Šestý workshop pro metodiky veřejných knihoven aneb Metodik v terénu

Ve dnech 19. až 20. listopadu 2019 se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně konal VI. celostátní workshop pro pracovníky metodických oddělení. Workshopy pořádá Sekce veřejných knihoven SKIP od roku 2013 v různých částech ČR tak, aby byla zajištěna dostupnost ze všech krajů ČR.

Z workshopu
Z workshopu

Dvěma dny provázelo účastníky téma Metodik v terénu. Setkávání metodika s mnoha prostředími, se zřizovateli, provozovateli knihoven, knihovníky, nutnost vyjednávání o dotacích, předávání zkušeností a aktuálních informací, to vše a mnoho dalšího znělo v průběhu zlínského setkání.

Workshop zahájil ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Jan Kaňka. Na něj navázala krajská metodička Jana Tomancová, která představila fungování regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji, shrnula, co se v metodice podařilo, jaké jsou trendy, problémy i plány metodiky do budoucna.

V rámci bloku Metodik a předávání informací nejprve Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, přiblížil zpřístupnění děl nedostupných na trhu jako novou službu knihoven v digitálním prostředí. Poté navázal dalším příspěvkem nazvaným Jak napsat dobrý projekt. V něm se zaměřil na zkušenosti hodnotitelů především grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Dále byly metodičky seznámeny s výsledky ankety Co chcete změnit ve své knihovně do roku 2030? Z výsledků ankety, na kterou odpovědělo přes 190 respondentů, mimo jiné vyplývá, že největším problémem knihoven je jejich financování.

Vít Richter
Vít Richter

V programovém bloku Metodik a komunikace s okolím byly metodičkám přiblíženy způsoby pozitivní manipulace v práci metodika. Zkušená lektorka Soňa Plháková poskytla účastníkům tipy, které lze využít např. při vyjednávání o knihovně se starosty a zástupci obcí. Metodici byli rozděleni do skupin a zkoušeli na modelových příkladech čerstvě nabyté znalosti. Tento nejdelší a nejvíce praktický bod programu hodnotila většina účastníků jako nejužitečnější.

V závěru prvního dne vystoupila Monika Kratochvílová, krajská metodička Moravské zemské knihovny, s příspěvkem Jaké informace dávají knihovny svým metodikům. Mimo jiné byla v průběhu prezentace zmíněna užitečnost psaní výročních zpráv. Monika Kratochvílová zdůraznila, že i malé knihovny by svým zřizovatelům i uživatelům měly dát vědět, co se dělo v knihovně v uplynulém roce.

Po skončení prvního dne workshopu byla účastníkům nabídnuta exkurze do blízkého Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde si mohli prohlédnout stálou expozici Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost. Většina metodiček a lektorů také využila možnost společné večeře v blízké restauraci, ačkoliv i zde někteří stále diskutovali o problémech i úspěších různých knihoven ČR.

V prvním bloku druhého dne nazvaném Metodik a soutěže přiblížila postřehy z práce komise soutěže Knihovna roku v kategorii základní knihovna Lucie Macháčková, členka hodnotitelské komise a metodička v Městské knihovně Kutná Hora.

Krajská metodička Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a dlouhodobá komisařka soutěže Vesnice roku Marie Šedá se ve své prezentaci Bacha, přijede komise zaměřila na praktické rady, jak připravit knihovnu na návštěvu komise Vesnice roku.

V posledním bloku nazvaném Metodik a spolupráce vystoupila Marie Šedá s příspěvkem Jak nastartovat obecní knihovnu? Metodičky byly seznámeny s možnostmi stáží pro Sdružení místních samospráv, které už proběhly v rámci spolupráce se SKIP ve čtyřech krajích ČR, konkrétně v Mořicích (Olomoucký kraj), Bolaticích (Moravskoslezský kraj), Větrném Jeníkově (Kraj Vysočina) a v Háji u Duchcova (Ústecký kraj) a měly by se uskutečnit i v ostatních krajích ČR.

Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce a zástupkyně SKIP v mezinárodní organizaci IFLA, prezentovala činnost organizace IFLA a informovala účastníky o závěrech kongresu IFLA v Aténách, strategii IFLA na léta 2019 až 2024 a dalších aktualitách z činnosti této organizace.

Lenka Prucková
Lenka Prucková

Dále Lenka Prucková seznámila přítomné s fungováním a důvody pro zapojení do projektu S knížkou do života (Bookstart).

Monika Kratochvílová nastínila, jak pokračuje činnost Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.

V závěru vystoupila Renáta Salátová s příspěvkem, ve kterém přiblížila historii i současnost vydávání knihovnických časopisů nejen v ČR. Hovořila rovněž o redakční práci ze zkušenosti výkonné redaktorky časopisu Knihovna: knihovnická revue.

Závěrečné zhodnocení workshopu provedla za organizátory místopředsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP Lenka Prucková a pozvala metodičky na další workshop, který se uskuteční ve dnech 21. až 22. října 2020 v Městské knihovně v Písku.

Fotografie pocházejí z archivu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Komentáře k článku