Kulturní akce pro členy pražské organizace SKIP v roce 2019

Pražská organizace SKIP pro své členy pořádá řadu kulturních akcí. V roce 2019 jsme společně navštívili divadelní představení a sešli jsme se i na literárních vycházkách a komentovaných prohlídkách výstav.

Divadelní představení

Jedním z benefitů, který nabízí pražská organizace SKIP svým individuálním členům, je příspěvek na vstupenky při společné návštěvě divadelního představení. Čtyřikrát za rok se nabízí možnost zhlédnout některé z atraktivních inscenací pražských scén. Vzhledem k velkému zájmu byl původní počet vstupenek, které pražský SKIP zajišťuje, zvýšen z původních dvaceti na třicet. Nepsanou zvyklostí je odběr maximálně dvou vstupenek pro individuálního člena, ten pak dostává slevu ve výši 100 Kč na vstupenku a jeho doprovod (nečlen SKIP) zaplatí plnou cenu. V roce 2019 tak pražský SKIP na tyto akce ze svého rozpočtu věnoval 8 400 Kč.

Prvním představením roku 2019 byla 4. března v Divadle v Dlouhé Jiráskova Lucerna. Byla mnohokrát i zfilmována a stala se jedním z děl, která formují národní identitu. V roli mlynáře člen Činohry Národního divadla se představil Igor Orozovič.

Dne 8. května následoval Činoherní klub a v něm inscenace Léda, psychologická studie scén z manželského i nemanželského života, přesahující až do grotesky. V Lédě excelovali Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, Nela Boudová a další.

Druhou polovinu „divadelního roku“ zahájila 10. října novinka Švandova divadla – představení Smrt mu sluší. Komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. V hlavních rolích vystoupili Michal Dlouhý a Robert Jašków.

Společné návštěvy divadel pražské organizace SKIP v roce 2019 završilo 9. prosince nové nastudování Gogolova Revizora v divadle ABC. Revizor je bravurní, věčná komedie o parazitech, s jejichž světem zatřese jedině srážka s parazitem jiného druhu. V rolích hejtmana a jeho ženy zazářili Václav Kopta a Pavla Tomicová.

Literární vycházky

V roce 2019 uspořádal pražský SKIP dvě literární vycházky pro své členy a jejich přátele.

První vycházka, na kterou dorazilo dvacet účastníků, se uskutečnila 10. dubna. Prošli jsme se při ní legendární Nerudovou ulicí. Dozvěděli jsme se například, kdo založil Malou Stranu, komu patřil Jánský vršek nebo který strom roste pod Salmovským palácem (už můžeme prozradit, že je to cedr libanonský). Procházku jsme zakončili na Malostranském náměstí a dozvěděli se ještě, kde stával Radeckého pomník, kde bydlela Ema Destinová a jak dříve vypadala Malostranská radnice.

Podzimní vycházka nazvaná Od Jungmanna k Františkovi I. přilákala také dvacítku zájemců. Vycházku jsme započali na Jungmannově náměstí a prošli postupně celou Národní třídu až na nábřeží, abychom si připomněli místa, kterými všichni Pražané běžně procházejí, ale málokdo zvedne oči na fasády okolních domů nebo má čas užít si krásu tamních zákoutí a dvorů. Zahájili jsme samozřejmě Josefem Jungmannem a řekli si, jak se dříve jmenovalo náměstí a ulice nesoucí jméno jazykového velikána. Připomněli jsme si, kde byl obchodní dům ARA, kdo byl jedním z největších mecenášů Prahy na konci 18. století, kde byla slavná kavárna Union i kdy a kde byla otevřena poetická vinárna Viola. Jako knihovníky nás zajímalo, co stávalo na místě dnešní budovy Akademie věd ČR a pro koho byla nová budova vystavěna. Rozešli jsme se u pomníku Františka I. neboli Krannerovy kašny na Smetanově nábřeží.

Zahájení říjnové vycházky u sochy Josefa Jungmanna
Zahájení říjnové vycházky u sochy Josefa Jugmanna

Krannerova kašna, u které vycházka skončila
Krannerova kašna, u které vycházka skončila

Obě vycházky se povedly, přinesly spoustu zajímavých informací, ať už nových nebo těch zasutých někde v paměti.

Komentované výstavy

Dne 27. února jsme si za asistence odborných pracovníků Univerzity Karlovy prohlédli stálou expozici o historii Univerzity Karlovy a poté následovala komentovaná prohlídka historického sídla Univerzity Karlovy, tedy Karolina, které je národní kulturní památkou. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. Prohlédli jsme si Velkou i Malou aulu, Císařský sál, reprezentační prostory rektora.

V historických prostorách Karolina
V historických prostorách Karolina

Velká aula Karolina
Velká aula Karolina

Dne 14. března jsme navštívili Centrum architektury a městského plánování (CAMP) a tam probíhající výstavu Praha zítra? Nové stavební projekty. Expozice i filmová projekce ukazovala 76 nových stavebních projektů, které – pokud budou realizovány – v následujících letech výrazným způsobem změní tvář Prahy. Prohlídka výstavy byla doprovázena odborným komentářem a byla spojena s prohlídkou prostor moderního centra současné architektury v areálu kláštera Emauzy.

Dne 16. května jsme v budově Mozartea navštívili nové interaktivní filmové muzeum NaFilM. Muzejní instalace propojují historii se současnými technologiemi. Prohlídka s komentářem zakladatelek muzea nám umožnila nahlédnout do fascinujícího světa filmu, objevovat hrou, jak film reálně funguje, a poznávat historii filmu zábavnou a interaktivní formou.

Ve dvou termínech, a to 20. listopadu a 4. prosince, jsme ve zrekonstruovaném Národním muzeu navštívili specializovanou odbornou výstavu Labyrint informací a ráj tisku. Na výstavě k 300. výročí vydání prvních novin v českém jazyce se kromě českých i zahraničních novin a časopisů od 18. století do roku 1989 nacházely také unikátní předměty, které se dochovaly po Václavu Matěji Krameriovi, Karlu Havlíčkovi, Jaromíru Johnovi či Arne Laurinovi. Dále zde byly k vidění tiskařské matrice, film z roku 1939 o tom, jak se tehdy dělalo novinářské řemeslo, i přehledná data o současném vydavatelském průmyslu. Zasvěcený komentář k výstavě nám dal zástupce ředitele Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D. Jako bonus jsme absolvovali prohlídku zrenovované kupole Národního muzea.

Z výstavy Labyrint informací a ráj tisku v Národním muzeu
Z výstavy Labyrint informací a ráj tisku v Národním muzeu

Fotografie z prohlídky Karolina pořídil Roman Giebisch z Národní knihovny ČR, ostatní fotografie Linda Jansová z téže instituce.

Komentáře k článku