Pobočka českolipské knihovny v novém kabátě

Už více než desetiletí usiluje českolipská knihovna o rekonstrukci, resp. stavbu nové knihovny. Už tolikrát jsme byli docela blízko, naposledy, když se v roce 2018 uspořádala architektonická soutěž na přestavbu celého jednoho nelichotivého nároží v centru města a přebudování na komfortní a atraktivní budovu se všemi atributy moderní knihovny. Ale znáte to – volby, přehodnocení priorit a začínáme téměř nanovo. Pokolikáté už? Něco ale přece jen prošlo. Když se zatím nepodařila „velká“ knihovna, pustili jsme se alespoň do sítě poboček, kterým postupně dáváme nový obsah a v posledním případě i nový kabát.

Pobočku na Špičáku (největším českolipském sídlišti s přibližně deseti tisíci obyvateli), umístěnou do objektu bývalé mateřské školy, provozujeme od roku 2001. Objekt, který se skládá ze dvou pavilonů spojených menší propojovací budovou, se výraznějších oprav za desetiletí své existence nedočkal. Knihovna zde nicméně vždy velmi aktivně působila, kromě tradičních knihovních a informačních služeb jsme sem umístili řadu aktivit pro seniory – od roku 2013 v pobočce funguje Otevřený klub 60+, pro který se každý týden připravuje program – dílny, vzdělávací i relaxační přednášky, mozkový jogging, více než deset let zde úspěšně probíhá cvičení pro seniory s navazujícím tréninkem paměti, každý týden se na zahradě cvičí Falun Gong, realizovalo se několik PC školení, úspěšně probíhá i výuka angličtiny pro seniory. Současně je tato pobočka místem, kde pravidelně pořádáme program pro maminky s dětmi. V objektu je také umístěn centrální depozitář našeho knihovního fondu, a aby toho nebylo málo, část prostor je pronajata Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, která zde postupně vybudovala obdivuhodné zázemí pro své vzdělávací, kulturní i komunitní aktivity pro celý okres Česká Lípa.

Přestože prostor půjčoven byl ve srovnání s ostatními provozy naší knihovny vcelku komfortní, stav budovy byl v čím dál žalostnějším stavu. Část objektu jsme vůbec nemohli využívat a tragický byl především stav okenních výplní a opláštění. Stále jsme usilovali alespoň o výměnu oken a zateplení. V létě tu totiž bylo nedýchatelno – prosklený objekt, v němž čím dál méně oken šlo vůbec otevřít, se stával neobyvatelným, v zimě tu naopak fičelo ze všech stran, okna nedoléhala, táhlo i průduchy mezi panely a prasklinami ve zdech. Tepelné ztráty v objektu napojeném na dálkové vytápění byly obrovské.

A pak se to najednou stalo! Jedno totiž nejde bez druhého – když vyměnit okna a zateplit, tak vyměnit celý topný systém, když topný systém, tak rozvody vody, když rozvody, tak i elektřiny, když se mění rozvody, můžeme změnit i celkovou dispozici, co s malými krcálky, když z nich může být přednáškový sálek nebo dokonce depozitář s moderními regály, když už se to dělá nové, tak už to i nově vybavíme a tak to šlo dál. Nakonec zůstalo obvodové zdivo, nosné konstrukce, podlahy se vykutaly až na základy. Vlastně se to skoro znovu postavilo a nově vybavilo.

Všechno se odehrálo v průběhu jednoho roku. 31. ledna 2019 jsme ukončili výpůjční služby a během jednoho měsíce vyklidili půjčovny i depozitní sklad knih. Veškerý knihovní fond a část vybavení, které jsme chtěli zachovat (původní mobiliář byl až na výjimky zlikvidován, většina se nám rozpadla při demontáži pod rukama – však už něco pamatoval), jsme přestěhovali do náhradních prostor, které jsme si pro tento účel zajistili a pronajali. 1. března jsme objekt předali stavební firmě (mimochodem firma se jmenovala Guttenberg s.r.o. – jak symbolické!) a pak se už nestačili divit. Byl to fofr – týden co týden jsme sledovali, jak se bývalý objekt proměňuje a stále jsme nevěřili, že za půl roku (to byla podmínka) bude hotovo. To se nakonec s malým pozdržením povedlo a my se mohli své role ujmout opět někdy na konci září. To už jsme měli za sebou výběr dodavatele nábytku a mohli jsme se pustit do postupného vybavování. Investorem stavby bylo město Česká Lípa, jež dohlíželo na stavební práce, knihovna „dostala“ prázdné prostory (výjimkou byly kompaktní regály ve skladu, které byly součástí dodávky stavby), které si už sama musela vybavit.

Budova pobočky

Budova pobočky

Budova knihovny

Budova pobočky
Budova pobočky

Myslím, že je to sen každého knihovníka – mít možnost postavit si knihovnu podle svých představ, zkušeností, mít na to v přiměřené míře dostatek prostředků. Je to ale také velká zodpovědnost, stres, zda se všechno stihne, zda vybrané komponenty, barvy, doplňky budou ty správné, zda to finančně zvládneme, zda se to bude líbit, zda provoz nebude drhnout, zda si to prostě všechno sedne a klapne a nebudeme v mínusu. A také přemýšlíme o tom, jak to přijme veřejnost, na kterou se odvoláváme, když argumentujeme, že knihovny potřebujeme mít „tak“ a „takové“.

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé

Dne 9. prosince 2019 jsme otevřeli a byli nesmírně potěšeni, že nadšení nebralo a nebere konce. A co víc, hned 10. prosince tu už probíhaly další akce pro seniory, pro maminky, pro školy. A tak je to tu od té doby pořád!

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež

Sálek
Sálek

Sklad s kompaktními regály
Sklad s kompaktními regály

Rekapitulace na závěr: V rámci náročné rekonstrukce se celá budova zateplila, vyměnila se okna, dveře, zrekonstruovaly rozvody. Změnila se také vnitřní dispozice budovy, vznikl v ní velký depozitní sklad pro knihy nebo právě zmiňovaný sál pro různé akce. Knihovna se dočkala i vnějších úprav, vznikly například tři nové terasy, nové chodníčky včetně tzv. cvičné dráhy pro nevidomé, v rámci které si mohou vyzkoušet pohyb po površích, které potkají při pohybu ve městě. Celý komplex je kompletně bezbariérový.

S průběhem rekonstrukce se zájemci mohou seznámit i prostřednictvím videa, které připravila Barbora Pitašová z Městské knihovny Česká Lípa:

Kromě knihovny zde sídlí také Okresní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která má k dispozici jeden celý pavilon (přibližně třetinu objektu) s velmi komfortními prostorami pro svou činnost. Nechybí cvičná kuchyň, klubovny pro sportovní aktivity nevidomých – akustickou střelbu, showdown (tenis pro nevidomé) a další.

Celkový projekt přišel město na 35 milionů korun, čtyři miliony korun získalo město z dotace na zateplení budovy z Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce měla na starosti firma Guttenberg, s.r.o. z Mělníka. Samotné vybavení knihovny si zajistila knihovna z vlastních prostředků a přišlo přibližně na 1,2 milionu korun. Knihovní regály a drobný nábytek dodala a zajistila firma Ceiba, s.r.o., ostatní vybavení židle, pohovky, stoly, stolky, kostky a celou řadu dalších „drobností“ jsme pak sami postupně pořizovali a doplňovali. Během jednoho roku jsme „sem tam“ přesunuli desítky tisíc knih – mimochodem, pro stěhování jsme využili tisíc (sic!) kusů banánových krabic a před samotným otevřením jsme fond z půjčoven kompletně přebalili, neboť stěhování a přechodné uložení se na estetickém dojmu přece jen podepsalo.

Na úplný závěr jen dodáváme, že pro rok 2020 je v rozpočtu města zakomponována rekonstrukce další sídlištní pobočky – už to nebude tak velké, ale nové, moderní a bezbariérové prostory to zcela jistě budou. A pak už jenom ta velká knihovna...

Autorkou fotografií je Dana Kroulíková z Městské knihovny Česká Lípa.

Komentáře k článku