Literární klub seniorů v Krajské knihovně Karlovy Vary

Krajská knihovna v Karlových Varech má mimo svou hlavní budovu jen jednu pobočku – v Lidické ulici v Drahovicích. Dvakrát do měsíce patří na této pobočce čtvrteční dopoledne seniorům, kteří se zde scházejí v Literárním klubu seniorů. Tedy popravdě, spíš by se klub měl jmenovat Literární klub seniorek, protože muži se našich pravidelných dýchánků v knihovně neúčastní. Několikrát se sice stalo, že mezi nás muž-senior zavítal, ale asi to bylo omylem a už se víckrát neodvážil.

Literární klub se schází od roku 2007, kdy vznikl z popudu tehdejší vedoucí pobočky Vlaďky Walterové jako „otevřená volnočasová aktivita pro seniory“. Na setkání může přijít každý, kdo má čas, chuť nebo potřebu přijít. Nemáme žádnou evidenci členů ani nevyplňujeme prezenční listiny, kdo přijde, přijde a je tu.

Scházíme se ve čtvrtek dopoledne v 10 hodin. Každé setkání zahajujeme stejně: uvaříme si kávu. A pak už se dějí věci. Na každé setkání je připraven program, obsah se vždy týká literatury: těch, kteří ji píší, těch, kteří ji překládají, literárních cen, novinek na knižním trhu, zajímavých událostí atd. Témata setkání neplánujeme moc dopředu, abychom byli operativní a mohli se věnovat právě tomu, co literárním světem hýbe a co nás právě zajímá.

Chvíli trvá, než se usadíme
Chvíli trvá, než se usadíme

Naši hosté

Občas se podaří na setkání literárního klubu pozvat hosta, většinou spisovatelku, převažují ty z našeho regionu. Takže jsme besedovali např. s básnířkou Bohumilou Hladečkovou z Karlových Varů, s  kolegyní knihovnicí z Městské knihovny v Karlových Varech Ludmilou Křivancovou o její knize Papiňák nebo naposledy letos v únoru s prozaičkou Lisou Gaman ze Sokolova. Z autorů mimovarských nás poctila návštěvou např. Věra Nosková nebo Adéla Knapová. Po jejich návštěvách samozřejmě vzrostl také zájem o jejich knihy. Vzácným hostem byla sestra boromejka Angelika Pintířová, která představila svůj knižní rozhovor Padá mi to z nebe a zahrnula nás spoustou historek ze svého nevšedního života.

Autogramiáda Ludmily Křivancové
Autogramiáda Ludmily Křivancové

Setkání s Adélou Knapovou
Setkání s Adélou Knapovou

Navštívila nás i sestra Angelika
Navštívila nás i sestra Angelika

Společná četba

Ani nevím, kdo přišel s nápadem na společnou četbu – asi já. Společně se domluvíme na knize, kterou si všechny do určitého termínu přečteme a pak ji při setkání probereme ze všech stran. Kdo ji nepřečte, ať už z nezájmu nebo pro nedostatek času, má smůlu, protože případná dodatečná četba pro něj již nebude žádným překvapením. Všechno, o čem se v knize píše, prozradíme. Nejprve se věnujeme autorovi nebo autorce a pak konkrétnímu přečtenému dílu. Zatím jsme se ještě nikdy vážně nepohádali, ale diskuze jsou to někdy vášnivé! A taky někdy dostanu vynadáno za výběr – moc vážné a bolavé téma!

První titul, který jsme společně četli a probírali, byla kniha britské autorky Rachel Joyceové Nepravděpodobná pouť Harolda Frye. A od té doby to již byla celá řádka knih, namátkou: Láska a smetí od Ivana Klímy, Cop od francouzské autorky Latitie Colombani, Šabachův Občanský průkaz, Strážkyně pramene Emmi Itäranty, Večeře od Hermanna Kocha, Carterova Škola malého stromu, Zmizet Petry Soukupové, oceňovaná kniha Anny Bolavé Do tmy nebo Soumrak dne nositele Nobelovy ceny Kazuo Ishigury. Nyní mezi námi koluje kniha italského autora Donatella Di Pietrantonia Navrátilka. Tak uvidíme…

Divadlo

Pobočka knihovny v Lidické sídlí v objektu Střední pedagogické školy Karlovy Vary. A v této škole hraje již 25 let Divadlo Dagmar, které založila a vede Hana Franková. S tímto divadlem máme již řadu let krásnou spolupráci. Svá představení zahrají i pro náš Literární klub – ve speciálním čase, ve čtvrtek dopoledne v 10 hodin. Do divadla jdeme společně a po představení máme ještě čas se vrátit do knihovny a představení „probrat“. Seniorky z Literárního klubu se sjíždějí ze všech částí města a večer už pro ně není příjemné cestovat domů přes celé Vary. Poprvé, v roce 2011, jsme byli na představení Sám u stmívání, na jevištní kompozici z díla a korespondence Jiřího Ortena. Od té doby jsme viděli všechna představení, která v divadle vznikla. Uvedu jen některá: Anna (o Anně Barkovové), Milostná píseň, Osm statečných, My zvířata, Spala jsem se svým andělem… a také studentské představení Sborovna. Tak se z nás stali věrní diváci Divadla Dagmar.

Galerie umění

Další hezká spolupráce Literárního klubu seniorů byla navázána s Galerií umění Karlovy Vary. Kurátorka galerie Lenka Tóthová pro nás připraví komentovanou prohlídku téměř každé výstavy, kterou galerie pořádá. A opět v čase, který seniorkám vyhovuje, tedy v 10 hodin dopoledne. A jaké výstavy jsme viděli? Navštívili jsme např. výstavy malířů Josefa Lady, Jiřího Johna, Otakara Slavíka, sochaře Aleše Veselého, karlovarského malíře Václava Balšána a také nás Lenka Tóthová provedla stálou expozicí ze sbírek galerie 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů. Ve výstavních sálech Becherovy vily jsme si prohlédli výstavu porcelánových plastik významného karlovarského výtvarníka Ladislava Švarce. Tak jsme se stali pravidelnými návštěvníky Galerie umění Karlovy Vary.

Přednášky

Od roku 2017 pořádáme pro seniory (a to nejen z literárního klubu) přednášky financované pomocí grantu Ministerstva kultury (Odbor regionální a národní kultury).

V roce 2017 to bylo celkem deset přednášek. Cyklus šesti přednášek o dějinách umění si připravil Mgr. Miloš Bárta, učitel dějin výtvarné kultury na zdejší Střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské. Dvě přednášky se týkaly vizuální komunikace, písma a úpravy knih, přednášejícím byl karlovarský grafik Jan Pelc. A také poslední dvě přednášky se týkaly knih. Ty s sebou ze své sbírky bibliofilií přinesla Petra Petrová, naše tehdejší kolegyně.

S bibliofiliemi Petry Petrové
S bibliofiliemi Petry Petrové

Z přednášky Jana Pelce
Z přednášky Jana Pelce

V roce 2018 připravila přednášky Božena Vachudová z Galerie umění Karlovy Vary. Tématem byli výtvarní umělci, kteří byli životem nebo tvorbou spojeni s Karlovými Vary. Řeč byla o Václavu Rabasovi, Viktoru Munkovi a Františku Tichém. Dvě přednášky pak byly věnovány uměleckým dílům ve veřejném prostoru Karlových Varů a trefně pojmenovány Chodíme kolem.

V roce 2019 jsme v přednáškách pokračovali: dvě přednášky s tématem výtvarným – Sochy Karla IV. v Karlových Varech a Zlatý věk – grafická díla přelomu 19. a 20. století – pro Literární klub seniorů připravila Božena Vachudová z Galerie umění Karlovy Vary.

A pak přišla tematická změna. Učitel hudební výchovy, aktivní muzikant a znalec vážné hudby 20. století Petr Čamek připravil pro seniorské publikum tři přednášky: Nové cesty hudby 20. století, Americká hudba 2. poloviny 20. století a Hudba ze zvukových laboratoří. Přednášky byly novátorské, téma neotřelé, ale některé seniory jsme asi trochu vyděsili, přinejmenším překvapili. Ale vydrželi to a nezanevřeli!

I pro letošní rok máme připraveno pět přednášek; z důvodů všem známých, spojených s koronavirem a omezeními nejen v knihovnách, budou až na podzim. A čeho se budou týkat? Tři budou o dějinách výtvarného umění karlovarského regionu 1945–2000 a dvě budou z dějin filmu. V tuto chvíli ještě pilujeme, domlouváme a upřesňujeme.

A na konec

Po zrušení omezení kvůli nemoci covid-19 se Literární klub sešel na začátku prázdnin 2. července. A protože už jsem věděla, že bude vznikat tento článek, požádala jsem mé milé dámy, aby napsaly pár slov o tom, čím je pro ně Literární klub seniorů. Jednu, maximálně dvě věty. To tedy v žádném případě nedodržely, takže jejich příspěvky by zabraly další čtyři stránky… A protože mě samozřejmě neposlouchaly, některé z nich své příspěvky nepodepsaly. Co s tím mám teď dělat? Nakonec jsem se rozhodla, že z každého příspěvku vyberu „něco“ a bude z toho malá společná anonymní koláž:

Setkávám se s lidmi se stejnými zájmy – doplňuje mé mezery ve vzdělání – mám to tady ráda – literární klub je užitečný a příjemný – ráda se se všemi setkávám – stále přicházíte s novými tématy a nabídkou knih, o nichž bych neuvažovala a které jsou vždy přínosné – Literární klub na Lidické je pro mne místem pozitivního setkávání – knihovnice jsou super – v době koronavirové karantény mně literární klub velmi chyběl…

Fotografie pocházejí z archivu Krajské knihovny v Karlových Varech.

Komentáře k článku