Co dělá Příbramské klubko?

Klub dětských knihoven SKIP je výborná platforma, která pomáhá pracovníkům dětských oddělení poznávat své kolegy z regionu (i mimo něj), sdílet zkušenosti, vyměňovat si nápady, vzájemně se inspirovat, společně se vzdělávat a snadněji spolupracovat. Příbramské klubko sdružuje knihovníky z knihoven v Příbrami, Dobříši, Březnici, Rožmitále, Sedlčanech, Milíně, Jincích, Jílovém u Prahy, Novém Kníně, Mníšku pod Brdy a Staré Huti u Dobříše. Není tedy příliš početné, nicméně již mnoho let se pod vedením Katky Pechové, ředitelky dobříšské knihovny, snaží být aktivní jak na poli spolupráce, tak vzdělávání svých členů. Setkáváme se takto s kolegy třikrát ročně, pokaždé v jiné knihovně, abychom práci jiných knihoven i jejich problémy mohli vidět zblízka. Bohužel ono měkké i v příčestí minulém zachraňuje obvykle dobříšský „děckař“ Radek, jinak jsme tam (stejně jako ve většině knihoven v republice) vesměs samé ženy. Škoda, že knihovny nejsou (zřejmě z finančních důvodů) atraktivní pro větší počet mužů – právě do práce s dětmi a teenagery mohou vnést zajímavé inovace a rozředit a doplnit přefeminizované prostředí vzdělávacích institucí.

Našich klubkových setkání se snažíme co nejčastěji využívat také k vlastnímu dovzdělávání. Například v listopadu 2019 jsme se v souvislosti s projektem S knížkou do života (Bookstart) věnovali právě tématu miminek a batolat v knihovně. Přednáška o vývojové psychologii Mgr. Jany Novákové přehledně shrnula potřeby dítěte vzhledem k jeho vývoji zejména do tří let věku a připomněla nám leccos důležitého, co bychom třeba v naší práci mohli opominout. Na přednášku navázaly dotazy posluchačů, výměna zkušeností z praxe a nakonec prezentace jednoho programu z interaktivního cyklu Knihomrně, který již třetím rokem nabízí více než stovce dětí Městská knihovna Dobříš.

Také naše první setkání v roce 2020, které proběhlo v Rožmitále, bylo nabité. Nejprve jsme se věnovaly (ano, Radek chyběl) vyhodnocení regionálního kola soutěže Kde končí svět. Z několika desítek prací jsme vybraly vítěze: ve výtvarné sekci získala první místo třináctiletá Anežka Lišková z Pouští u Dobříše a v literární větvi zvítězila jedenáctiletá Markéta Hamplová ze Sedlčan, tedy budoucí Rytířka krásného slova.

O svém životě i díle nám vyprávěl sám pan Gangloff! (foto: archiv Městské knihovny Dobříš)
O svém životě i díle nám vyprávěl sám pan Gangloff! (foto: archiv Městské knihovny Dobříš)

Po nezbytné výměně informací z rušného světa našich dětských oddělení nás čekala výborná komentovaná prohlídka výstavy Karel Daniel Gangloff – český Archimedes v Podbrdském muzeu. Díky iniciativě našich rožmitálských kolegyň jsme se tak seznámily s dílem a životem významné a velmi zajímavé regionální osobnosti.

A jaké máme další klubkové plány? Těšíme se na únikovku s Mílou Lincem, výlet do Techmanie Plzeň nebo na konferenci Těžká sláva Egona Hostovského v Dobříši a v Památníku Karla Čapka ve Strži.

Komentáře k článku