Čtenářský kroužek ve Vysokém nad Jizerou

Čtenářský kroužek v Městské knihovně Vysoké nad Jizerou volně navazuje na recitační kroužek vedený již od 80. let tehdejší knihovnicí Ivou Řehořovou. Mladí recitátoři byli zvlášť v posledních letech velice úspěšní, ale po odchodu paní Řehořové do důchodu recitační kroužek zanikl, neboť nebyl nikdo, kdo by se kroužku s takovým umem, nasazením a zaujetím dál věnoval. Jeho mladší členové však přešli do nově vzniklého čtenářského kroužku, který v roce 2015 založila nastupující knihovnice Zuzana Kučerová. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzala kroužek i knihovnu Eva Marková. Kroužek je bezplatný a probíhá za podpory města Vysoké nad Jizerou.

Žáci z prvního stupně základní školy chodí na „čtenářák“ vždy v úterý odpoledne. V minulých letech se přihlásilo kolem 25 dětí, což vedlo k rozdělení na dvě skupiny. Protože knihovna již není součástí školy jako dříve, ale sídlí v její bezprostřední blízkosti, ochotné paní učitelky děti do knihovny vodí a já je po konci kroužku opět odvádím do družiny.

Každým rokem je jiné ústřední téma, které se kroužkem volně prolíná, např. Záhada hlavolamu, Staré řecké báje a pověsti nebo Pátrání s komisařem Vrťapkou. Děti se zde setkávají s různými žánry literatury, čtou si, řeší hádanky, luští kvízy, ale hlavně se učí spolupracovat a vzájemně si pomáhat a respektovat se. V práci nám též pomáhají čtenářské kostky a pracovní listy.

Komunikační kruh
Komunikační kruh

Skládání obrázků – spolupráce starších a mladších dětí
Skládání obrázků – spolupráce starších a mladších dětí

V každou roční dobu využíváme blízkost přírody, kde si nejen čteme, ale i sportujeme, soutěžíme, závodíme a tvoříme z přírodních materiálů. Poloha našeho města na kopci nám umožňuje rozhledy po panoramatech Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje. Při vycházkách se tedy soustředíme i na pojmenovávání hor a kopců a na orientaci v prostředí.

Podzim máme nejraději v městském parku
Podzim máme nejraději v městském parku

Hledáme poklad a tajnou chodbu na hrad Nístějka u Márinkova kříže
Hledáme poklad a tajnou chodbu na hrad Nístějka u Márinkova kříže

V okénku Dědečku, babičko vypravuj! zveme k návštěvám i místní seniory nebo další příbuzné, kteří nám předčítají ze svých oblíbených dětských knížek.

Ze své nejmilejší dětské knihy nám přišla číst paní Svatava Hejralová
Ze své nejmilejší dětské knihy nám přišla číst paní Svatava Hejralová

S regionální historií a kulturou nás seznamují pracovníci Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, se zdravovědou pracovnice místní nemocnice a často chodíme na návštěvu do našeho divadla, kde nám místní ochotníci rádi nechají nahlédnout do tajů loutkového divadla. Cizí nám nejsou ani výlety za místními farmáři a chovateli.

Jarní vycházka za zvířátky

Jarní vycházka za zvířátky
Jarní vycházka za zvířátky

Z celého roku se děti nejvíce těší na Noc s Andersenem, kdy tradičně přespávají přímo v knihovně.

Noc s Andersenem – přespání v knihovně
Noc s Andersenem – přespání v knihovně

Snídaně po Noci s Andersenem
Snídaně po Noci s Andersenem

Provázanost s ostatními organizacemi, místními spolky, základní a mateřskou školou je zvlášť na tomto místě velmi důležitá, ba přímo nezbytná. Proto jsme rádi, že vše běží, jak má, tedy ke spokojenosti všech.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Vysoké nad Jizerou.

Komentáře k článku