Knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání

Knihovny se již několik let snaží změnit pohled společnosti na jejich roli, kterou mohou hrát v životě obce nebo města. Pracovní skupina pro Prioritu 6, která se zabývá komunikací knihoven, si myslí, že by veřejné mínění šlo ovlivnit ještě efektivněji, kdyby si knihovny vždy vybraly jedno téma, které bude tvořit roční komunikační linku. Pro rok 2020 bylo s ohledem na kulaté výročí J. A. Komenského vybráno téma knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání.

Společenskou relevanci a aktuálnost tématu potvrdil i ministr kultury Lubomír Zaorálek, když řekl: „Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. (...) (Knihovna) by měla být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět.”

Jak se zapojit?

  • Týden knihoven – zapojte se do CodeWeeku; připomeňte školám, že knihovna je relevantní partner ve vzdělávání, například nabídkou vhodných titulů pro různé věkové skupiny čtenářů.

  • Jan Amos Komenský – podívejte se na stránky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a zapojte se do aktivit, které v souvislosti s výročím připravují.

  • Síťovka – uspořádejte v knihovně neformální setkání všech, kteří jakýmkoli způsobem vzdělávají veřejnost, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si hráči mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe, nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice.

  • Ověřeno – zapojte se do tažení proti fake news a nabídněte interaktivní formát worskhopu (workshop deFacto učí děti mediální sebeobraně).

Další informace, příklady dobré praxe, rady, tipy a návody jsou zveřejňovány na webu koncepce.knihovna.cz. Inspirovat se můžete také prezentací o knihovnách jako pilíři vzdělávání, která zazněla na konferenci Regionální funkce knihoven 2019.

Hledejte, poznávejte, objevujte
Hledejte, poznávejte, objevujte

Závěrečný tip: Rok 2021 bude ve znamení knihoven a cílů udržitelného rozvoje v prostředí knihoven. O tom, jak ho relevantně naplnit, můžete začít přemýšlet už teď.

Autorkou ilustrace je MgA. Helena Rosová z Městské knihovny v Praze.

Komentáře k článku