Nemlčme k nízkým platům v knihovnách

V roce 2019 uplynulo sto let od vzniku knihovnického zákona, který položil základy naší velmi cenné síti knihoven. V nezávislé iniciativě Za knihovny! jsme výročí pojali jako příležitost pro zhodnocení pracovních podmínek, v nichž knihovnickou práci odvádíme.

Finanční ohodnocení knihovnické práce považujeme za nedůstojné a není podle nás správné o tom mlčet. Vždyť nebojujeme jen sami za sebe, ale za zachování unikátní sítě téměř šesti tisíc knihoven po celé republice. Současný stav je neudržitelný. Chceme zabránit odchodu knihovníků do jiných, lépe placených oborů. Knihovny mají zásadní význam pro čtenářskou a informační gramotnost, celoživotní vzdělávání a společenskou soudržnost a byla by velká chyba omezovat jejich služby, či o ně dokonce zcela přijít.

V tomto duchu jsme na přelomu května a června 2019 zveřejnili prohlášení na webových stránkách www.zaknihovny.cz, k němuž se dosud připojilo 3 100 lidí, a to nejen z řad knihovníků. Mnozí připsali také osobní vzkaz. O něčem takovém se nám v počátcích iniciativy ani nesnilo a všem za podporu moc děkujeme! Aby naše společné počínání mělo co největší efekt, je naším cílem co nejvíce spolupracovat i s knihovnickými profesními organizacemi a odbory.

Slova nám nestačí. Co na to ministr kultury?

Dne 8. října 2019 jsme osobně zanesli prohlášení na Ministerstvo kultury. Půl hodiny jsme mluvili s tehdy velmi čerstvě jmenovaným ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem o stavu knihovnictví v České republice. Na schůzce jsme ocenili zrušení platové tabulky s nejnižším ohodnocením, které se podařilo díky odborům vybojovat. Toto je pro nás ale jenom začátek. Jak bychom přece mohli být spokojeni se situací, kdy na průměrný plat i po zrušení tabulky dosáhne pouze pět procent všech knihovníků (ti ve 12. platové třídě), a to po 32 letech práce?

Zdůraznili jsme také, že i pokud od 1. ledna 2020 dojde částečně k navýšení platů, stojí před námi v oblasti kultury další výzvy. Např. otázka, z čeho budou města a obce navýšení platů financovat. Jakékoli nucené snižování počtu knihovníků či omezování služeb knihoven je pro nás nepřijatelné. Již dnes víme o knihovnách, jejichž rozpočet na rok 2020 ponechává zřizovatel v původní výši. Pokud má tedy knihovna dostát zvýšení platů, bude muset škrtat jinde? Je to velmi nepříjemný signál pro nás všechny.

Z pražského setkání

Z pražského setkání

Z pražského setkání
Z pražského setkání

Využijme svůj prostor a potenciál

Ministr Zaorálek působil celkově ochotně a sám se ozval o necelý měsíc později. U příležitosti své cesty do Brna dokonce nabídl další schůzku. Obratem se přihlásila desetičlenná skupina knihovnic a knihovníků z Brna, Břeclavi a Třince. Diskuze, která proběhla 7. listopadu 2019, se vedla např. o tom, že ve věci knihoven je důležitá spolupráce více ministerstev – kultury, školství a práce a sociálních věcí. Řeč přišla i na možné úpravy knihovního zákona, zejména v souvislosti s rozšířením definice veřejných knihovnických a informačních služeb.

Zásadní z této schůzky pro naši další práci je pozvání od ministra kultury, aby se iniciativa Za knihovny! podílela na pořádání knihovnických kulatých stolů. Máme tak další prostor, kde budeme o finančním ohodnocení knihovnické práce a zvyšování prestiže naší profese jednat.

Z brněnského setkání

Z brněnského setkání

Z brněnského setkání
Z brněnského setkání

Chcete-li se jakkoli zapojit, dejte nám vědět! Pokud ještě váháte, můžete se v mezičase podívat, co to znamená mít minimální důstojnou mzdu podle nejčerstvějších výpočtů na www.dustojnamzda.cz. Průměrně v ČR vychází na 31 463 Kč, v Praze na 36 850 Kč. Podle autorek výpočtu je to částka, která umožňuje žít „obyčejným, ale materiálně důstojným životem“. Co vy na to, knihovnice a knihovníci? Napište nám na info@zaknihovny.cz.

Fotografie pocházejí z archivu Lubomíra Zaorálka.

Komentáře k článku