Seminář Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnil odborný seminář pro pracovníky knihoven s názvem Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením, kterého se zúčastnilo přes 20 osob.

Seminář zahájila ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Ing. Daniela Divínová
Seminář zahájila ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Ing. Daniela Divínová

Veřejné knihovny jsou místem četby, setkávání, inspirace, kultury, vzdělávání, ale také informační „křižovatkou“ (v mnoha ohledech), platformou pro propojování a zapojování jedinců i skupin z rozmanitých sociálních vrstev a v neposlední řadě také poskytovatelem technického zázemí. Veškerý výčet podtrhává důležitost a otevřenost tohoto místa pro uživatele s nejrůznějšími specifickými potřebami. Patří mezi ně i lidé se zdravotním (mentálním či fyzickým) postižením. Existují různé způsoby, jak s takovými uživateli přicházíme v knihovnách do kontaktu: přicházejí jednotlivě či organizovaně (stacionáře), a to jak do výpůjčních služeb, tak na vzdělávací akce, na internet nebo např. k poslechovým místům.

V každém místě, kde je knihovna, jsou i zdravotně postižení obyvatelé, a tedy i její stávající či potenciální specifičtí uživatelé. Jak můžeme zkvalitnit či přizpůsobit naše služby, aby od nás odcházeli spokojeni? Jak začít pracovat s touto specifickou skupinou uživatelů v knihovně lépe, systematicky? Nebo jak vůbec začít?

Na semináři nechybělo především sdílení dobré praxe. V úvodním příspěvku s názvem Proč knihovny a handicapovaní? přiblížila Lucie Strbačková různé aspekty této problematiky z pohledu knihovnice, místostarostky obce a matky zdravotně znevýhodněné (nevidomé) dcery.

Na ni navázala Barbora Uhlířová, která se přes obecnější teoretickou část o handicapech kolem nás dostala až k praktickým ukázkám a pravidlům knihovního řádu pro uživatele s mentálním postižením. Radek Pavlíček ze střediska Teiresiás, které je součástí Masarykovy univerzity, představil asistivní technologie pro zrakově postižené nejen v knihovnách. Adéla Zicháčková ze sdružení VIA prezentovala nabídka softwaru pro knihovny.

V rámci večerního programu si účastníci vyzkoušeli hru Labyront, která je vhodná i pro nevidomé
V rámci večerního programu si účastníci vyzkoušeli hru Labyront, která je vhodná i pro nevidomé

Specifika čtenářství u jedinců se sluchovým postižením přiblížila Eva Souralová z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Účastníci pozorně poslouchají přednášku Evy Souralové
Účastníci pozorně poslouchají přednášku Evy Souralové

Následovaly příklady dobré praxe z knihoven: z Krajské knihovny Vysočiny (přednášející Michaela Vrběcká), Knihovny města Olomouce (Petra Mazáčová), Knihovny Jiřího Mahena v Brně (Eva Vojtíšková), Knihovny města Plzně (Petra Pekárková), Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (Jana Hoferková) a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (Lucie Fialová a Ludmila Holbíková).

Organizátorům bylo odměnou velmi pozitivní hodnocení semináře.

Akce proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, SKIP a Sekce služeb osobám se specifickými potřebami (resp. sekce Bezbariérové knihovny), která se – pod vedením Heleny Hubatkové Selucké – problematice intenzivně věnuje.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku