Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období únor až květen 2020

V období od února do května 2020 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP (první proběhlo v Klementinu, druhé se stalo historicky prvním videokonferenčním jednáním). Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

20. 2. 2020

 • Předsednictvo výkonného výboru SKIP schválilo návrh rozpočtu na rok 2020.

 • Daniela Divínová seznámila členy předsednictva s výsledky kontroly hospodaření. Upozornila mj. na problematické hotovostní příjmy; vhodnější je upřednostňovat fakturaci.

 • Vít Richter informoval přítomné o stavu prací na nové koncepci rozvoje knihoven a na zpřístupňování děl nedostupných na trhu.

 • Knížka pro prvňáčka pro letošní rok je v tisku.

 • V letošním roce vyjde v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart) – s podporou Ministerstva kultury – metodika pro tříleté děti. Všechny dosud vydané příručky jsou k dispozici na webu projektu i na portálu Informace pro knihovny.

 • Předsednictvo výkonného výboru schválilo nová pravidla soutěže Městská knihovna roku.

 • Byly uhrazeny příspěvky za členství SKIP v mezinárodních knihovnických sdruženích IFLA a EBLIDA.

 • Sdružení německých knihovnických spolků (Bibliothek & Information Deutschland, BID) oslovilo SKIP s nabídkou spolupráce na projektu Partnerland. Jedná se o tříletý program s počátkem v roce 2022. Předsednictvo o nabízený projekt deklarovalo zájem.

21. 5. 2020

 • Předsednictvo výkonného výboru odsouhlasilo předložený návrh účetní závěrky SKIP.

 • S ohledem na virovou situaci došlo ke změnám řady akcí SKIP plánovaných na rok 2020. Některé se neuskuteční (např. OKnA, Kde končí svět nebo Nekoktám, čtu!), jiné byly přesunuty na podzimní měsíce (např. Noc s Andersenem, jejíž nový termín je stanoven na 9. října, Setkání knihovnických seniorů, které proběhne od 29. září do 1. října, nebo setkání zakládajících členů SKIP, jehož nový termín je zatím v jednání) nebo na další rok (např. studijní cesta SKIP po francouzských knihovnách). Vyhlášení Čtenáře roku proběhne v Národním divadle 31. srpna, kdy budou vyhlášeny ceny Magnesia Litera.

 • Kongres IFLA 2020 byl zrušen, valná hromada členů IFLA je plánována na konec roku.

 • Na webu SKIP byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2019.

 • V přípravě je nový web SKIP.

 • Knížku pro prvňáčka pro rok 2021 připravují Michaela Fišarová a Aneta Žabková.

 • Dne 29. září proběhne konference Vzdělávání 3. věku, na které spolupracuje Národní knihovna ČR a SKIP.

 • Předsednictvo děkuje Andree Beranové a Aleně Volkové Balvínové z Klubu tvořivých knihovníků za přípravu dalšího čísla časopisu Malý tvořivec.

 • Na červen je plánována videokonference ke spolupráci s německým zastřešujícím knihovnickým spolkem BID na projektu Partnerland.

Komentáře k článku