Seminář Pohádky pro společné čtení v Javorníku

Dne 11. dubna 2019 přivezla Mgr. Alena Vorlíčková do Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník seminář Pohádky pro společné čtení. Finanční prostředky na tuto akci jsme získali z grantu regionální organizace SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje (SKIP 10).

Mgr. Alena Vorlíčková
Mgr. Alena Vorlíčková

Semináře se účastnily jak knihovnice z profesionálních, tak z neprofesionálních knihoven. Zároveň měly o seminář zájem učitelky základních i mateřských škol. To, jak se ukázalo, mělo velký přínos pro obě strany. Výměna názorů a zkušeností byla oboustranná a motivující. Zajímavé byly i otázky, které si představitelky obou profesí navzájem kladly. Školy a knihovny spolu velmi úzce spolupracují a možná i do budoucna by byla taková kolektivní setkávání přínosná. Všem nám jde o jedno – probudit v dětech potřebu číst, číst dobře a s porozuměním. Přesně o tomto tématu probíhala živá diskuze.

Přednášející představila knihy pomáhající při četbě dyslektickým dětem. O publikace byl velký zájem, což se projevilo i v řadě nápadů, jak texty při aktivitách v knihovně nejlépe upravovat. Zrodilo se i mnoho báječných nápadů na další samostatné projekty.

Po ukončení oficiální části semináře jsme měly možnost vyzkoušet si i tvůrčí práci, která je vhodná pro dyslektické děti a při které si děti zároveň procvičují soustředění a jemnou motoriku.

Účastnice semináře při tvořivé aktivitě
Účastnice semináře při tvořivé aktivitě

Každá účastnice obdržela pracovní listy, které může využít při práci s dětmi.

Závěrem můžeme konstatovat, že seminář se vydařil. Důkazem je i skutečnost, že účastnice v debatě pokračovaly i po jeho skončení.

Autorkou fotografií je Věra Hradilová z Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník.

Komentáře k článku