Znáte ŠKOLU NARUBY?

Jak to celé vzniklo

Program ŠKOLA NARUBY vznikl v roce 2008 jako prvotní impuls spolupráce Městské knihovny Český Těšín a nově se rodící společností Celé Česko čte dětem, kdy se Eva Katrušáková obrátila na knihovnu s námětem pomoci vypracovat kánon dětské literatury. Tehdy jsme se rozhodli, že myšlenku se sloganem „Čtěme dětem 20 minut denně“ dále podpoříme. V Klubu dětských knihoven SKIP 10 to začalo s žákovskou knížkou naruby Jitky Sopperové ze Šumperka, v českotěšínské knihovně vznikl deníček pro děti a rodiče a celý program prakticky uchopila Dana Kochová, pod jejímž vedením Klub dětských knihoven SKIP 10 ŠKOLU NARUBY postupně rozšířil do knihoven v celé republice.

V čem je vtip?

Celý program je zaměřen podporu pravidelného předčítání v rodině. Že je to aktivita nanejvýš prospěšná pro děti i rodiče, není třeba na tomto místě vysvětlovat. Deníček pro děti a rodiče má podobu žákovské knížky „naruby“ – do deníčku se každý večer zapisuje, co se přečetlo. Děti hlasité čtení zapíší, oznámkují a nezapomenou uvést, jak dlouho se četlo, to je důležité! Díky zážitkům z četby si mohou i vyzkoušet, jaké to je být ilustrátorem a mohou svým předčitatelům udělovat poznámky či pochvaly. A tak se můžeme např. dočíst, že „maminka umí hezky měnit hlasy“ nebo že „tatínek při čtení usnul“. Předčítat nemusí jen rodiče, ale kdokoliv jiný, kdo je v danou chvíli po ruce.

Čtenářský deníček pro děti a rodiče
Čtenářský deníček pro děti a rodiče

Trocha statistiky

Městská knihovna Český Těšín se věnuje tomuto programu od samého začátku včetně tisku a distribuce deníčků všem zájemcům. V prvních třech letech (2008–2011) byl zájem mimořádný, zapojilo se na 300 knihoven, bylo vytištěno 14 tisíc deníčků. V pozdějších letech se počet snížil na 30 knihoven ročně, naopak se ale program rozšířil do řady základních škol.

V roce 2020 dochází k oživení programu ŠKOLA NARUBY díky autorům projektu Čtení pomáhá, kteří uhradili tisk deníčků v nákladu 13 tisíc kusů. Na 80 přihlášených knihoven je tentokrát dostane zdarma a nadále bude prostor pro další objednávky. Za tento počin patří rovněž poděkování předsedovi SKIP dr. Romanu Giebischovi.

Jaká role v programu ŠKOLA NARUBY připadá knihovnám?

Role knihovny je jedinečná v tom, že pracujeme s dětmi a rodiči zároveň. Přicházejí pravidelně do knihovny na tzv. třídní schůzky, na kterých se společně hovoří o zajímavých titulech. Zejména se jedná o to doporučit rodičům vhodné tituly k předčítání. Ne všechny jsou „ty pravé“, ne všichni rodiče se v literatuře orientují a rádi si nechají poradit. Oceňují i bonus – nové tituly, které vždy speciálně na ně v knihovně čekají. Často se dá program propagovat i prostřednictvím školy, což se projevuje v posledních letech.

Vyhodnocení deníčků a předání odměn v těšínské knihovně v roce 2018
Vyhodnocení deníčků a předání odměn v těšínské knihovně v roce 2018

Vyhodnocení deníčků a předání odměn v těšínské knihovně v roce 2019
Vyhodnocení deníčků a předání odměn v těšínské knihovně v roce 2019

Kam se dostaly deníčky pro děti a rodiče nejdál?

Kromě knihoven a základních škol v celé republice jsou deníčky pro děti a rodiče pomůckou k podpoře čtení v rodině např. v krajanské knihovně v chorvatském Daruvaru nebo třeba i v České a slovenské škole Twin Cities v Michiganu (USA).

Více informací

Další informace o tom, jak probíhá ŠKOLA NARUBY v naší knihovně, najdete na webu. Těšíme se na vás a věříme, že vám tato práce přinese radost. Adresa, na které si můžete deníčky nadále objednávat, je ekonom@knihovnatesin.cz.

Pousmání nakonec aneb Perly ze žákovských knížek

  • „Uděluji poznámku mamce, nedočetla příběh, zvonil jí mobil.“

  • „Pochvala dědovi za to, že měl trpělivost mi číst, když jsem ho vzbudila.“

  • „Kárám za krátké čtení!“

  • „Hezky čte věty a slova.“

  • „Děkuji taťkovi, že mi po dlouhé době četl, proto mu dávám pochvalu.“

  • „Mamka čte pěkně, dodržuje tečky, čárky, vykřičníky.“

  • „Poznámka za utíkání ze čtení.“

  • „Babička obětuje hodně času hlavně večer, aby mi četla.“

  • „Nikolce četli babička, mamka a taťka celkem 2 450 minut.“

  • „Děkuji svému synovi za všechny jeho pochvaly a jsem moc ráda, že ho čtení baví.“

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Český Těšín.

Komentáře k článku