Tvořivé knihovnice z Plzně se zapojily do Víkendu otevřených ateliérů

Čtvrtý ročník Víkendu otevřených ateliérů, plzeňské celoměstské akce, kterou organizuje společnost GRAFIA, proběhl ve dnech 28. až 29. září 2019 pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy.

Knihovna města Plzně se připojila zpřístupněním prostor Ústřední knihovny pro dospělé, kde byly k tomuto účelu instalovány výstavní panely a řada výstavních ploch, včetně výloh do ulice a přímo mezi regály. Čítárna časopisů byla upravena jako tvůrčí dílna. Během akce vystavovaly své výtvarné práce pracovnice Knihovny města Plzně a dalších knihoven Plzeňského kraje, oslovených v rámci SKIP. Mnohé vystavující jsou členkami Klubu tvořivých knihovníků, odborné sekce SKIP, a jejich tvorba je individuální a široká ve svém rozsahu, využití materiálů a technik.

Pestrou paletu drobností pokrývají šperky z korálků, papíru i polymerových hmot. Pletené a háčkované hračky mají podobu zvířátek a pohádkových bytostí. Následují výrobky švadlen, dekorační předměty a módní doplňky. Samostatnou doménou je papír skládaný a upravovaný na sto způsobů, z nichž pojmenuji alespoň přání, pouzdra a krabičky. Jedna z našich kolegyň nás překvapila obrazy zpracovanými technikou enkaustiky, tj. malování horkým voskem, jiná pracuje tradiční technikou podmalby na sklo. Komplexně svůj prostor pojala knihovnice, která v něm spojila vlastní poezii s fotografiemi. Na závěr jsem si nechala už skutečně velké objekty, tři plastiky z powertexu a dřevěné figury od knihovnice řezbářky. Místo slov, která by vystavované předměty našich třinácti kolegyň popisovala a chválila, nechám prostor vypovídajícím fotografiím.

Háčkované a papírové dekorace (autorka Dagmar Mašková, Knihovna města Plzně)
Háčkované a papírové dekorace (autorka Dagmar Mašková, Knihovna města Plzně)

Knižní vazba v dřevěných deskách (autorka Lucie Šroubková, Obecní knihovna Obora)
Knižní vazba v dřevěných deskách (autorka Lucie Šroubková, Obecní knihovna Obora)

Mašinka z materiálu powertex (autor Jiří Pavlíček)
Mašinka z materiálu powertex (autor Jiří Pavlíček)

Obrázky vytvořené technikou podmalba na skle (autorka Terezie Anemone Polívková)
Obrázky vytvořené technikou podmalba na skle (autorka Terezie Anemone Polívková)

Obrazy malované technikou enkaustika (autorka Dagmar Ettlerová, Knihovna města Plzně)
Obrazy malované technikou enkaustika (autorka Dagmar Ettlerová, Knihovna města Plzně)

Panenka šitá podle vzoru Tilda (autorka Zuzana Mišterová, Knihovna města Plzně)
Panenka šitá podle vzoru Tilda (autorka Zuzana Mišterová, Knihovna města Plzně)

Přehozy a lůžkoviny vytvořené technikou patchwork (autorka Alexandra Karlová, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni)
Přehozy a lůžkoviny vytvořené technikou patchwork (autorka Alexandra Karlová, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni)

Šperky vytvořené z modelovací hmoty FIMO (autorka Alena Pospíchalová, Knihovna města Plzně)
Šperky vytvořené z modelovací hmoty FIMO (autorka Alena Pospíchalová, Knihovna města Plzně)

Tašky, kabelky, přehozy vytvořené technikou patchwork (autorka Dagmar Fotrová)
Tašky, kabelky, přehozy vytvořené technikou patchwork (autorka Dagmar Fotrová)

Myslím, že důležitější je vyjádřit zde myšlenku velkého potenciálu těchto činností.

Akcí oslovujeme specifickou zájmovou skupinu, mnozí ze šesti stovek účastníků knihovnu navštívili poprvé, vlastně ji objevili a naše snaha byla nadchnout je. My knihovníci se během akce veřejnosti představujeme v jiném světle, vedle sečtělých informačních pracovníků v nás návštěvníci můžou vidět lidi zručné a tvořivé.

Další dva podstatné aspekty se týkají knihovnické komunity. Seznamujeme se navzájem napříč regiony, institucemi, obory, pracovními pozicemi. Byť se seznamujeme nad malováním nebo pletením, při diskuzích se stejně nakonec dostaneme ke knihovnictví. Vzniká platforma, kde si sdělujeme zkušenosti, porovnáváme svou práci, pomáháme si. To vidím jako velmi důležité, stejně aspekt následující.

SKIP spolupracuje na projektu Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích financovaném z Evropského sociální fondu. Během roku 2019 proběhl mezi knihovníky dotazníkový průzkum zaměřený na problematiku syndromu vyhoření. Zkoumána byla mimo jiné oblast týkající se vztahů na pracovišti, oblast intelektu a možnosti uplatnění kreativity, oblast emocionality, zahrnující radost a spokojenost, pochvalu a ohodnocení. Podle prvních výsledků, které zpracovaly psycholožka Mgr. et Ing. Soňa Plháková a Mgr. Vladana Pillerová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR1, jsou všechny jmenované oblasti pro knihovníky důležité. V rámci akcí, kde knihovníci mohou prezentovat svou zájmovou činnost a spojit ji se službami veřejnosti a činností knihovny, vstupujme do všech jmenovaných oblastí. Proti vyhoření, stresu a psychické zátěži působí nadšení a seberealizace, bez rozvoje a posilování spolupráce organizátorů by se nic neuskutečnilo. Ve všech zkoumaných oblastech se nabízí pozitivní posun.

Od obecného se ještě vraťme zpět, k zářijové výstavě. Kromě její prohlídky budily velký zájem veřejnosti tvůrčí dílny, často k nám vcházely celé rodiny s dětmi s otázkou, zda se u nás „něco“ vyrábí. Snad nikoho nepopudí úsměvné genderové zobecnění, kterým následující děj popíšu. Zatímco děti s maminkou nebo babičkou se pustily do skládání papírových dekorací nebo se chopily háčku a klubíčka, mužská část rodiny využila tradiční nabídky knihovny a listovala v časopisech a knihách. Za knihovnu jen dodám, že z obou přístupů jsme měli radost a na oba jsme byli připraveni. Knihovnicím, které tvůrčí dílny vedly, musím vyjádřit velký obdiv, šlo vlastně o dva nepřetržité šestihodinové workshopy. Dílny vedly knihovnice Knihovny města Plzně; její pracovnice celou akci též organizačně zajistily.

Tvůrčí dílna (Lenka Ťoupalová, Knihovna města Plzně)
Tvůrčí dílna (Lenka Ťoupalová, Knihovna města Plzně)

Tvůrčí dílna (Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)
Tvůrčí dílna (Pavla Chládková, Knihovna města Plzně)

Při tvorbě

Při tvorbě
Při tvorbě

Je čím se pochlubit
Je čím se pochlubit

Na závěr už jen bilance. Dvoudenní akci Víkend otevřených ateliérů v Knihovně města Plzně navštívilo 611 návštěvníků a odhadem čtvrtina z nich se aktivně zúčastnila tvůrčích dílen. Pro zájemce doplním, že termín pátého ročníku je 26. až 27. 9. 2020.

Autorkou fotografií je Martina Kožíšek Ouřadová z Knihovny města Plzně. K dispozici jsou i další fotografie exponátů a také snímky z tvůrčích dílen.

  • 1. PLHÁKOVÁ, Soňa a PILLEROVÁ, Vladana. Prezentace prvních výsledků průzkumu „Syndrom vyhoření“. Praha: Národní knihovna, 2019. 45 snímků. Rukopis.

Komentáře k článku