Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2019 a jejich ocenění

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje již posedmé udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

Na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se uskutečnilo v úterý 10. prosince 2019 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci, byla už posedmé  udělena Cena Knihovník/Knihovnice roku Libereckého kraje. Tři nositelky ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje obdržely diplom a peněžní poukázku v hodnotě 1 000 Kč, kterou věnoval regionální výbor SKIP Libereckého kraje; Liberecký kraj věnoval knižní dar.

Nominovány byly:

 • Mgr. Pavla Bajerová (Krajská vědecká knihovna v Liberci);

 • Věra Engeová (Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách);

 • Jaroslava Černá (Městská knihovna Antonína Marka Turnov);

 • Marie Chlebnová (Obecní knihovna Paceřice);

 • Marie Fabiánová (Obecní knihovna Skuhrov);

 • Pavlína Fuitová (Místní knihovna Žandov);

 • Mgr. Jitka Kočí (Místní knihovna v Maršovicích);

 • Eva Kordová (Městská knihovna Antonína Marka Turnov);

 • Dana Kurková a Radka Wittmayerová (Městská knihovna Frýdlant);

 • Táňa Kuželková (Krajská vědecká knihovna v Liberci);

 • Eva Marková (Městská knihovna Vysoké nad Jizerou);

 • Věra Palečková (Místní knihovna Svor);

 • Helena Šípová (Městská knihovna Česká Lípa);

 • Jitka Vanclová (Městská knihovna v Semilech).

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získala paní Jitka VanclováMěstské knihovny v Semilech. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2019 v kategorii neprofesionální knihovny se stala paní Marie Fabiánová Obecní knihovny Skuhrov a v kategorii profesionálních knihoven získala ocenění Knihovnice Libereckého kraje roku 2019 paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Ocenění předal Mgr. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Mgr. Blanka Konvalinková a předsedkyně SKIP Libereckého kraje PhDr. Dana Kroulíková. Všem nositelům titulu Knihovník/Knihovnice  Libereckého kraje roku 2019 upřímně gratulujeme!

Jitka Vanclová získala Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji více než oprávněně – v roce 2018 oslavila své profesní jubileum, 40 let práce v knihovně! Jako knihovnice začala pracovat hned po maturitě v září 1978 a začínala na oddělení pro dospělé čtenáře. V té době ještě netušila, že se knihovnictví bude věnovat po celý život a vystřídá několik pozic, aby nakonec zakotvila na metodice, v regionálních službách. Během knihovnického života se Jitka Vanclová kontinuálně vzdělávala a nové požadavky přijímala jako výzvu. Své zkušenosti dále předávala svým kolegyním, ale především knihovníkům a knihovnicím v obcích. Dá se říci, že vychovala několik generací knihovníků a knihovnic. Knihovnictví je pro ni srdeční záležitostí a pro knihovníky a knihovnice obecních knihoven byla vždy oporou a pomocníkem. Díky své otevřenosti a diplomacii navázala úzký vztah nejen s nimi, ale i se starostkami a starosty obcí a dokázala je přesvědčit o významu a nutnosti zachování knihoven v okrese. Nikdy neváhala podat pomocnou ruku při stěhování či údržbě knihoven. Osobní zápal pro knihy a knihovnickou práci je jí vlastní. V semilské knihovně strávila 41 let a v současné době předává pomyslné žezlo svým následovnicím. Věříme, že nadále zůstane naší příležitostnou kolegyní i vášnivou čtenářkou.

Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech
Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech

Marie Fabiánová z Obecní knihovny Skuhrov získala titul Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionální knihovny za mimořádně úspěšné vedení této malé místní knihovny. Od roku 2007, kdy se paní Fabiánová ujala role knihovnice, se knihovna začala výrazně využívat, vzrostl počet čtenářů a návštěvníků knihovny. Knihovna se stala malým společenským centrem obce – v knihovně se schází internetový kroužek, „Babinec“, výrazné aktivity jsou určeny i dětským návštěvníkům. Ti se mohou těšit na slavnostní rozdávání slabikářů prvňáčkům, Noc s Andersenem, Pohádkový les a pravidelné společné návštěvy knihovny. Zajímavostí je zcela jistě každoročně v listopadu pořádané setkání čtenářů knihovny, během kterého se hovoří hlavně o činnosti knihovny a o jejích aktivitách v průběhu roku. Nominaci na ocenění paní Marie Fabiánové podal pan Tomáš Pavlata, starosta obce Skuhrov. Ve svém návrhu uvedl: „I v malých knihovnách se často dějí velké věci a naše knihovna je toho živým důkazem právě díky obětavé práci paní knihovnice Marie Fabiánové.“

Marie Fabiánová z Obecní knihovny Skuhrov se starostou obce
Marie Fabiánová z Obecní knihovny Skuhrov se starostou obce

Táňa Kuželková, která pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci jako koordinátorka projektů a vnějších vztahů, získala titul Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionální knihovny především za mimořádně úspěšnou organizaci každoroční dvoudenní konference Současnost literatury pro děti a mládež, kde se jí podařilo kromě tradiční spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci navázat spolupráci i s odborníky z Univerzity Karlovy. Program konference se tak ještě více zkvalitnil a konference se pravidelně účastní knihovníci a knihovnice z celé republiky. Dalším výrazným projektem, který Táňa Kuželková organizuje a na kterém se zásadní mírou podílí, je vydávání tzv. znakoknihy (převedení tištěné knihy do videosekvencí v českém znakovém jazyce), která je určena neslyšícím. V letošním roce bude knihovna vydávat už třetí znakoknihu, tentokrát to budou České a moravské pověsti autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Táňa Kuželková zajišťuje její realizaci od setkání všech, kteří se na knize podílejí, až po závěrečný slavnostní křest znakoknihy na liberecké radnici. Ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, která nominaci podala, rovněž významně oceňuje, že Tána Kuželková každoročně obstarává nemalé množství financí prostřednictvím různých dotačních titulů a grantových programů. Ročně to bývají statisícové částky, které knihovně umožňují další zkvalitňování služeb. Táňa Kuželková je nejen výbornou pracovnicí, ale i obětavou a přátelskou kolegyní, která dokáže vždy podat pomocnou ruku.

Gratulace Táně Kuželkové z Krajské vědecké knihovny v Liberci
Gratulace Táně Kuželkové z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Táňa Kuželková
Táňa Kuželková

Součástí programu Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019 byly kromě vyhlášení ocenění rovněž odborné příspěvky o možnostech financování různých projektů prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). V tomto bloku vystoupily pracovnice MAS na Frýdlantsku a s osobní zkušeností spolupráce s MAS se podělili ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov a ředitelka Městské knihovny v Semilech. Po přestávce následovala prezentace probíhajícího projektu liberecké knihovny Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a díky němu se kromě jiného restaurují vzácné tisky z fondu liberecké knihovny. Inspirativní byl i závěr programu, který byl věnován představení několika nizozemských knihoven, jež byly navštíveny v rámci exkurze Sdružení knihoven ČR na jaře 2019.

Účastníci setkání
Účastníci setkání

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Další fotografie jsou k dispozici na Rajčeti.

Komentáře k článku