Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka aneb Jak to probíhalo v Hostomicích

Do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se Městská knihovna v Hostomicích zapojila v uplynulém školním roce poprvé. Do projektu jsem po dohodě s paní učitelkou přihlásila 24 prvňáčků ze Základní školy P. Lisého Hostomice.

První setkání proběhlo v říjnu 2019. Do nově zrekonstruované knihovny děti přivedla jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Kárová. Protože většina z nich v nové knihovně dosud nebyla, seznámili jsme se nejdříve s jejím prostředím. Nejvíce času jsme samozřejmě věnovali dětskému oddělení, kde jsme si povídali i o tom, jak to v knihovně chodí a jak se stát jejím čtenářem. Následovala beseda věnovaná knize Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu. Odměna za pozornost nemohla být jiná než barevná a sladká, zkrátka lentilková.

V listopadu nám během další besedy pejsek s kočičkou umyli podlahu. Pohádku Josefa Čapka jsem pro děti za pomoci plyšových kamarádů zdramatizovala a s využitím knihy Vlasty Hurníkové O pejskovi a kočičce jsme si ji následně podle piktogramů společně převyprávěli.

Beseda Jak pejsek a kočička myli podlahu
Beseda Jak pejsek a kočička myli podlahu

Během adventní doby jsem děti několikrát navštívila ve školní družině. Postupně jsme se seznámili se skřítky z knížky Marka Hladkého a Jitky Hladké Dílnička U šesti pružinek. Jejich adventní příběhy a obrázkový adventní kalendář z předsádek knihy nám zkrátily předvánoční čas. Čekání na Vánoce jsme těsně před začátkem vánočních prázdnin zakončili v knihovně společně s Krtkem Zdeňka Milera a jeho zimním příběhem. Při tomto setkání jsme si kromě čtení také zazpívali koledy a děti si vyrobily vánoční přáníčko.

Adventní čtení ve školní družině (přítomni byli žáci z první až třetí třídy)

Adventní čtení ve školní družině (přítomni byli žáci z první až třetí třídy)

Adventní čtení ve školní družině (přítomni byli žáci z první až třetí třídy)
Adventní čtení ve školní družině (přítomni byli žáci z první až třetí třídy)

Vánoční beseda (vybarvování Andělíčka strážníčka)
Vánoční beseda (vybarvování Andělíčka strážníčka)

Se čtením ve školní družině jsme pokračovali i v lednu a únoru. Nejdříve jsme se bavili příběhy malých hrdinů z knihy Evy Papouškové Kosprd a Telecí, potom jsme se věnovali nebezpečím, která na děti číhají v online světě za pomoci knihy Vanda a Eda v Onl@jn světě a obrázkových karet od Petry Sobkové.

V lednu navštívila naši knihovnu spisovatelka Danka Šárková se svou knihou Alenka a Krakonoš. Při tom prvňáci pochopitelně nemohli chybět. Paní spisovatelku jsme pozvali také na pasování prvňáků na čtenáře spojené s předáním knížky pro prvňáčka, které mělo podle původních plánů proběhnout v červnu. Z důvodů nám všem dobře známých se tato akce v červnu neuskutečnila a museli jsme ji přesunout na září. „Dětem se projekt líbil a litujeme, že nemohl být realizován vzhledem ke koronaviru v plném rozsahu,“ říká paní učitelka, na kterou po prázdninách čekají noví prvňáci.

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

Pevně věřím, že se nám díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka podařilo v malých čtenářích zasít knižní semínko a že naše spolupráce bude pokračovat i v následujícím školním roce s novou paní učitelkou. Sejdeme se hned v září, kdy bude dětem slavnostně předána letošní knížka pro prvňáčka Katka a klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny v Hostomicích.

Komentáře k článku