Město Šumperk ocenilo práci ředitelky knihovny Kamily Šeligové

Kamila Šeligová, ředitelka Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, příspěvkové organizace, získala cenu města Šumperka za rok 2019 za oblast kultury. Šumperských ocenění bylo za rok 2019 uděleno celkem jedenáct.

Kamila Šeligová
Kamila Šeligová

Městská knihovna T. G. Masaryka si v posledních letech upevnila svou pozici kulturního srdce Šumperka a díky své reprezentativnosti dělá městu dobré jméno jak po celé České republice, tak za jejími hranicemi. Když se však v Šumperku řekne slovo „knihovna“, musí se druhým dechem dodat zároveň jméno její ředitelky Kamily Šeligové.

Ta se v posledních letech zásadně zasadila o vznik nové důstojné knihovny, která se během krátké doby stala centrem šumperského kulturního dění. V roce 2019 si dokonce vysloužila nominaci v rámci celostátního ocenění Knihovna roku. Kamila Šeligová je sice ředitelkou knihovny teprve od roku 2016, ale jako zástupkyně bývalé ředitelky Zdeňky Daňkové měla kulturní dramaturgii knihovny na starost již dříve.

Knihovna dnes nabízí řadu kulturních pořadů, tím nejvýznamnějším je zřejmě literárně-filmový festival Město čte knihu, na kterém se Kamila Šeligová organizačně i dramaturgicky významnou měrou podílí. Společně s kolegy přilákala do Šumperka řadu osobností, např. Ilju Hurníka, Danielu Fischerovou, Terezu Brdečkovou nebo Markétu Pilátovou.

Velkou mediální pozornost nedávno vzbudila také výstava fotografií Martina Žarnaye, který jako student nafotil události 21. srpna v Šumperku, kde se shodou okolností v té době nacházela i legendární gymnastka Věra Čáslavská. V hlavě Kamily Šeligové také vznikl nápad na festival Poezie a hudba spojující literární a hudební program.

S Jánem Turiničem z Matice osvety Bratislava při zahájení výstavy deskových her
S Jánem Turiničem z Matice osvety Bratislava při zahájení výstavy deskových her

Kamila Šeligová se zřetelně zapsala i v další kulturní instituci – v šumperském kinu Oko. V roce 2012 pomohla městskému vedení v složité situaci vážné nemoci ředitelky kina Zdeňky Holubářové a instituci dočasně vedla. Když ji později nahradil ředitel Kamil Navrátil, ponechala si na starosti alespoň vedení filmového klubu. Díky němu mohou šumperští diváci pravidelně navštěvovat náročnější a artové filmy.

Nová knihovna, která vznikla zdařilou rekonstrukcí bývalé Masarykovy školy, zahájila svůj provoz 1. září 2018. Ve městě si díky pěknému prostředí, úrovni poskytovaných služeb a široké nabídce kulturních a vzdělávacích akcí získala zaslouženou popularitu. Součástí vize knihovny je umožnit co nejširší veřejnosti další dostupné vzdělávání. Knihovna nabízí mj. semináře, které mají velmi dobrou návštěvnost: Literární seminář, Moderní dějiny, Nejvyšší vrcholky hor a Tváře krajiny. V Šumperku je mezi veřejností značný zájem o místní historii, takže přednášky s touto tematikou jsou v knihovně hojně navštěvované.

Ze slavnostního otevření šumperské knihovny
Ze slavnostního otevření šumperské knihovny

Prostory nové knihovny také výrazně zlepšily podmínky v půjčovně pro mládež. Kamile Šeligové vždy velmi záleželo na dětských čtenářích a při rekonstrukci knihovny se jí podařilo ve spolupráci s architektem půjčovnu učinit atraktivní pro návštěvu rodin s dětmi. Zároveň knihovna nabídla rodinám pravidelný hudebně-dramatický pořad Skřítek Jiřin, který probíhal každou čtvrtou sobotu dopoledne ve velkém sále. Rodiče s dětmi mohli tak prožít v knihovně pěkné zábavné dopoledne a při té příležitosti si také půjčit knihy.

S Vlaďkou Daňkovou, vedoucí služeb čtenářům, Renatou Jandrtovou a Soňou Bezděkovou ze SONS Šumperk při Kávovém dýchánku
S Vlaďkou Daňkovou, vedoucí služeb čtenářům, Renatou Jandrtovou a Soňou Bezděkovou ze SONS Šumperk při Kávovém dýchánku

Kamila Šeligová také navázala úzkou spolupráci s Charitou Šumperk. Společně pořádají akce, které jsou zaměřeny na problematiku umírání a paliativní medicíny. V knihovně proběhly výstavy Jindřicha Štreita (Cesta domů) a Jindřicha Buxbauma (Služby charity). Součástí tohoto projektu jsou i odborné přednášky. Knihovna s Charitou Šumperk nadále v této spolupráci pokračuje a připravuje další vzdělávací akce pro veřejnost i pro žáky středních škol.

Kamila Šeligová vždy mluví o tom, že dělá svou vysněnou práci. Od nejútlejšího dětství hodně četla, chodila do divadla, kina a na výstavy. Tyto záliby jí zůstaly do současnosti. Ráda cestuje, navštěvuje galerie a přátelé si od ní berou tipy na různé výlety. Kino je také její srdeční záležitostí, několik let jako dobrovolník pracuje pro místní filmový klub. Každý rok se zúčastňuje Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde díky filmům, ale i bohatému doprovodnému programu získává další inspirace a kontakty pro svou práci v knihovně.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk.

Komentáře k článku