjčujeme knihy, noviny, časopisy, regionální literaturu, zvukové knihy, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih, didaktické hračky, brýle na čtení. Nabízíme i řadu doplňkových služeb – kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vazbu, obalování sešitů a knih; pro seniory a handicapované potom donáškovou službu až do domu. Již třetím rokem v naší knihovně běží vzdělávání seniorů v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. Zapojili jsme se do projektu S knížkou do života (Bookstart) a také otevřeli v knihovně klub pro rodiče s malými dětmi Malíček (do knihovny od malička).

Čítárna
Čítárna

V nové knihovně si to prostě užíváme, i když nám rozjezd trošku pokazila letošní epidemie koronaviru. Kvůli ní jsme bohužel nemohli řádně oslavit první rok knihovny v novém a také jsme – stejně jako ostatní knihovny – museli omezit řadu akcí pro veřejnost. Byl zrušen plánovaný příměstský tábor, místo něj jsme však vymysleli letní šifrovací hru s názvem Velká knižní záhada, při které děti musely luštit různé šifrovačky a také poznaly zákulisí knihovny – podívaly se tam, kam se běžný návštěvník nedostane.

Kolektiv knihovny při akci Strašidlení
Kolektiv knihovny při akci Strašidlení

Budete-li mít cestu do Valašského Meziříčí, určitě se za námi stavte, rádi vás uvidíme!

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Valašské Meziříčí.

Komentáře k článku