Zemřela Jaroslava Biolková

Ve věku nedožitých 80 let nás 11. ledna 2020 navždy opustila naše kolegyně Jaroslava Biolková. Její osobnost je spjata s Městskou knihovnou v Přerově, ve které prožila většinu svého profesního života. Působila zde jako metodička, poté řadu let jako ředitelka. Přerovská knihovna i knihovny v regionu se za jejího působení velmi změnily. Byl vytvořen funkční celookresní systém 130 prosperujících knihoven; ve městě bylo vybudováno několik poboček, které měly velký vliv na růst počtu čtenářů a výpůjček i na spokojenost uživatelů; za jejího vedení vzniklo hudební oddělení. Knihovna zahájila velmi brzy automatizaci knihovnických procesů. V roce 1976 navázala J. Biolková spolupráci s bardejovskou knihovnou na Slovensku, která pokračuje stále. A na Slovensku na J. Biolkovou dodnes všichni s velkou úctou a přátelstvím vzpomínají.

J. Biolková patřila k mimořádně aktivním členům SKIP. Vstoupila do SKIP již v roce 1968 a své členství obnovila ihned v roce 1990. Od téhož roku začala pracovat v regionálním výboru SKIP, jehož aktivní členkou byla do roku 1998. Od roku 1999 byla členkou dozorčí komise regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V profesní organizaci působila také po odchodu do důchodu, a to v seniorské sekci SKIP 10; účastnila se dění mezi knihovníky seniory i na republikové úrovni. Pro své bývalé kolegyně a kolegy aktivně pracovala, dokud jí to zdravotní stav dovolil.

Byla výraznou osobností přerovského kulturního života; svědčí o tom udělení Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského i Cena českých knihovníků, kterou získala v roce 2010 za přínos a rozvoj knihoven na Moravě.

Vždy a všude šířila optimismus, dobrou náladu i svůj typický humor a také skvělé perníčky, kterými při každé příležitosti obdarovávala své knihovnické přátele. Knihovnická práce, jak sama často říkala, byla její radost, trápení a láska…

Komentáře k článku