Slavnostní vyhlášení výsledků krajské literární soutěže pro mladé autory proběhlo v Uherském Hradišti

Slavnostní dopoledne si 5. června 2019 užila společně s rodiči, učiteli či knihovníky třicítka mladých autorů Zlínského kraje v uherskohradišťské Galerii Joži Uprky. Právě v těchto prostorách vyvrcholila tradiční dětská literární soutěž pro děti do 15 let, která probíhá v rámci Klubu dětských knihoven Zlínského kraje. Slavnostní atmosféru celého dopoledne doplnila úžasná vystoupení žáků ZUŠ Slovácko, kteří představili skladby Clauda Debussyho, Václava Mladého a Fritze Kreislera.

Je tomu již přesně dvacet let od chvíle, kdy se čtyři knihovny Zlínského kraje dohodly, že budou pravidelně odměňovat své nejlepší mladé literáty. V roce 2000 vyšel v Knihovně Kroměřížska, kde se první ročník soutěže konal, almanach Svět 2000 doplněný pracemi dětí z Jihlavy, Havířova a Rájce-Jestřebí. Od roku 2001 se naše knihovny v pořádání krajských přehlídek pravidelně střídají a každoročně vydávají sborníček nejlepších prací.

Letošní ročník literární soutěže oslovil 631 dětí, které zaslaly své práce do regionálních kol pořádaných Knihovnou Kroměřížska, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Do krajského kola pak postoupili vždy tři nejlepší z každé kategorie – celkem se jednalo o 115 příspěvků. Po závěrečném sečtení bodů se ukázalo, které práce se porotě nejvíce líbily.

Ředitel uherskohradišťské knihovny Radovan Jančář předává cenu
Ředitel uherskohradišťské knihovny Radovan Jančář předává cenu

Mladí autoři psali na různá témata, vsetínští a hradišťští hledali své hrdiny, cestovatelské téma pak zvolili mladí autoři ve Zlíně i v Kroměříži. Všechny práce si přečetla dvacetičlenná porota, ve které zasedli učitelé, novináři, regionální autoři i knihovnice. Všem za jejich nelehkou práci děkujeme!

Společná fotografie oceněných mladých autorů v Galerii Joži Uprky
Společná fotografie oceněných mladých autorů v Galerii Joži Uprky

Pro zájemce doplňujeme, že letošní sborníček prací je k dispozici také ve formátu PDF na webu uherskohradišťské knihovny.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Komentáře k článku