Ostravský Den knihovníků a knihovnice roku 2019 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Poslední, spíše společenskou akcí v roce 2019 pro oba kraje, které sdružuje náš SKIP 10, byl Den knihovníků v Ostravě 27. listopadu 2019. Slavnostní ráz setkání je nejlepším momentem k ocenění práce našich kolegyň. Hostitelská Knihovna města Ostravy připravila pro knihovníky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje setkání v nekonvenčních prostorech kulturního centra COOLTOUR.

V centru COOLTOUR
V centru COOLTOUR

Pro knihovníky z Knihovny města Ostravy to byl doslova návrat na místo činu, neboť v těchto prostorách prožili takřka dva roky během rekonstrukce hlavní budovy.

Knihovnice roku 2019 Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Setkání jsme zahájili vyhlášením Knihovníka/Knihovnice Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Letos padl vítězný los na ženy, a to na kolegyni Hanu Janků, vedoucí Městské knihovny Vrbno pod Pradědem, za Moravskoslezský kraj a Lenku Tomíčkovou, vedoucí Městské knihovny Hanušovice, za Olomoucký kraj.

Zleva: Ing. Pavla Müllerová (ředitelka Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p. o.), Olga Hulínová, Hana Janků, Mgr. Helena Rybárová a Božena Daňková (všechny z Městské knihovny Vrbno pod Pradědem)
Zleva: Ing. Pavla Müllerová (ředitelka Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p. o.), Olga Hulínová, Hana Janků, Mgr. Helena Rybárová a Božena Daňková (všechny z Městské knihovny Vrbno pod Pradědem)

Hana Janků vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně, od roku 1976 pracuje v knihovně ve Vrbně pod Pradědem, od roku 1977 na pozici vedoucí knihovny. V roce 2007 vznikla nová organizace Středisko kultury a vzdělávání, pod kterou byla zařazena i knihovna, a paní Janků se stala ředitelkou celé organizace.

Knihovna byla, je a bude vždy její srdeční záležitostí. Přestože v posledních letech neměla na práci v knihovně tolik času, kolik by si přála, vždy si našla cestu do knihovny, aby pomohla třeba i při půjčování. Nikdy se nebála žádné práce v knihovně, vždy vykonávala vše, co bylo třeba. Zapojovala se často do různých aktivit a projektů. Díky její usilovné práci knihovna vzkvétala.

Paní Janků musela v červnu 2019 z rodinných důvodů rezignovat na funkci ředitelky, potažmo i vedoucí knihovny. Tuto skutečnost nese velice těžce, ráda by v knihovně zůstala alespoň na nějaký částečný úvazek.

Vzhledem k tomu, že pro knihovnu ve městě vykonala mnoho pozitivního, je ocenění Knihovnice Moravskoslezského kraje 2019 završením její dlouholeté celoživotní práce.

Lenka Tomíčková pracuje jako vedoucí Městské knihovny Hanušovice. Pod jejím vedením začala knihovna vzkvétat. Podílela se na výrazné obnově knihovního fondu. Navázala úspěšně spolupráci s místní základní a mateřskou školou. Daří se jí pořádat soutěže pro děti a učitelé pravidelně se žáky docházejí do knihovny. V knihovně děti loví perly, pravidelně každý rok probíhá Noc s Andersenem. Lenka Tomíčková se zároveň v rámci regionálních funkcí stará o dalších šest knihoven a jednu pobočku. Dobrovolní knihovníci velmi dobře spolupracují, protože jsou kvalitně metodicky vedeni. Malým knihovnám se tak na Hanušovicku daří. Co se týče celoročních výkazů a vyúčtování regionálních funkcí, je paní Tomíčková vzorem pečlivosti pro ostatní knihovny. Čtenáři knihovny ji díky její ochotě naslouchat, velké trpělivosti a profesionalitě mají velmi rádi. V knihovně spolupracuje s kolegyní Dášou Šmotkovou, se kterou tvoří výborný tým.

Tečka za koncem roku

Po vyhlášení ocenění následoval obsáhlý referát ředitelky Knihovny města Ostravy Mirky Sabelové, která velmi podrobně zhodnotila činnost SKIP 10 za rok 2019. Slavnostní setkání ukončily dvě herecké etudy ostravské amatérské scény a následně bohaté pohoštění a přátelské posezení. Den knihovníků se tak stal krásnou tečkou za činností SKIP 10 v roce 2019.

Fotografie pocházejí z facebookových stránek SKIP 10.

Komentáře k článku